Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3OSDN300042018ESKİ YAKINDOĞU’DAKİ KENTLER2+023

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Diş Hekimliği
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Kültürel Miras hakkında bilgi almak ve modern şehirlerin geleneği düşünmek
Dersin İçeriği Yakındoğu'nun modern şehirlerinin (ms. Halep, Şam, Bagdad, veya İstanbul) tipik özelliklerini belirtikten sonra Eski Yakındoğu'da bulunan kentler kronolojik sırayla incelenecektir. Başlangıçta Sümer merkezleri Uruk ve Habuba Kabira yer almaktadır. Sonra Eski Mirasların kenti Babil ve Perslerin başkenti Persepolis yer alıyorlar. Ayrıca İç Anadolu'nun ticaret merkezi Kaniş-Kültepe ve 'Bin Tanrlı' şehir Hattuşa-Boğazköy ele alınacaktır.
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Rainer Maria Czichon
Dersi Verenler Prof. Dr. RAİNER MARIA CZICHON
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar (Eski) Yakındoğu bölgenin modern ve eski şehirlerin web sayfaları
E. Wirth, Die Orientalische Stadt, Mainz 2000; G. Wilhelm, Die Orientalische Stadt: Kontinuitaet, Wandel, Bruch, Saarbrücken 1997; M.van Mieroop, The Ancient Mesopotamian City, Oxford 1997; E. Strommenger, Habuba Kabira, Mainz 1980;

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %100
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 0 % 40
Final Sınavı 0 % 60
Bütünleme Sınavı 0 % 0
Quiz 0 % 0
Derse Katılım 0 % 0
Uygulama/Pratik 0 % 0
Laboratuvar 0 % 0
Rehberli Problem Çözümü 0 % 0
Problem Çözümü 0 % 0
Tartışma 0 % 0
Soru-Yanıt 0 % 0
Takım/Grup Çalışması 0 % 0
Deney 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Gösterme 0 % 0
Alan Gezisi 0 % 0
Alan Çalışması 0 % 0
Örnek Vaka İncelemesi 0 % 0
Beyin Fırtınası 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı /Yönetimi 0 % 0
Rol Oynama / Dramatize Etme 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Makale Kritik Etme 0 % 0
Bireysel Çalışma 0 % 0
Toplantı Başkanlığı Yapma 0 % 0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 % 0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 % 0
Okuma 0 % 0
Quiz 0 % 0
Rapor 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı/Yönetimi 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 % 0
Laboratuvar Ara Sınavı 0 % 0
Laboratuvar Sınavı 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Performans 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Quiz için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ev Ödevi 0 % 0
Toplam :
0
% 100

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14
Okuma 8 0,50 4
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 3 90

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Tarihsel çoğrafya hakkında bilgi sahibi olur.
2 Kültürel Miras hakkında bilgi edinilir.
3 Arkeolojik metotları öğrenilir
4 Kazı ve araştırma teknikleri öğrenilir.
5 Şehir haritaları ve yapı planları okumaya öğrenilir.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Yakındoğu bölgesi ilgili bir fikir alışverişi
2 Seçilmiş modern kentlerin genel tanıtımı Powerpoint Sunumu
3 Max Weber'e göre 'Kent nedir' ve Eugen Wirth'e göre 'Oryantal kent' nedir' Powerpoint Sunumu
4 Eski Yakındoğu'nun Tarihi Coğrafyası Powerpoint Sunumu
5 Perslerin başkenti Persepolis Powerpoint Sunumu
6 Perslerin başkenti Persepolis Powerpoint Sunumu
7 Perslerin başkent Persepolis Powerpoint Sunumu
8 Hammurabi ve Nebukadnezar'ın başkent Babil Powerpoint Sunumu
9 Hammurabi ve Nebukadnezar'ın başkent Babil Powerpoint Sunumu
10 Hammurabi ve Nebukadnezar'ın başkent Babil Powerpoint Sunumu
11 Asurların başkent Kalhu-Nimrud Powerpoint Sunumu
12 Asurların başkent Kalhu-Nimrud Powerpoint Sunumu
13 Hititlerin başkent Hattuşa Powerpoint Sunumu
14 Hititlerin başkent Hattuşa Powerpoint Sunumu


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Tüm 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö5 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=428297&lang=tr&curProgID=1426