Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3OSDN300842018FARKLI ŞEHİR TİPLERİ VE ÖRNEKLERİ2+023

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Diş Hekimliği
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu ders kentleşme ve kentsel büyümenin tanımlanmasını, kentsel coğrafyada kavramların ve kuramların geliştikleri dönemin koşulları ile birlikte sunulmasını, kentsel yapı ve arazi kullanımın kavratılmasını, çeşitli şehir örneklerinin kentsel coğrafya bağlamında yorumlanmasını ve kentte fonksiyon ile form arasındaki ilişkilerin analiz edilmesini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Kent bütününe ve kentin parçalarına ilişkin olarak; kentsel coğrafyaya giriş, kentin tarihi gelişimi ve büyüme dinamikleri; Kent ve bölge planlamada analiz ve senteze yönelik temel kuramsal ve kavramsal çerçeve; Kente ve kentleşmeye yaklaşımın genel ilkeleri; Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde ele alma.
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Dr. Öğr. Üyesi DİLŞEN ONSEKİZ
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Kentsel Planlama, Ansiklopedik Sözlük, M.Ersoy, Ninova yayıncılık , İstanbul, 2012.
Hall, T. (2006), Urban Geography, Milton Park, Abingdon, Oxon, Routledge.
Cadwallader, Martin, T. (2002), Urban Geography: An Analytical Approach, Prentice Hall, N.J.
Uğur, A. Aliağaoğlu, A. (2013), Şehir Coğrafyası, Nobel, Ankara.
Göney, S. (1984), Şehir Coğrafyası, Acar Mat., İstanbul
Short, John R. (1994), An Introduction Urban Geography, Routledge, London.
Carter, H. (1975), The Study of Urban Geography, Edward Arnold, London.
Pacione, M. (2005), Urban Geography, Routledge, London.
Hartshorn, Truman A. (1992) Interpreting The City: An Urban Geography, John Wiley, New York.
Harvey, D. (2012), Sermayenin Mekanları, Sel Yayıncılık, İstanbul.
slaytlar, kitaplar, ders notları
ara sınav, final / bütünleme

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %40
Mühendislik Tasarımı %30
Sosyal Bilimler %
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %30
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 0 % 40
Final Sınavı 0 % 60
Bütünleme Sınavı 0 % 60
Quiz 0 % 0
Derse Katılım 0 % 0
Uygulama/Pratik 0 % 0
Laboratuvar 0 % 0
Rehberli Problem Çözümü 0 % 0
Problem Çözümü 0 % 0
Tartışma 0 % 0
Soru-Yanıt 0 % 0
Takım/Grup Çalışması 0 % 0
Deney 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Gösterme 0 % 0
Alan Gezisi 0 % 0
Alan Çalışması 0 % 0
Örnek Vaka İncelemesi 0 % 0
Beyin Fırtınası 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı /Yönetimi 0 % 0
Rol Oynama / Dramatize Etme 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Makale Kritik Etme 0 % 0
Bireysel Çalışma 0 % 0
Toplantı Başkanlığı Yapma 0 % 0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 % 0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 % 0
Okuma 0 % 0
Quiz 0 % 0
Rapor 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı/Yönetimi 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 % 0
Laboratuvar Ara Sınavı 0 % 0
Laboratuvar Sınavı 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Performans 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Quiz için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ev Ödevi 0 % 0
Toplam :
0
% 160

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bütünleme Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 2 32
Tartışma 8 1,50 12
Soru-Yanıt 8 2 16
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 8 2 16
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 3,73333333333333 112

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Kentleşme ve kentsel büyümeyi tanımlayabilecektir
2 Kent coğrafyasının farklı kavramlarını listeleyebilir
3 Kentsel yapı ve arazi kullanımı betimleyebilir
4 Farklı şehir örneklerini kentsel coğrafya bağlamında yorumlayabilir
5 Fonksiyonu form ile ilişkilendirebilir


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Şehir Tanımları, Şehir Coğrafyası Çalışma Alanı, Şehir Coğrafyasında Etkili Olan Başlıca Akımlar
2 Şehirlerin Kökeni ve Başlıca Teoriler (Hidrolik teori, Ekonometrik teoriler, Askeri teoriler, Dini teoriler, Anadolu'da şehirlerin kökeni)
3 Şehirlerin Kökeni ve Başlıca Teoriler (Hidrolik teori, Ekonometrik teoriler, Askeri teoriler, Dini teoriler, Anadolu'da şehirlerin kökeni)
4 Yunan Şehri, Roma Şehri, Orta Çağ Şehri
5 İslam Şehri (Arap Şehri), Rönesans ve Barok Şehri, Sanayi Şehri
6 Selçuklu Şehri, Osmanlı Şehri
7 Kapitalist Şehir, Sömürge Şehri
8 Küreselleşme / Küresel Şehir, Sosyalist Şehir
9 Latin Amerika Şehri, Modern ve Post Modern Şehir
10 Şehirleşme, Şehirleşmeyi Etkileyen Başlıca Faktörler
11 Dünyada Şehirleşme
12 Banliyöleşme, Megalopolis, Karşı Şehirleşme, Birleşik Şehir, Dünya Şehri
13 Şehir ve Fiziksel Çevre
14 Şehirlerin Fonksiyonel Sınıflandırması, Başlıca Şehirsel Fonksiyonlar
15 Şehirlerin Fonksiyonel Sınıflandırması, Başlıca Şehirsel Fonksiyonlar
16 Final sınavı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Ö1 4 5 5 5 5 2 4 5
Ö2 4 5 5 5 5 2 4 5
Ö3 5 5 5 5 5 2 4 5
Ö4 5 5 5 5 5 2 4 5
Ö5 5 5 5 5 5 2 4 5

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=428301&lang=tr&curProgID=1426