Matematik - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı 30
Staj Durumu Yok
ÖSYM Tipi SAY
Program İçeriği

Matematik Bölümü 2000 yılında kurulmuştur. 2004 yılından itibaren öğrenci kapasitesi artmıştır. Bölümümüz de; Cebir ve Sayılar Teorisi, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Geometri, Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik, Topoloji ve Uygulamalı Matematik olmak üzere altı anabilim dalından oluşan lisans eğitim öğretimi sürdürülmektedir. Bölümdeki dersleri başarıyla tamamlayan öğrencilere Matematik lisans diploması verilir. Eğitim süresi dört yıldır. Bölümümüzün eğitim programı günümüz matematiğindeki gelişmeleri takip edebilecek matematikçiler yetiştirecek şekilde düzenlenmiştir. Mezunlarımız KPSS ‘den gereken puanı almaları ve formasyona sahip olmaları durumunda MEB tarafından Matematik öğretmeni olarak atanabilirler veya dershanelerde ve özel okullarda matematik öğretmeni olarak çalışabilirler. Bilgisayar sektöründe çeşitli pozisyonlara sahip olabilirler. Lisansüstü eğitimine devam eden adaylar üniversitelerde veya çeşitli kurumlarda araştırmacı veya öğretim elemanı olarak çalışabilirler.Bölümümüzde, 5 profesör, 4 doçent, 7 doktor öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi doktor,1 araştırma görevlisi doçent doktor ,1 araştırma görevlisi doktor ve 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır.


Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Kemal Berktaş
Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
Doç. Dr. Semra NURKAN
Tarihçe
Matematik Bölümü 2000 yılında kurulmuştur. 2004 yılından itibaren öğrenci kapasitesi artmıştır. Bölümümüz de; Cebir ve Sayılar Teorisi, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Geometri, Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik, Topoloji ve Uygulamalı Matematik olmak üzere altı anabilim dalından oluşan lisans eğitim öğretimi sürdürülmektedir.
Bölümdeki dersleri başarıyla tamamlayan öğrencilere Matematik lisans diploması verilir.
Eğitim süresi dört yıldır. Bölümümüzün eğitim programı günümüz matematiğindeki gelişmeleri takip edebilecek matematikçiler yetiştirecek şekilde düzenlenmiştir.
Mezunlarımız KPSS ‘den gereken puanı almaları ve formasyona sahip olmaları durumunda MEB tarafından Matematik öğretmeni olarak atanabilirler veya dershanelerde ve özel okullarda matematik öğretmeni olarak çalışabilirler. Bilgisayar sektöründe çeşitli pozisyonlara sahip olabilirler. Lisansüstü eğitimine devam eden adaylar üniversitelerde veya çeşitli kurumlarda araştırmacı veya öğretim elemanı olarak çalışabilirler.
Bölümümüzde, 5 profesör, 4 doçent, 6 doktor öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi doktor, 1 araştırma görevlisi doçent doktor,1 araştırma görevlisi doktor ve 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır.
Kazanılan Derece
Bölümdeki dersleri başarıyla tamamlayan öğrencilere "Matematik Lisans Diploması" verilir.
Kabul Koşulları
(1) Lise Diploması,
(2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen merkezi, ülke çapında bir öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı ile yerleştirme. Adaylar, merkezi sınav puanları ve lise genel not ortalamalarından oluşan bileşik puanlarına göre programlara erişim kazanırlar.
Üst Kademeye Geçiş
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, yüksek lisans derecesine veya doğrudan entegre üçüncü aşama (doktora) programlarına başvurabilirler.
Mezuniyet Koşulları
Bu programda mevcut her dersi başarıyla tamamlayan (toplam 240 AKTS karşılığı) ve 4.00 genel ortalaması üzerinden 2.00 not ortalaması elde öğrencilere Matematik alanında lisans diploması verilecektir.Daha ayrıntılı bilgiler için Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği incelenebilir. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210502-8.htm
Mezun İstihdam Olanakları
Mezunlarımızdan Formasyon Eğitimini tamamlayanlar, KPSS ‘den gereken puanı almaları durumunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Matematik Öğretmeni olarak atanabilirler veya özel okullarda çalışabilirler. Özel sektörde çeşitli alanlarda iş imkanı bulabilirler. Lisansüstü eğitimine devam eden adaylar üniversitelerde veya çeşitli kurumlarda araştırmacı veya öğretim elemanı olarak çalışabilirler.
Matematik Bölümü mezunlarının bir diğer iş alanı ise bilgisayar bilimleri alanında olmaktadır. Bilgisayar ve yazılım alanında tüm dünyadaki gelişmelerin yoğunluğu ve Matematikçilerin analitik düşünme becerilerine ihtiyaç duyulması nedeniyle, Matematik mezunlarının data analisti, yazılım mühendisi ve araştırmacı olarak çalıştıkları gözlemlenmektedir. TÜBİTAK, IBM vb. kurumlar da ek olarak matematikçileri araştırmacı olarak istihdam etmektedirler.
Matematik Bölümü mezunları ekonomi alanında da yatırım analisti, aktüerya analisti, istatistikçi vb. olarak istihdam edilebilmektedirler. Ek olarak bankalarda çeşitli pozisyonlarda matematik mezunları çalıştırılmaktadır. BDDK, Hazine Müsteşarlığı ve çeşitli bankalar matematik bölümü mezunlarının çalıştıkları kurumlar arasında yer almaktadır.
Matematik Bölüm mezunları ek olarak, çeşitli kamu kurumlarında (Hazine Müsteşarlığı, Devlet Su İşleri, Devlet İstatistik Enstitüsü, Devlet Demir Yolları vb.) çalışabilirler.
Matematik günlük yaşantı ve birçok bilim dalıyla iç içedir. Teknolojik gelişme ile birlikte Mühendislik, Tıp, Sosyal Bilimler, Psikoloji, Biyoloji, Ekonomi, Pazarlama ve daha birçok konuda matematik bilgisine ve matematikçiye duyulan ihtiyaç artmaktadır. Ve pek çok alanda matematik mezunları istihdam olanağına kavuşmaktadırlar.
Özetleyecek olursak; Matematik Bölümünden mezun olan öğrenciler:
Üniversitelerde Akademisyen,
Ortaöğretimde Matematik Öğretmeni,
Yazılım firmalarında proje yöneticisi ve geliştiricisi,
Bilgisayar firmalarında sorumlu yönetici,
Sistem analisti,
Finans sektöründe yazılım geliştirici,
Yazılım geliştirme gruplarında sorumlu ve yetkili,
Bilgisayar satış firmalarında sorumlu ve yetkili,
Bankalar ve bankaların bilgi işlem merkezlerinde program geliştirici,
Optimum kaynak kullanımı, planlama ve insan kaynakları ile ilgili birimlerde uzman,
Sigortacılık sektöründe aktuerya departmanlarında uzman,
Borsa ve Menkul Kıymetler ile ilgili kuruluşlarda uzman,
Yönetici ve araştırma ve eğitim kurumlarında çalışma imkanına sahiptirler.
TÜBİTAK, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, Kamu Araştırma Enstitülerinde Uzman, Uzman Yardımcısı, Proje Yönetici ve Araştırmacısı olabilirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız.
Mutlak veya bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak öğrenciye ilgili öğretim elemanı tarafından başarı derecesini belirten harfle ifade edilen aşağıdaki başarı notları verilir:
Başarı notu Katsayı Yüzde veya yüzlük karşılığı
AA 4.00 90-100
BA 3.50 85-89
BB 3.00 80-84
CB 2.50 75-79
CC 2.00 70-74
DC 1.50 65-69
DD 1.00 60-64
FD 0.50 50-59
FF 0.00 0-49
DZ 0.00 Devamsız
YT — Yeterli
YZ — Yetersiz
AA, BA, BB, CB, CC ve YT notları şartsız başarılı notlardır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. DC veya DD notu alan öğrencinin bu derslerden başarılı olabilmesi için genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. FD, FF, DZ ve YZ olan dersler başarısız olup, açıldıkları ilk yarıyılda tekrar edilir. Genel not ortalaması 2.00’yi sağlayamayan öğrenciler şartlı başarılı sayılan DC ve DD notu olan dersleri döneminde tekrar alırlar.
DV (Devam Eden Çalışma) tez, bitirme ödevi ve yıllık uygulanan derslerde kullanılır. DZ notu ise devamsız öğrenciler için kullanılır.https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=594