Coğrafya - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı 60
Staj Durumu Yok
ÖSYM Tipi SÖZ
Program İçeriği

Uşak Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesinin açılmasıyla birlikte kurulmuş ve 2002-2003 öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır. İlk mezunlarını 2006-2007 öğretim yılında veren Coğrafya bölüm her yıl normal eğitime 60 ve ikinci öğretime 50 olmak üzere 110 öğrenciyi kabul etmektedir. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Coğrafya Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora programları olup, bu programlara devam çok sayıda öğrenci bulunmaktadır.  Coğrafya bölümü lisans programı Beşeri ve Ekonomik Coğrafya, Fiziki Coğrafya Türkiye Coğrafyası ve Bölgesel Coğrafya Anabilim dalları vardır. Bölüm bünyesinde 2 profesör, 4 doçent, 1 doktor öğretim üyesi ve 1 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi olmak üzere 9 akademik personel bulunmaktadır. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan programdan 240 AKTS krediyi tamamlamaları gerekmektedir. Lisans öğrencilerimize ilk yıl Coğrafyanın temel konularını içeren dersler verilirken, takip eden yıllarda ihtisas gerektiren konuları içeren dersler verilmektedir.Coğrafya Anabilim Dalına Bağlı öğretim üyeleri çok sayıda bilimsel proje yürütmektedir. Proje deneyimi edinmek veya coğrafi bilgi birikimini artırmak amacıyla ilgili ve istekli öğrencilerimize bilimsel projelerde çalışma imkanı tanınmaktadır.Değişen koşullara uyum sağlamak amacıyla bilgi teknolojilerine önem verilmektedir. Bu amaçla Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknolojileri Laboratuvarında buna yönelik CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) ve UA (Uzaktan Algılama) dersleri verilmektedir. Burada belli bir alt yapı edinen öğrenciler multidisipliner çalışma becerisine erişmektedir.  Anabilim Dalında çalışan öğretim üyeleri akademik kariyerleri sırasında topladıkları kayaç, toprak ve bitki numunelerinin sergilemesinde oluşan bir laboratuvar ortamı bulunmaktadır. Sürekli erişim imkanı sağlanan bu ortamda öğrencilerimiz meraklarını giderilmektedir. Öğrenim süreleri boyunca öğrencilere Beşeri Coğrafya Araştırma Yöntemleri ve Fiziki Coğrafya Araştırma Yöntemleri dersleri ayrı ayrı verilerek coğrafyanın en önemli iki anabilim dalında araştırma yapabilecek bilimsel yetkinlikler lisans seviyesinde kazandırılmaktadır. Bu derslerde öğrendiklerini uygulayabilmeleri amacıyla Beşeri Coğrafya Arazi Uygulamaları ve Fiziki Coğrafya Arazi Uygulamaları dersleri kapsamında önceden belirlenen istasyonlara her hafta arazi çalışması yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında aktarılan konular öğrenciler tarafından rapor haline getirilerek ilgili öğretim elemanına taktim etmektedir. Öğrenci raporlarda görülen eksiklikler giderilmeye çalışılmaktadır. Arazi çalışmaları sırasında öğrencilerin çektikleri fotoğraflar arasında en iyisi seçilerek öğrencilerin çalışmalar ödüllendirilmektedir. Böylece öğrencilerin çalışmaları teşvik edilmektedir.Coğrafya Anabilim Dalında bitirme tezlerine çok önem verilmektedir. Bu çalışmaların özgün olmasına dikkat edilmektedir. Tamamen bilimsel çerçevede oluşturan tezlerin sempozyum, konferans gibi bilimsel ortamlarda sunuşları yine ilgili öğrenci tarafından yapılmaktadır. Bununla öğrencilere bilgi donanımlarını topluluk karşısında ifade etme imkanı tanınmaktadır.


Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Ali YILMAZ
Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
Doç. Dr. Mehmet DENİZ
Tarihçe
Uşak Üniversitesi Coğrafya Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi'nin açılışı ile kurulmuş ve 2002-2003 öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır. İlk mezunlarını 2006-2007 akademik yılında veren Coğrafya Bölümü, 60'ı normal eğitim, 50'si orta öğretim olmak üzere 110 öğrenciyi kabul etmektedir.
Kazanılan Derece
Müfredat programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlayan mezunlara Coğrafya Lisans Derecesi verilir.
Kabul Koşulları
1) Lise Diploması,
(2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen merkezi, ülke çapında bir öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı ile yerleştirme. Adaylar, merkezi sınav puanları ve lise genel not ortalamalarından oluşan bileşik puanlarına göre programlara erişim kazanırlar.
Üst Kademeye Geçiş
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, yüksek lisans eğitimine ve sonrasında doktora programlarına başvurabilirler.
Mezuniyet Koşulları
Bu programda mevcut her dersi başarıyla tamamlayan (toplam 240 AKTS karşılığı) ve 4.00 genel ortalaması üzerinden 2.00 not ortalaması elde öğrencilere coğrafya alanında lisans diploması verilecektir.Daha ayrıntılı bilgiler için Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği incelenebilir. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210502-8.htm
Mezun İstihdam Olanakları
Coğrafya Bölümü mezunları çoğunlukla çeşitli okullar için öğretmen olarak çalışmaktadırlar. Son yıllarda, özel eğitim kurumlarındaki coğrafya öğretmenlerinin sayısı arttı. Mezunlar, okullar dışındaki ilgili devlet kurumlarında daha az sayıda pozisyon bulabilirler. Bununla birlikte, coğrafyada popüler bir uzmanlık haline gelen CBS, mezunları bu alanda iş bulmalarını sağlar.
Ölçme ve Değerlendirme
Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız.
Öğrenciler derslere ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devamını dersin ilgili öğretim üyesi izler. Her dersin yazılı bir ara sınavı var. Sınavların programı bir dönemin ilk ayında ilan edilir. Bir final sınavı, her ders için dönem sonunda yapılır. Herhangi bir dersten başarısız olan derslerin dönem sonunda tekrar sınavına gireceği düşünülmektedir. Geçerli bir mazeret beyan edildiği takdirde (örneğin, sağlık sorunları) bir öğrenci mazeret sınavına girebilir. Bir dersin başarısı, ara sınavın% 40 ve yarıyıl sonu sınavının% 60 katkısı ile hesaplanır. Puanlar, verilen devam, seminerler ve öğretim üyesinin gözünde yazılı belgelerden etkilenebilir.
Mutlak veya bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak öğrenciye ilgili öğretim elemanı tarafından başarı derecesini belirten harfle ifade edilen aşağıdaki başarı notları verilir:
Başarı notu Katsayı Yüzde veya yüzlük karşılığı
AA 4.00 90-100
BA 3.50 85-89
BB 3.00 80-84
CB 2.50 75-79
CC 2.00 70-74
DC 1.50 65-69
DD 1.00 60-64
FD 0.50 50-59
FF 0.00 0-49
DZ 0.00 Devamsız
YT — Yeterli
YZ — Yetersiz
AA, BA, BB, CB, CC ve YT notları şartsız başarılı notlardır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. DC veya DD notu alan öğrencinin bu derslerden başarılı olabilmesi için genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. FD, FF, DZ ve YZ olan dersler başarısız olup, açıldıkları ilk yarıyılda tekrar edilir. Genel not ortalaması 2.00’yi sağlayamayan öğrenciler şartlı başarılı sayılan DC ve DD notu olan dersleri döneminde tekrar alırlar.
DV (Devam Eden Çalışma) tez, bitirme ödevi ve yıllık uygulanan derslerde kullanılır. DZ notu ise devamsız öğrenciler için kullanılır.https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=601