Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı 60
Staj Durumu Var
ÖSYM Tipi TYT
Program İçeriğiKuruluş
Uşak Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekerterlik Programı 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında eğitimine başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve 30 iş günü yaz stajını tamamlayan öğrenciler 4. dönem sonunda ‘Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön lisans Diploması’’ derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
 
Kabul ve Kayıt Koşulları
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programına; önce Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Ortaöğretim Başarı Puanı´na (OÖP) göre YGS-3 puan türü sonuçlarına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programını bitirip ön lisans derecesi elde edebilmek için, öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve mesleki seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarı ile tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
Program Profili
Programın amacı; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta kaydı, tedavi kayıtları, taburculuk işlemleri ve dosyalama faaliyetlerini yürütme, tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında bilimsel araştırmalarda elde edilen bulguları derleme, düzene koyma ve araştırıcıların hizmetine sunma vb. görevleri etkin bir şekilde yerine getiren nitelikli, iletişimi ve sorumluluk duygusu güçlü olan sağlık personeli yetiştirmektir. Programın eğitim süresi dört yarıyıldır (staj süresi dahildir). Dördüncü yarıyılın sonunda 30 iş günü staj yapılır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında "Tıbbi Sekreter" unvanı ile çalışabilmektedir. İstihdam alanları; Sağlık Bakanlığı´na bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız tedavi kurum ve kuruluşlarının poliklinik ve klinik bilgi işlem hizmetlerinde, hasta kayıt ve kabulde, insan kaynakları ve istatistik birimlerinde ve merkezi tıbbi arşiv hizmetlerinde çalışabilmektedirler. Kamu Personel Seçme Sınavı´na (KPSS) göre Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) olarak atanabilmektedirler.

Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Dr. Engin TEKİN
Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
Öğr. Gör. Öğr.Grv. Hacer GÜNGÖRDÜ
Program Başkanı
Doç. Dr. Haydar HOŞGÖR
Tarihçe
Uşak Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekerterlik Programı 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında eğitimine başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve 30 iş günü yaz stajını tamamlayan öğrenciler 4. dönem sonunda ‘Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön lisans Diploması’’ derecesi alırlar.
Kabul Koşulları
(1) Lise Diploması,
(2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen merkezi, ülke çapında bir öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı ile yerleştirme. Adaylar, merkezi sınav puanları ve lise genel not ortalamalarından oluşan bileşik puanlarına göre programlara erişim kazanırlar.
Üst Kademeye Geçiş
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, öğrenim gördükleri alanda veya ilgili bir alanda lisans derece programlarına başvurabilir ve bu programlara merkezi, ülke genelinde yapılan bir Dikey Geçiş Sınavı ile erişim sağlayabilirler.
Mezuniyet Koşulları
İlgili yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri (Toplam 120 AKTS) almak, aldığı derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması ile tamamlamak ve 30 iş günü staj yapmakla zorunludur.
Mezun İstihdam Olanakları
Mezunlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında "Tıbbi Sekreter" unvanı ile çalışabilmektedir. İstihdam alanları; Sağlık Bakanlığı´na bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız tedavi kurum ve kuruluşlarının poliklinik ve klinik bilgi işlem hizmetlerinde, hasta kayıt ve kabulde, insan kaynakları ve istatistik birimlerinde ve merkezi tıbbi arşiv hizmetlerinde çalışabilmektedirler. Kamu Personel Seçme Sınavı´na (KPSS) göre Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) olarak atanabilmektedirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar, ölçme ve değerlendirme, Uşak Üniversitesi “Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uyarınca yapılmaktadır.https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=1237