Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3OSDN300312018BİLGİSAYAR UYGULAMALI TEMEL EKONOMETRİK YÖNTEMLER2+023

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Diş Hekimliği
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı, iktisadi hipotezler test edilirken kullanılan temel ekonometrik yöntemleri öğretmektir.
Dersin İçeriği Temel istatistiksel ve ekonometrik yöntemler incelenir, basit regresyon modelleri, çoklu regresyon modelleri, EKK yönteminin regresyon modellerine uygulanışı, EKK yönteminin varsayımları, t-testleri, F-testleri irdelenir, tahmin edilen modelin yorumlanması yapılır.
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Doç. Dr. MURAT GÜNDÜZ
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Woodridge, Jeffrey M. (2009), Introductory Econometrics: A modern Approach, Fourth Edition, South-Western College Publishing.
Prof.Dr. Recep Tarı, 2012, Ekonometri, Umuttepe Yayınları, Kocaeli
Gujarati, D. , 1999, Temel Ekonometri (Çev. : Şenesen, Ü. , Şenesen, Gülay G. ) , İstanbul

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %100
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 30
Final Sınavı 1 % 50
Bütünleme Sınavı 0 % 0
Quiz 0 % 0
Derse Katılım 0 % 0
Uygulama/Pratik 0 % 0
Laboratuvar 0 % 0
Rehberli Problem Çözümü 0 % 0
Problem Çözümü 0 % 0
Tartışma 0 % 0
Soru-Yanıt 0 % 0
Takım/Grup Çalışması 0 % 0
Deney 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Gösterme 0 % 0
Alan Gezisi 0 % 0
Alan Çalışması 0 % 0
Örnek Vaka İncelemesi 0 % 0
Beyin Fırtınası 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı /Yönetimi 0 % 0
Rol Oynama / Dramatize Etme 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Makale Kritik Etme 0 % 0
Bireysel Çalışma 0 % 0
Toplantı Başkanlığı Yapma 0 % 0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 % 0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 % 0
Okuma 0 % 0
Quiz 0 % 0
Rapor 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı/Yönetimi 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 % 0
Laboratuvar Ara Sınavı 0 % 0
Laboratuvar Sınavı 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Performans 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Quiz için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ev Ödevi 1 % 20
Toplam :
3
% 100

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 3 21
Ev Ödevi 1 10 10
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 2,96666666666667 89

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Temel istatistiksel ve ekonometrik yöntemleri tanır
2 Regresyon analizi yöntemini öğrenir
3 Basit ve çoklu regresyon analizi ile model kurmayı öğrenir
4 Tahmin edilen modeli yorumlar


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Temel istatistiksel yöntemler
2 Temel ekonometrik yöntemler
3 En küçük kareler yöntemi
4 En küçük kareler yönteminin varsayımları
5 Basit doğrusal regresyon analizi ile model tahmini
6 Basit doğrusal regresyon analizinde parametrelerin yorumlanması
7 Basit doğrusal regresyon analizinde model parametrelerinin anlamlılık testi
8 Basit doğrusal regresyon analizinde modelin anlamlılık testi
9 Çoklu doğrusal regresyon analizi ile model tahmini
10 Çoklu doğrusal regresyon analizinde parametrelerin yorumlanması
11 Çoklu doğrusal regresyon analizinde model parametrelerinin anlamlılık testi
12 Çoklu doğrusal regresyon analizinde modelin anlamlılık testi
13 Eviews paket programının tanıtımı
14 Eviews paket programı ile bilgisayar uygulamaları


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Tüm 3 3 3 5 3 5 3 3 3
Ö1 3 3 3 5 3 5 3 3 3
Ö2 3 3 3 5 3 5 3 3 3
Ö3 3 3 3 5 3 5 3 3 3
Ö4 3 3 3 5 3 5 3 3 3

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=428276&lang=tr&curProgID=1426