Bankacılık ve Sigortacılık - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı 40
Staj Durumu Var
ÖSYM Tipi TYT
Program İçeriği

Finans - Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü içinde yer alan Bankacılık ve Sigortacılık Ön Lisans Programı, finans sektörün ihtiyaçlarına göre hazırlanan kapsamlı müfredat programıyla; bankacılık, sigortacılık, finans ve para piyasalarının işleyişi alanlarında güçlü bir donanım kazandırmaktadır. 

Program'da, teorik derslerde öğretilen bilginin yanı sıra; çeşitli sistem ve program uygulamaları aracılığıyla, bilginin sektörde kullanılmasına imkan sağlayan uygulamalı bir eğitim sunulmaktadır. Ayrıca öğrenciler, finans sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlarda staj yaparak deneyim kazanma olanağı bulmaktadır. 

Mezunlarımız aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, leasing ve faktöring şirketleri, kamu kurumları, mali müşavirlik büroları, denetim şirketleri ile sanayi, ticaret ve hizmet işletmelerinin muhasebe ve finans departmanlarında iş bulabilmektedirler. İsteyen mezunlarımız DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile üniversitelerin ilgili dört yıllık programlarına geçiş yaparak lisans tamamlayabilmektedirler.

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları:
Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat, İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik.

Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Özgür CENGİZ
Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
Öğr. Gör. Dr. Saadet Yağmur KUMCU
Tarihçe
Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 2013 yılında açılmış ve Bankacılık ve Sigortacılık Programı'nda eğitim-öğretime 2013-2014 Güz döneminde başlanmıştır.
Kazanılan Derece
Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar, Bankacılık ve Sigortacılık alanında "Ön Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Kabul Koşulları
OSYM tarafından yapılan YGS sınavından alınan TYT Puanı
Üst Kademeye Geçiş
Mezunlarımız, DGS sınavı ile lisans programlarına devam etme imkanına sahiptirler.
Mezuniyet Koşulları
Bir öğrencinin bu programdan mezun olabilmesi için Uşak Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nde belirtildiği üzere; iki şartı yerine getirmelidir:
1. Program derslerinden yeterli sayıda AKTS almış ve başarmış olmalı.
2. Genel başarı ortalamasının yönetmelikte yazan ortalamaya eşit veya büyük olmalı.

Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği; Resmi Gazete: 02.05.2021 - 31472: https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/177027
Mezun İstihdam Olanakları
Bankalar, sigorta şirketleri öncelikli olmak üzere, finans sektöründe özel şirket ve kamu kuruluşlarında istihdam edilebilirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=1196