Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3OSDN301072018ÇEVRE BİLİNCİ VE DOĞAYI KORUMA2+023

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Diş Hekimliği
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin tarım ve sanayinin çevre ile olan etkileşiminde ortaya çıkan çevre sorunlarını anlamalarını ve çözümleri yönünde fikir üretip, karar verebilmelerini, ilgililere öneride bulunmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Hava, su, toprak kirliliği, geri dönüşüm, çevreye karşı duyarlılık, çevre koruma ilgili büyük resmi anlayarak önemini ve kritik konuları öğreneceklerdir. - çevre korumadaki temel araçları, teknikleri ve ülkelerin prensiplerini öğrenecektir.
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Gülcan Tarla
Dersi Verenler Doç. Dr. GÜLCAN TARLA
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar İnternet
Ders notları
Anonymous, “Çevre Bilimi-Sürdürülebilir Dünya”. Ed. Ü. Erdem. E.Ü. Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları No:1. XX+498 s. (1999) Anonymous, “Türkiye’nin Çevre Sorunları-2003. Türkiye Çevre Vakfı Yayını, No :163, Ankara. 472 s. (2003) Anonymous, Ökotoxikologie von Pflanzenschutzmitteln. Deutsche Forschungsgemeinschaft, Sachstandsbericht Mitteilung 1. 414 pp (1994) Aydoğdu, M. & K. Gezer, Çevre Bilimi. Anı Yayıncılık. 224 s. (2007) Ecevit, O., Mennan, H., Aksoy, M., Akça, İ., Tarımsal mücadele ilaçları ve çevreye olan etkileri. OMÜ Ziraat Fakültesi, Ders Kitabı No:32, 145s. (1999) Ertürk, H., Çevre Bilimleri. Ekin Yayınları. 524 s. (2009) Türkman, A., Yaşanabilir bir çevre için. Dokuz Eylül Yayınları. 251 s. (2000)
Anonymous, “Çevre Bilimi-Sürdürülebilir Dünya”. Ed. Ü. Erdem. E.Ü. Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları No:1. XX+498 s. (1999) Anonymous, “Türkiye’nin Çevre Sorunları-2003. Türkiye Çevre Vakfı Yayını, No :163, Ankara. 472 s. (2003) Anonymous, Ökotoxikologie von Pflanzenschutzmitteln. Deutsche Forschungsgemeinschaft, Sachstandsbericht Mitteilung 1. 414 pp (1994) Aydoğdu, M. & K. Gezer, Çevre Bilimi. Anı Yayıncılık. 224 s. (2007) Ecevit, O., Mennan, H., Aksoy, M., Akça, İ., Tarı
                      --                                  --            
arasınav, final, bütünleme

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %10
Mühendislik Bilimleri %10
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %20
Sağlık Bilimleri %10
Alan Bilgisi %50

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Final Sınavı 1 % 60
Bütünleme Sınavı 0 % 0
Quiz 0 % 0
Derse Katılım 0 % 0
Uygulama/Pratik 0 % 0
Laboratuvar 0 % 0
Rehberli Problem Çözümü 0 % 0
Problem Çözümü 0 % 0
Tartışma 0 % 0
Soru-Yanıt 0 % 0
Takım/Grup Çalışması 0 % 0
Deney 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Gösterme 0 % 0
Alan Gezisi 0 % 0
Alan Çalışması 0 % 0
Örnek Vaka İncelemesi 0 % 0
Beyin Fırtınası 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı /Yönetimi 0 % 0
Rol Oynama / Dramatize Etme 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Makale Kritik Etme 0 % 0
Bireysel Çalışma 0 % 0
Toplantı Başkanlığı Yapma 0 % 0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 % 0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 % 0
Okuma 0 % 0
Quiz 0 % 0
Rapor 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı/Yönetimi 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 % 0
Laboratuvar Ara Sınavı 0 % 0
Laboratuvar Sınavı 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Performans 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Quiz için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ev Ödevi 0 % 0
Toplam :
2
% 100

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 3 3 9
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 3 21
Okuma 4 4 16
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 3 90

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Bu kazanımlar ışığında tarımdaki ve sanayideki üretiminin çevre faktörleriyle ilişkisini daha iyi anlayarak, çalışmalarında karşılaştığı sorunların üstesinden gelmesi kolaylaşır.
2 Tarım ve sanayide üretime çevre koşullarının etkisini kavrayabilme becerisi kazanımı sağlanır.
3 Çevre sorunu yaratan başlıca kirlilik kaynaklarını tanıma becerisi ve sorunların giderilmesinde söz sahibi olabilme veya öneride bulunma yeteneğine sahip olma.
4 Mesleği gereği yapılmakta olan faaliyetlerin çevreyi nasıl etkilediğini anlama ve çevreyi daha az kirleten uygulamalara yönelme bilinci aşılama


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Çevrenin Tanımı ve Tarım ve Sanayinin Çevre ile Olan Etkileşimine Tarihsel Bakış ve Çevre Faktörleri --- ---
2 Ekosistemlerde Doğal Dengelerin Bozulması --- ---
3 Enerji Kaynakları Sorunu --- ---
4 Su kıtlığı sorunu --- ---
5 Aşırı Otlatma Sorunu --- ---
6 Dünyada Ekolojik Çevrimler ve Ekolojik Denge --- ---
7 Hava Kirliliği --- ---
8 Su Kirliliği --- ---
9 toprak kirliliği --- ---
10 Küresel Isınma Sorunu ve İklim Değişikliği --- ---
11 Ozon tabakasının İncelmesi --- ---
12 Nüfus Artışı --- ---
13 Biyoçeşitliliğin Azalması --- ---
14 Çevre Politikaları ve Çözüm Arayışları --- ---


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Tüm 2 1 1 1 1 1 2 2 1
Ö1 1 1 1 1 2 2 2 1 1
Ö2 1 2 1 2 2 2 2 1 1
Ö3 1 2 1 2 1 2 2 1 1
Ö4 2 1 1 2 1 2 2 1 1

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=428285&lang=tr&curProgID=1426