Üst Kademeye Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS sınavından geçerli not almaları ve yeterli not ortalamasına sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisans programlarında öğrenim görebilirler.https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progAccessFurhterStudies.aspx?lang=tr&curSunit=1078