Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı 80
Staj Durumu Yok
ÖSYM Tipi SÖZ
Program İçeriği

 Misyonumuz21. yüzyılın gerektirdiği bilgi, deneyim ve alt yapı ile donatılmış olan eğitim-öğretim kadrosunun rehberliğinde, çeşitli alanlarda uluslararası düzeyde yaratıcı araştırmalar yapmak, ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmek, araştırma ve eğitim alanlarındaki birikimi toplum yararına sunmaktır.VizyonumuzDeğişen dünyada yeniden “bölgesel güç” olma sürecine giren Türkiye’nin en önemli hinterlandı (art/arka bahçesi) “Türk Dünyası” olarak adlandırılan kültürel alandır. Avrasya’da 11 milyon metrekare alana yayılmış bu “Dünya”da Türklerle soyca aynı olan ya da binlerce yıldan beri akrabalık veya komşuluk ilişkileri ile kader birliği yaptığımız 250 milyondan fazla insan bulunmaktadır. Bir kısmı bağımsız devletlere sahip olan bu halkların (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Özbekistan, Türkmenistan) bir bölümü de başka devletlerin sınırları içinde (Rusya’da: Çuvaşistan, Tataristan, Başkurdistan, Yakutistan, Hakasya vs.; Bulgaristan, Kosova, Makedonya, Yunanistan…) yaşamaktadır. Kültürel bağlarımızın hiç kopmadığı o “Dünya”nın siyasi, ekonomik ve ticari hareketlerinde de Türkiye’nin önemli bir rol oynaması hem gerekli hem de beklenen bir görevdir. İşte bu nedenle, Türkiye dışındaki Türk Dünyasının dillerini, lehçelerini, edebiyatlarını öğrenmek, öğretmek, araştırmak, geliştirmek Türkiye Cumhuriyeti’nin öncelikli sorumluluklarındandır. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünün vizyonu bu amaca yönelik olarak eğitim yapmaktır. TanıtımÇağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 16.06.2010 tarihinde Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Dünya ve Türkiye şartlarına göre yeni ve gerçekçi bir bakış açısıyla kurulan bölümümüz, kalite ve güvenden ödün vermeyen disiplini ile akademik camianın önde gelen Türkoloji bölümlerinden biri olma iddiasındadır. Türkoloji kamuoyuna hitap eden yeni fikirler ve açılımlar ortaya koyan, hem bu alanda çalışmak isteyenlere hem de Türk dilinin tarihini ve yaşayan tüm lehçe ve şivelerini araştırmak ve öğrenmek isteyenlere hizmet verebilecek bir yapıya sahip olmak ve Türkolojinin merkezi olmak arzusundadır.  
    Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Erol SAKALLI
Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
Doç. Dr. Erhan SOLMAZ
Tarihçe
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 16.06.2010 tarihinde Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Dünya ve Türkiye şartlarına göre yeni ve gerçekçi bir bakış açısıyla kurulan bölümümüz, kalite ve güvenden ödün vermeyen disiplini ile akademik camianın önde gelen Türkoloji bölümlerinden biri olma iddiasındadır. Türkoloji kamuoyuna hitap eden yeni fikirler ve açılımlar ortaya koyan, hem bu alanda çalışmak isteyenlere hem de Türk dilinin tarihini ve yaşayan tüm lehçe ve şivelerini araştırmak ve öğrenmek isteyenlere hizmet verebilecek bir yapıya sahip olmak ve Türkolojinin merkezi olmak arzusundadır.
2012-2013 öğretim yılında normal öğretim ve ikinci öğretim olarak ilk öğrencilerini alan bölümüz eğitim-öğretim faaliyetine hala normal öğretim ve ikinci öğretim olarak devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Aldıkları dersleri başarıyla geçen ve 4.00 üzerinde en az 2.00 ortalamaya sahip olan öğrencilere Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Lisans Diploması verilir.
Kabul Koşulları
(1) Lise Diploması,
(2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen merkezi, ülke çapında bir öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı ile yerleştirme. Adaylar, merkezi sınav puanları ve lise genel not ortalamalarından oluşan bileşik puanlarına göre programlara erişim kazanırlar.
Üst Kademeye Geçiş
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, yüksek lisans derecesine veya doğrudan entegre üçüncü aşama (doktora) programlarına başvurabilirler.
Mezuniyet Koşulları
240 AKTS'yi tamamlayan öğrenciler mezun olabilirler.
Mezun İstihdam Olanakları
Program mezunları üniversitelerde öğretim görevlisi, araştırma görevlisi vb. görevlerde çalışabilirler. Ayrıca Pedagoji Dersleri almak kaydıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen olarak istihdam edilebilirler. Mezunlar dil konusunda donanımlı oldukları, yani Rusça ve Türk lehçelerini öğrendikleri için kamu ve özel sektörde iş bulabilmektedirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Tüm öğrenciler ara sınava, ara sınavlara (projeler, seminerler, dönem ödevleri, kısa sınavlar veya ikinci ara sınavlar) ve bir final sınavına tabi tutulur. Tüm sınavlar 100 üzerinden değerlendirilir. Öğrencilerin final sınavından en az 45 alması gerekir. (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) alan öğrenciler dersi geçebilirler. Öğrenciler her yarıyıl sonunda sadece iki mazeret sınavına girebilirler.https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=1089