Kamu Yönetimi (YL) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 3
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
ÖSYM Tipi ALES
Program İçeriği
Kamu Yönetimi Lisans programı , modern yönetim zihniyetinin niteliklerine  sahip mezun öğrencilerin hedeflemektedir. Bürokrasi içinde çeşitli sınıflarda çalışabilecek ; siyaset , yönetim, hukuk, kentleşme , çevre, ekonomi, kamu maliyesi ve iş hakkında sistematik formasyona , yorumlama beceri ve kavramaya sahip, bilimsel ve etik değerlerine sahip çıkan, kamu sektöründe hem de özel sektör için çalışmak bilgi, beceri ve yetkinlik sahibi değişimlere ayak uydurabilecek analitik bir şekilde düşünen bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır
Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Fulya AKYILDIZ
Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
Arş.Gör. Mustafa TOSUN
Sekreter
Bilgisayar İşletmeni Fatmagül Erdoğan AKYAR
Tarihçe
Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü 2002 yılında kurulmuştur. Halen bölüm normal öğretim ve ikinci öğretim programlarında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Kazanılan Derece
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
Kabul Koşulları
Yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için adayların; lisans diplomasına sahip olmaları, Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES'ten başvurduğu programın puan
türünde en az 55 standart puan almaları gerekir. Programa basvuracak adayların Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İliskiler, Kamu Yönetimi, Hukuk alanlarında lisans mezunu olmaları
gerekmektedir.Adayların başarı değerlemesi, ALES’in % 60’ı, lisans not
ortalamasının % 25’i, YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavlardan alınan puanın % 15’i
alınarak yapılır. Yabancı dil sonuç belgesini ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir. Bu
yüzdelerin toplamından en az 50 puan alanlar başarı sıralamasına dahil edilirler. Başvurularda farklı ALES puan
türlerinin kontenjan içerisindeki oranları ana bilim dalının önerisi ile EYK tarafından belirlenir. Lisans öğreniminin
yurt dışında tamamlanmış olması durumunda Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesi aranır.
Üst Kademeye Geçiş
Üçüncü düzey programlara başvurabilir.
Mezuniyet Koşulları
Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için 60 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen lisansüstü ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir.Bunun yanında öğrenci danışman öğretim üyesi danışmanlığında en az bir seminer ödevi hazırlamak zorundadır. Ayrıca üçüncü yarıyılda, danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda proje çalışması yapılarak teslim edilmelidir. Proje çalışmasının, sözlü olarak atanacak jüri önünde başarılı bir şekilde sunulması istenmektedir.
Mezun İstihdam Olanakları
Mezunlarımızın iş bulma imkanları genel olarak şöyle sıralanabilir: Sayıştay Denetçisi, İdari Yargı Hakimi, Bakanlıklar, Müsteşarlıklar, Genel Müdürlükler ve Üst Kurullarda KPSS A grubu kadrolar olarak; kaymakam, iç denetçi, müfettiş, hesap uzmanı, kontrolör, denetmen, uzman kadrolarında ve yerel yönetimlerde müfettiş ve iç denetçi olarak çalışabilirler. Bunun yanında KPSS B grubundan yeterli puanları almaları durumunda tüm kamu kurumlarında memur olarak istihdam edilebilirler. Mezunlarımızın üniversitelerde akademik ve idari personel olarak çalışabilme durumları da mevcuttur. Mezunlarımız ayrıca özel sektör kuruluşlarında da görev alabilirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %50’ıdır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %50’ıdıhttps://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=1363