Bilgisayar Programcılığı - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı 100
Staj Durumu Var
ÖSYM Tipi TYT
Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
Öğr. Gör. Üzeyir FİDAN
Tarihçe
Uşak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu, 2009 – 2010 öğretim yılında; İşletme Yönetimi program ile eğitim-öğretime başlamıştır. 2012-2013 öğretim yılı itibariyle Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde Bilgisayar Programcılığı programı bulunmaktadır. Yapılan düzenlemelerin ardından 2019-2020 yılı itibari ile Bilgisayar Programcılığı bölümüne tekrar öğrenci kabulü başlamıştır.

Meslek Yüksekokulumuzda; 1 Doktor Öğretim Üyesi, 4 Öğretim Görevlisi ile eğitim hizmetleri verilmektedir. 1 Yüksekokul Sekreteri ve 2 Memur ile bu hizmetler desteklenmektedir. Örgün ve uzaktan eğitim hizmetlerimizden yaklaşık 12.000 öğrencimiz yararlanmaktadır.
Kazanılan Derece
Bu program, Bilgisayar Programcılığı alanında 120 AKTS kredilik ve 2 yıllık ön lisans sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Ön Lisans derecesine ve bilgisayar teknikeri ünvanına sahip olunur.
Kabul Koşulları
Öğrenciler Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, YGS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler.
Üst Kademeye Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS sınavından geçerli not almaları ve yeterli not ortalamasına sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisans programlarında öğrenim görebilirler.
Mezuniyet Koşulları
İlgili yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri (Toplam 120 AKTS) almak, aldığı derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması ile tamamlamak ve 30 iş günü staj yapmakla zorunludur.
Mezun İstihdam Olanakları
Bu bölümden mezun olan öğrenciler aldıkları eğitim göz önünde bulundurulduğunda veritabanı yöneticiliği, web tasarım, programlama, tasarımcı ve internet programcılığı alanlarında çalışabilmektedir. Buna göre Bilgisayar Programcılığı Programı mezunu öğrenciler; Özel sektörde; web tasarım ve programcısı, veri tabanı ile alakalı işlemlerde görev alacak ara eleman, reklam ajansı ve firmalarda tasarımcı ve animatör, yazılım firmalarının belirli sektörlerinde çalışabilecek programcı olabilirler. Temel bilgisayar çözümleri ve yöntemleri düşünülürse kendilerine ait iş yeri açabilir, eleman çalıştırabilir veya başka bir bilgisayar firmasında servis, bakım bölümlerinde iş bulabilirler. Bilgisayar ofis işlemlerinde donanımlı oldukları için bilgisayar operatörlüğü işlerinde çalışma imkânları bulunmaktadır. Bilgisayar Programcılığı mezunu öğrenciler kamu kuruluşlarında; alacakları KPSS puanı ile kalifiye memur olarak iş bulabilirler. Özellikle belediyelere ait veri girişleri, ofis işlemleri, alt yapı ve teknik destek, web bilişim bölümleri veya sekreterlik gibi işlemlerde ara eleman olarak görev alabilirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler, her akademik dönem 30 AKTS'den oluşan ders programında yer alan derslerde ara sınav, final sınavı, bütünleme sınavı, ders içi değerlendirme, ödev, sunum gibi çeşitli ölçme yöntemleri ile değerlendirilmektedir.

Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda detaylı olarak açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Öğretim Planı (Müfredat) bölümündeki ilgili derse bakınız.https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=1078