Çocuk Gelişimi - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı 70
Staj Durumu Var
ÖSYM Tipi TYT
Program İçeriği

Kuruluş

Ulubey Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Çocuk Gelişimi Programı lise eğitiminden sonra iki yıllık bir eğitim sunmaktadır. Öğrenciler Çocuk Gelişimi Önlisans Programına, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) yapılan Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS) ile seçilmektedir. Öğrencilerin zorunlu olan her dersi almaları ve geçmeleri; aynı zamanda mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasını sağlamaları gerekmektedir. Bunun yanında mezuniyet için 30 iş gününü kapsayan yaz stajı zorunluluğu bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Önlisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Çocuk Gelişimi Önlisans Programına, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) yapılan Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS) ile seçilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Programa kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde AKTS ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır. Daha önce alıp başarılı oldukları derslerden yönetim kurulu kararı ile muaf tutulabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekmektedir. Ayrıca öğrencinin mezuniyet için asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bununla birlikte, 30 günlük yaz stajı tamamlanmış olmalıdır.

Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Şerife CENGİZ
Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
Öğr. Gör. Esra DOĞANAY KOÇ
Tarihçe
Ulubey Meslek Yüksekokulu 1994 yılında açılmıştır. Çocuk gelişimi bölümü ise, 2012 yılından itibaren hizmet vermektedir.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Çocuk Gelişimi alanında Önlisans derecesi verilir.
Kabul Koşulları
MESLEK YÜKSEKOKULLARININ ÇOCUK GELİŞİM BÖLÜMLERİNDEN MEZUN OLMAK VE YÖK'ün ilgili mevzuatına göre ÖSYM(Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından belirlenir.
Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler lisans programlarında öğrenim görmek için başvurabilirler.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin belirlenen ders programını başarıyla tamamlamaları, minimum 120 AKTS kredisini sağlamaları ve genel not ortalamasının en az 2.00/4.00 olması gerekir. Program ayrıca 30 günlük pratik eğitim gerektirir.
Mezun İstihdam Olanakları
Çocuk gelişimi ön lisans programı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liselerinde Anadolu Kız Meslek ve kız meslek liselerinin uygulama sınıflarında, ilköğretim okullarında ise anasınıflarında çalışabilir, kadrolu uzman öğretici olarak çalışıp kamu ve özel kuruluşlara bağlı olarak çalışabilirler. Kreş, yuva ve çocuk klübü gibi kurumlarda okul öncesi eğitimde öğretmene yardımcı olmak için çalışabilirler. Ayrıca çocuk klinikleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, çocuk edebiyatı alanında, oyuncak üreticisi firmalarda, turizm ve spor alanlarında, çocuk oyun alanlarında çalışabilirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği geçerlidir. Her ders için ders değerlendirme ve değerlendirme yöntemleri ders müfredatında detaylı olarak anlatılmaktadır.https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=1110