Tarih - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı 60
Staj Durumu Yok
ÖSYM Tipi SÖZ
Program İçeriği

Tarihçe

Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 2002 Yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulmuştur. 2003–2004 eğitim-öğretim yılında 25 kişilik kontenjanla ilk öğrencilerini kabul etmiştir. Bir sonraki yıldan itibaren de kontenjan 40'a çıkarılmıştır. İlk mezunlarını ise 2006–2007 yılında vermiştir. 2007–2008 Öğretim yılından itibaren II. Öğretim programı açılmıştır. Bölüm başkanlığı görevini 2020 yılı Haziran ayından itibaren Prof. Dr. M. Murat ÖNTUĞ yürütmektedir. Bölümümüzde, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı itibariyle 5 Profesör, 4 Doçent, 4 Dr. Öğr. Üyesi, 1 Araştırma Görevlisi Doktor ve 3 Araştıma Görevlisi bulunmaktadır.

Vizyon ve Misyon

Tarih bölümü,  alanında yeterli, mesleki etik sahibi tarihçiler yetiştirmeye odaklı bir eğitim programı yürütmektedir. Bölümümüzün amacı, tarih perspektifi kazanmış, olaylara ve sorunlara eleştirel ve olabildiğince nesnel bakabilen, bilimin kabul ettiği yöntem ve teknikleri kullanarak, tarihe bütüncül bir yaklaşım çerçevesinde bakan, edindiği bilgileri gerek eğitim gerekse yayın yolu ile başkalarına aktarabilen, kazandığı "tarihçi" unvanını hakkıyla taşıyabilen aklı ve vicdanı hür bireyler yetiştirmektir. Müfredatımız bu amaca uygun olarak belirlenmiş, zorunlu olan derslere ek olarak öğrencilerin tarih biliminde uzmanlaşmak istedikleri alana göre seçebilme şansları bulunan seçmeli dersler mevcuttur.

Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
Arş.Gör. GÜLMİS VESİLE CANİK
Tarihçe
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 2002 Yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulmuştur. 2003–2004 eğitim-öğretim yılında 25 kişilik kontenjanla ilk öğrencilerini kabul etmiştir. Bir sonraki yıldan itibaren de kontenjan 40'a çıkarılmıştır. İlk mezunlarını ise 2006–2007 yılında vermiştir. 2007–2008 Öğretim yılından itibaren II. Öğretim programı açılmıştır. 2021 yılında II. öğretim programı sonlandırılmıştır. Bölüm başkanlığı görevini 2020 yılı Haziran ayından itibaren Prof. Dr. M. Murat ÖNTUĞ yürütmektedir.
Kazanılan Derece
Ders programındaki tüm dersleri tamamlayan ve gerekli not ortalamasını sağlayan öğrenci, Tarih alanında Lisans Diplomasına sahip olur.
Kabul Koşulları
(1) Lise Diploması,
(2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen merkezi, ülke çapında bir öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı ile yerleştirme. Adaylar, merkezi sınav puanları ve lise genel not ortalamalarından oluşan bileşik puanlarına göre programlara erişim kazanırlar.
Üst Kademeye Geçiş
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, yüksek lisans derecesine veya doğrudan entegre üçüncü aşama (doktora) programlarına başvurabilirler.
Mezuniyet Koşulları
Sekiz yarıyıl sonunda tüm derslerinde başarılı olup, 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip her öğrenci mezun olabilir.
Daha ayrıntılı bilgiler için Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği incelenebilir. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210502-8.htm
Mezun İstihdam Olanakları
Mezunlarımız, pedagojik formasyon eğitimi aldıktan sonra KPSS sınavında yeterli puanı alırlarsa Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tarih öğretmeni olarak atanabilirler. Mezunlarımız ayrıca özel eğitim kurumlarında tarih öğretebilirler. Bunların dışında, kamu alanında, yerel yönetimlerde, medyada, turizmde, arşivlerde, müzelerde ve kütüphanelerde iş imkanlarına sahip olabilirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Tarih Bölümünde, her dönem bir vize ve bir final sınavı yapılır. Öğrenciler isterlerse dönem sonunda bütünleme sınavına da girebilirler.https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=596