Kabul Koşulları
Öğrenciler Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, YGS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler.https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progAdmissionReq.aspx?lang=tr&curSunit=1078