Kamu Yönetimi - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı 80
Staj Durumu Yok
ÖSYM Tipi EA
Program İçeriği
Kamu Yönetimi Lisans programı , modern yönetim zihniyetinin niteliklerine  sahip mezun öğrencilerin hedeflemektedir. Bürokrasi içinde çeşitli sınıflarda çalışabilecek ; siyaset , yönetim, hukuk, kentleşme , çevre, ekonomi, kamu maliyesi ve iş hakkında sistematik formasyona , yorumlama beceri ve kavramaya sahip, bilimsel ve etik değerlerine sahip çıkan, kamu sektöründe hem de özel sektör için çalışmak bilgi, beceri ve yetkinlik sahibi değişimlere ayak uydurabilecek analitik bir şekilde düşünen bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır
Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Fulya AKYILDIZ
Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
Arş.Gör.Dr. Erhan Ezici
Sekreter
Bilgisayar İşletmeni Fatmagül Erdoğan AKYAR
Tarihçe
Kamu Yönetimi bölümü 2002 yılında kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde bulunmaktadır. Fakültemiz öğrencileri Erasmus değişim programı çerçevesinde Avrupa'da bulunan anlaşmalı bir çok üniversitede bir yada iki yarıyıl eğitim görme imkanına da sahiptir.
Derslerin modern bir eğitim tesisi içerisinde teknolojik donanımlı dersliklerde işlendiği Fakültemiz, Türkiye'nin her yerinde gerek kamu gerekse özel sektörde alanıyla ilgili nitelikli eleman yetiştirme amacına kısa sürede ulaşmıştır ve bu doğrultudaki gelişimini akademik personeli ve öğrencilerine sunduğu kaliteli fiziki imkanlarla da desteklemektedir.
Kazanılan Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Kamu Yönetimi bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Ayrıca 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gereken yeterlilik koşuludur.

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Kamu Yönetimi bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur.
Kabul Koşulları
(1) Lise Diploması,
(2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen merkezi, ülke çapında bir öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı ile yerleştirme. Adaylar, merkezi sınav puanları ve lise genel not ortalamalarından oluşan bileşik puanlarına göre programlara erişim kazanırlar.
Üst Kademeye Geçiş
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, yüksek lisans derecesine veya doğrudan entegre üçüncü aşama (doktora) programlarına başvurabilirler.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde açıklandığı gibidir. Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gereken yeterlilik koşuludur
Mezun İstihdam Olanakları
Kamu Yönetimi programı mezunları ağırlıklı olarak kamu sektöründe çalışma motivasyonuna sahip olmakla birlikte, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin diğer bölüm mezunlarının çalışabildiği hemen her alanda istihdam şansına sahiptir. Merkezi veya kurumlarca yapılan sınavlarda başarı göstermek kaydıyla müfettiş, denetçi ve uzman kadrolarına atanabilirler. İdari yargı hakimliği, kaymakamlık sınavlarına girebilirler. Devlet tüzel kişiliği dışında yerel yönetimler, meslek örgütleri ve sendikalarda istihdam edilebilirler. Özel sektörde çalışmayı tercih eden mezunlar ise bankalar, araştırma kuruluşları, şirketlerde çalışabilirler. Bunun yanında mezunlarımız Kamu Yönetimi ve ilgili disiplinlerde çalışma yapmak üzere akademik kariyere de yönelebilmektedirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Grade Factor Percentual Grading
AA 4.00 90-100 Excellent
BA 3.50 85-89 Very good
BB 3.00 75-84 Good
CB 2.50 70-74 Moderate
CC 2.00 60-69 Applicable
DC 1.50 50-59 Unsuccessful
FF 0.00 49-0 Unsuccessful
DZ 0.00 Absenteeism Unsuccessfulhttps://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=761