Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3OSDN300952018FİNANSAL OKURYAZARLIK2+023

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Diş Hekimliği
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin öncelikli amacı, öğrencileri finansın temel kavramları hakkında bilgilendirmek ve finansla ilgili konularda farkındalık kazandırmaktır. Ayrıca, öğrencilere hem özel hem de çalışma hayatlarında harcama, tasarruf, finansman ve yatırım gibi konularda sağlıklı kararlar almaları için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması da hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği Finansal okuryazarlık kavramı, finans ve ekonomiye ilişkin temel kavramlar, faiz hesaplamaları, finansal sistem, para ve sermaye piyasaları, finansal araçlar, nakit bütçesi, başabaş analizi, alternatif finans kaynakları, yatırım kararları.
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Doç. Dr. ERCAN ÖZEN
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Gökmen, Habil (2012) Finansal Okuryazarlık, Hiperlink Yayınları, İstanbul
Dr. Mahfi Eğilmez (2014). Örneklerle Kolay Ekonomi, Remzi Kitabevi
Gökmen, Habil (2012) Finansal Okuryazarlık, Hiperlink Yayınları, İstanbul
Dr. Mahfi Eğilmez (2014). Örneklerle Kolay Ekonomi, Remzi Kitabevi.

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %100
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 0 % 30
Final Sınavı 0 % 50
Bütünleme Sınavı 0 % 0
Quiz 0 % 0
Derse Katılım 0 % 0
Uygulama/Pratik 0 % 0
Laboratuvar 0 % 0
Rehberli Problem Çözümü 0 % 0
Problem Çözümü 0 % 0
Tartışma 0 % 0
Soru-Yanıt 0 % 0
Takım/Grup Çalışması 0 % 0
Deney 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Gösterme 0 % 0
Alan Gezisi 0 % 0
Alan Çalışması 0 % 0
Örnek Vaka İncelemesi 0 % 0
Beyin Fırtınası 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı /Yönetimi 0 % 0
Rol Oynama / Dramatize Etme 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Makale Kritik Etme 0 % 0
Bireysel Çalışma 0 % 0
Toplantı Başkanlığı Yapma 0 % 0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 % 0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 % 0
Okuma 0 % 0
Quiz 0 % 0
Rapor 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı/Yönetimi 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 % 0
Laboratuvar Ara Sınavı 0 % 0
Laboratuvar Sınavı 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Performans 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Quiz için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ev Ödevi 0 % 20
Toplam :
0
% 100

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Rapor Sunma 2 9 18
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 21 21
Ev Ödevi 1 14 14
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 3 90

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Ders ile ilgili temel kavramları öğrenilir
2 Finansal kavramları anlayabilir ve yorumlayabilir
3 Bireysel ekonomik kararlar ile genel ekonomi arasındaki ilişkileri kavrayabilir
4 Tasarruf araçları ve bütçe yönetimi hakkında bilgi sahibi olur


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Finansal okuryazarlık kavramı, tanımı ve kapsamı, Finansal Piyasalar: Para Piyasası, Sermaye Piyasası ve Türev Piyasalar
2 Finans ve Ekonomi ile İlgili Temel Kavramları
3 İşletme Finansı ve Finansal Yönetim
4 Muhasebe Sistemi, Muhasebe Sisteminin Çıktısı Mali Tablolar
5 Mali Tabloların Okunması ve Yorumlanması
6 Paranın Zaman Değeri, Bugünkü ve Gelecekteki Değer Kavramları ve Faiz Hesapları
7 Finansal Sistem ve Finansal Aracı Kurumlar
8 Finansal Sistem ve Finansal Aracı Kurumlar
9 Finansal Araçlar (Menkul Kıymetler), Finansman Kaynakları ve Finansman Kararları
10 Varlık ve Yatırım Kavramları, Nakit ve Diğer Varlıkların Yönetimi
11 Yatırım Kararları ve Yatırım Kararlarında Kullanılan Yöntemler
12 Finansal Planlama
13 Bütçeler ve Başabaş Analizi
14 Genel Tekrar


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Tüm 1 1 4 1 1 1 1 1 1
Ö1 1 1 4 1 1 1 1 1 1
Ö2 1 1 4 1 1 1 1 1 1
Ö3 1 1 3 1 1 1 1 1 1
Ö4 1 1 3 1 1 1 1 1 1

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=428302&lang=tr&curProgID=1426