Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3OSDN300052018GEOKOLOJİ2+023

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Diş Hekimliği
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Doğadaki mevcut dengenin işleyişini sistemlere bağlı olarak tanımlamak, sınıflandırmak, coğrafi ortam koşullarına göre ortaya koymak ve insanın bu işleyişe yaptığı etkiyi tartışmak
Dersin İçeriği Ekosistem, unsur ve etkenlerinin sistematiği, değişimleri. Ekolojinin ve Geoekolojinin tanımı. Ekoloji ve Geoekoloji arasındaki farklar. Yeryüzünde ekolojik bakımdan farklı mekanların geoekoloji açısından ayrılması, tüm özelliklerinin nedensel ilişkilerle belirlenmesi ve tasnif edilmesi.İnsanın doğal süreçlere ettki ve sonuçlarının ortaya konularak, ekolojik uygulamalar ve ÇED süreçleri hakkında bilgi vermek.
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Dr. Öğr. Üyesi SEVGİ KARAHAN
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Erinç, S., 1984, Ortam Ekolojisi ve Degradasyonal Ekosistem Değişiklikleri, İstanbul Üniv. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enst. Yay. No:1, İstanbul
Atalay, İ., 2008, Ekosistem Ekolojisi ve Coğrafyası Cilt I,II Çevre ve Orman Bakanlığı Yay. No:327, İzmir
Atalay, İ., 2004, Doğa Bilimleri Sözlüğü (Coğrafya, Ekoloji, Ekosistem), Meta Basım, İzmir
1.Erinç, S., 1984, Ortam Ekolojisi ve Degradasyonal Ekosistem Değişiklikleri, İstanbul Üniv. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enst. Yay. No:1, İstanbul
2.Atalay, İ., 2008, Ekosistem Ekolojisi ve Coğrafyası Cilt I,II Çevre ve Orman Bakanlığı Yay. No:327, İzmir

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %100
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Final Sınavı 1 % 60
Bütünleme Sınavı 0 % 0
Quiz 0 % 0
Derse Katılım 0 % 0
Uygulama/Pratik 0 % 0
Laboratuvar 0 % 0
Rehberli Problem Çözümü 0 % 0
Problem Çözümü 0 % 0
Tartışma 0 % 0
Soru-Yanıt 0 % 0
Takım/Grup Çalışması 0 % 0
Deney 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Gösterme 0 % 0
Alan Gezisi 0 % 0
Alan Çalışması 0 % 0
Örnek Vaka İncelemesi 0 % 0
Beyin Fırtınası 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı /Yönetimi 0 % 0
Rol Oynama / Dramatize Etme 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Makale Kritik Etme 0 % 0
Bireysel Çalışma 0 % 0
Toplantı Başkanlığı Yapma 0 % 0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 % 0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 % 0
Okuma 0 % 0
Quiz 0 % 0
Rapor 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı/Yönetimi 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 % 0
Laboratuvar Ara Sınavı 0 % 0
Laboratuvar Sınavı 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Performans 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Quiz için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ev Ödevi 0 % 0
Toplam :
2
% 100

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 2 1 2
Soru-Yanıt 14 1 14
Gözlem 1 1 1
Gösterme 7 1 7
Alan Gezisi 1 1 1
Bireysel Çalışma 7 1 7
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 1 7
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 1 7
Okuma 7 2 14
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 3 90

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Duyarlı çevre bilinci ve coğrafi anlayış ile çevre ve doğal ortam hakkındaki bilgilerine çeşitli projelerde uygular ve haritalar hazırlar
2 Günümüz çevre sorunları hakkında bilinçli iyileştirme ve koruma çalışmalarını yürütür
3 Ekoloji ve çevre arasındaki ilişkiyi kavrar


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Ekoloji ve Geoekolojide Temel Kavramlar
2 Ekosistemlerde Doğal Denge ve Döngüler
3 Ekolojik Açıdan Atmosfer ve Hidrosfer
4 Ekolojik Açıdan Litosfer ve Biyosfer
5 Geoekolojik sorunların ortaya çıkış nedenleri, çözüm yolları ve 3P kavramı
6 Ekolojik Sınıflandırma Sistemleri
7 Ekolojik Ortamlar
8 Degradasyonal Ekosistem Değişiklikleri, Bozulma, Kirlenme, Koruma
9 Atmosfer ve Hidrosfer Kirlenmesi
10 Toprak ve Radroaktif Kirlenmesi
11 Türkiye’de ve Dünya’da Ekolojik Ortamlar ve Ekosistemler
12 Ekolojik Ortamlar ve Ekosistemler Kapsamında Yapılan Proje Çalışmaları
13 Ekolojik Ortamlarla İlgili Laboratuvar Çalışmaları
14 ÇED raporlarının tartışılması


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Tüm 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö3

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=428305&lang=tr&curProgID=1426