Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3OSDN300342018GENEL MALİYE2+023

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Diş Hekimliği
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Kamu ekonomik faaliyetlerinin neler olduğu, kamu kesimi ve özel kesimin ekonomik işleyişinin nasıl olduğu, devletin mali yapısı, devletin gelir ve giderleri, yerel yönetimlerin türleri ve yapısı, devlet bütçesi ve Türk bütçe sistemi, devlet borçlanması, maliye politikası konularının incelenmesi ve değerlendirilmesi bu dersin temel amacını oluşturmaktadır.
Dersin İçeriği Kamu sektörü ve kamu hizmetlerinin incelenmesi, Kamu harcamalarının nitel ve nicel gelişimi, karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi, Kamu gelirlerinin tanımlanması, vergi teorisinin incelenmesi, Yerel yönetim maliyesi, kamu iktisadi teşebbüsleri ve borçlanma.
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Doç. Dr. MUSTAFA TAYTAK
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Yok
PEHLİVAN, Osman (2012), Kamu Maliyesi, Derya Kitabevi, Trabzon.

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %20
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %80

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Final Sınavı 1 % 60
Bütünleme Sınavı 0 % 0
Quiz 0 % 0
Derse Katılım 0 % 0
Uygulama/Pratik 0 % 0
Laboratuvar 0 % 0
Rehberli Problem Çözümü 0 % 0
Problem Çözümü 0 % 0
Tartışma 0 % 0
Soru-Yanıt 0 % 0
Takım/Grup Çalışması 0 % 0
Deney 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Gösterme 0 % 0
Alan Gezisi 0 % 0
Alan Çalışması 0 % 0
Örnek Vaka İncelemesi 0 % 0
Beyin Fırtınası 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı /Yönetimi 0 % 0
Rol Oynama / Dramatize Etme 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Makale Kritik Etme 0 % 0
Bireysel Çalışma 0 % 0
Toplantı Başkanlığı Yapma 0 % 0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 % 0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 % 0
Okuma 0 % 0
Quiz 0 % 0
Rapor 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı/Yönetimi 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 % 0
Laboratuvar Ara Sınavı 0 % 0
Laboratuvar Sınavı 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Performans 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Quiz için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ev Ödevi 0 % 0
Toplam :
2
% 100

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 8 8
Final Sınavı 1 10 10
Bütünleme Sınavı 1 5 5
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 2 28
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 3,1 93

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Kamu harcamalarının çeşitlerini ve sınıflandırmasını açıklar
2 Kamu harcamalarının ekonomik etkilerini analiz eder
3 Vergi tekniğini açıklar
5 Devlet bütçesinin siyasi, ekonomik ve hukuki boyutlarını değerlendirir
6 Maliye Politikasının amaçlarını ve araçlarını açıklar


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Kamu maliyesinin konusu, bilim dalları ile ilişkisi, kamu ekonomisi özel ekonomi ayrımı
2 Kamu ekonomik faaliyetlerinin nedenleri: kamusal mallar
3 Kamu ekonomik faaliyetlerinin amaçları, görüşler, kamu kesiminin özel mal üretimi, etkinlik, kamu kesiminin başarısızlığı teorisi
4 Kamu harcamaları (sınırları,etkileri,gelişimi)
5 Kamu gelirleri (tanımı,amaçları, çeşitleri, vergilemeye ilişkin temel kavramlar)
6 Vergilerin sınıflandırılması
7 Vergi Sistemleri
8 Vergileme ilkeleri, vergi yükü, yansıma
9 Devlet borçları (sınıflandırılması, çeşitleri, dış ve iç borcun kaynakları)
10 Yerel yönetimler maliyesi
11 Devlet bütçesi
12 Türk bütçe sistemi
13 Maliye politikası
14 Genel Değerlendirme


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Tüm 3 2 2 2 2 2 3 3 2
Ö1 2 2 3 2 3 1 2 2 3
Ö2 2 3 2 3 2 2 3 3 2
Ö3 2 3 2 1 1 2 2 1 2
Ö5 3 2 3 2 2 2 3 2 1
Ö6 3 1 2 1 2 1 2 3 3

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=428304&lang=tr&curProgID=1426