Türk Dili ve Edebiyatı - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı 60
Staj Durumu Yok
ÖSYM Tipi SÖZ
Program İçeriği

Uşak Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı BölümüTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü, AKÜ Uşak Kampusu Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 1999 yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. İlk mezunlarını 2004 yılında veren bölüm, eğitim-öğretim faaliyetlerini üniversitenin yeniden yapılanması sonucunda 2007 Yılı Bahar Döneminden itibaren Uşak Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı olarak sürdürmektedir.Bölümümüzde 3 profesör, 2 doçent, 5 doktor öğretim üyesi, 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bölümümüz, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili ve Halk Bilimi olmak üzere beş anabilim dalından ibarettir.MİSYON        Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, evrensel insanlık değerlerini ve anlayışlarını benimsemiş, donanımlı, pozitif düşünen, üretken, katılımcı, araştırma ve problem çözme yeteneğine sahip, kendisi ve çevresiyle uyumlu, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan bir gençliğin yetişmesini üstlenen, nitelikli öğretim elemanları ile bilim üreten, ürettiği bilimi ve birikimi insanlık yararına kullanan, uluslararası standartları yakalama gayreti içinde olan bir bölümdür. Amacımız milletimizin bağımsızlığının en önemli göstergelerinden biri olan dilimizin tarihî gelişimini de dikkate alarak tekrar asıl gücüne kavuşmasını sağlamak; bir milletin kültürünü, hayat tecrübesini, dünya görüşünü ifade eden edebiyat ürünlerini bilimsel ölçütler çerçevesinde incelemektir.           Lisansüstü misyonumuz, doktora programına devam edebilecek nitelikte ve sayıda bilim uzmanı öğrenciler yetiştirmektir. Buna bağlı olarak çağdaş bilgilerle donanmış bireyleri dil ve edebiyat tarihi yönünden de aydınlatmak; Türk dili ve edebiyatına yaptığı katkının yanında çalışmalarını uluslararası sahada da tanıtabilmek; bu sayede evrensel çalışmalara katkıda bulunabilmek. Bunu yaparken Türk kültürünün kaynaklarını araştırmak; ürünleri yazar, eser, devir bağlantıları içinde ele alarak, bunların inceleme yöntemlerini geliştirmek; yapılan inceleme sonuçlarını dil ve edebiyat açısından değerlendirebilmektir.VİZYON            Türkçenin güzel ve doğru bir şekilde kullanılmasını sağlayan; Türk dilini ve edebiyatını, toplumu yansıtan bir inceleme alanı olarak gören, bunun yanında küreselleşen dünyada Türk kültürünün evrensel kültür içindeki yerini belirleyen ve ön plana çıkmasını sağlayan, bilgi üreten, akademik anlamda, tarihi bugünle buluşturup toplumsal gelişme sürecini inceleyen; dinamik hedefleri olan, edebiyat ve dil açısından misyonunu yerine getirmede tüm sosyal bilimlerden ve kaynaklardan yararlanabilen bir bölüm olmaktır.


Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Ahmet AKÇATAŞ
Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
Arş.Gör. Samet ÇETİN
Tarihçe
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1999 yılında kurulmuştur. İkili öğretim yapan bölümümüz her yıl ortalama Normal Öğretime 70, İkinci Öğretime 70 toplam 140 lisans öğrencisi almaktadır. Bölümümüz 2003 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Eğitim – öğretim faaliyetleri Bir Eylül Kampüsü Fen – Edebiyat Fakültesi binasında sürdürülmektedir. Bölümün kadrosunda 2 profesör, 2 doçent, 5 doktor öğretim üyesi ve 4 Araştırma Görevlisi yer almaktadır.
Kazanılan Derece
Aldıkları dersleri başarıyla geçen ve 4.00 üzerinde en az 2.00 ortalamaya sahip olan öğrencilere Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Diploması verilir.
Kabul Koşulları
(1) Lise Diploması,
(2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen merkezi, ülke çapında bir öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı ile yerleştirme. Adaylar, merkezi sınav puanları ve lise genel not ortalamalarından oluşan bileşik puanlarına göre programlara erişim kazanırlar.
Üst Kademeye Geçiş
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, yüksek lisans derecesine veya doğrudan entegre üçüncü aşama (doktora) programlarına başvurabilirler.
Mezuniyet Koşulları
Aldıkları dersleri başarıyla geçen ve 4.00 üzerinde en az 2.00 ortalamaya sahip olan öğrencilere Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Diploması verilir.
Mezun İstihdam Olanakları
Aldıkları dersleri başarıyla geçen ve 4.00 üzerinde en az 2.00 ortalamaya sahip olan öğrencilere Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Diploması verilir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olanlara Türkolog unvanı verilir. mezun öğrenciler, kütüphanelerde, arşivlerde, Kültür Bakanlığı’nda veya TRT’de çalışabilir; yüksek öğretim kurumlarında Türk dili okutmanı olarak görev alabilirler. Özel yetenekleri olanlar gazete ve dergilerde yazar veya editör olarak çalışabilirler. Mezunların çoğunluğu eğitimci olarak çalışmaktadırlar. Kimileriyse yazar veya şair olarak çalışma fırsatına sahiptir. Ek olarak, mezunlar yüksek lisans eğitimlerini tamamladıkları taktirde öğretim görevlisi olarak akademik çalışmalarına devam edebilirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her öğretim döneminde bir ara sınava, ara dönem çalışmalarına (proje, seminer, quiz, ödev, ikinci arasınav), ve bir de final sınavına tabi tutulurlar. Her sınav 100 üzerinden değerlendirilir. Öğrenciler final sınavından en az 45 almak zorundadırlar. (AA), (BA), (BB), (CB), (CC) notları bir ders için başarılı olarak sayılmaktadır. Bir dersten bu harf kodlarından biriyle geçmiş olan öğrenciler o dersten başarılı olmuş sayılırlar. Öğrenciler her dönem sonunda 2 dersten bütünleme sınavına girebilirler.https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=595