Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3OSDN300722018GÜNÜMÜZ İNANÇ PROBLEMLERİ2+023

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Diş Hekimliği
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersle öğrencinin günümüzde itikadî açıdan problem teşkil eden konular hakkında fikir sahibi olması ve bunların cevap ve çözümleri hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders modern dünyada kelam disiplini altında değerlendirilebilecek inanç, çevre, toplumsal yaşam, siyaset vb. problemler karşısında kelam disiplininin çözüm arayışlarını konu edinir.
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Prof. Dr. SAYIN DALKIRAN
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Adnan Bülent Ünal, A. Bülent Baloğlu (ed.), Kelâmın İşlevselliği ve Günümüz Kelâm Problemleri
Çağdaş İnanç Problemleri, Temel Yeşilyurt, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara.
Çağdaş İnanç Problemleri, Temel Yeşilyurt, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara.

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %50
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %50

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Final Sınavı 1 % 60
Bütünleme Sınavı 0 % 0
Quiz 0 % 0
Derse Katılım 0 % 0
Uygulama/Pratik 0 % 0
Laboratuvar 0 % 0
Rehberli Problem Çözümü 0 % 0
Problem Çözümü 0 % 0
Tartışma 0 % 0
Soru-Yanıt 0 % 0
Takım/Grup Çalışması 0 % 0
Deney 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Gösterme 0 % 0
Alan Gezisi 0 % 0
Alan Çalışması 0 % 0
Örnek Vaka İncelemesi 0 % 0
Beyin Fırtınası 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı /Yönetimi 0 % 0
Rol Oynama / Dramatize Etme 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Makale Kritik Etme 0 % 0
Bireysel Çalışma 0 % 0
Toplantı Başkanlığı Yapma 0 % 0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 % 0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 % 0
Okuma 0 % 0
Quiz 0 % 0
Rapor 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı/Yönetimi 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 % 0
Laboratuvar Ara Sınavı 0 % 0
Laboratuvar Sınavı 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Performans 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Quiz için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ev Ödevi 0 % 0
Toplam :
2
% 100

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 2,86666666666667 86

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Günümüzde İslâm itikadı açısından problem teşkil eden konular hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olur
2 Onların İslâm itikadına ters düşen yanlarını tespit ve analiz edebilir
3 Bu problemler karşısında İslâm dininin temel kaynak ve dinamiklerinden yararlanarak bunların çözümünde doğru ve günümüz için geçerli olabilecek cevaplar geliştirebilme yetisi kazanır
4 Ateizm, materyalizm ve pozitivizm gibi din karşıtı akımların temel tezlerini tanır, bunlara karşı dinin nasıl bir duruşa sahip olması gerektiğini tartışır


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Kelâm ilmi açısından problem olan hususlar
2 Kelâm ilminin ontoloji ve epistemoloji anlayışının kelâmî problemlere ve çözümlerine etkisi
3 İtikadî problemlerin başı: Ateizm
4 Ateizmin bahaneleri I: Teodise (kötülük problemi)
5 Ateizmin bahaneleri II: Fonksiyonsuz din ve dinlerdeki bid’at uygulanalar
6 Fonksiyonsuz din ve bid’atlerin beslendiği kaynaklar: Tenasüh (reenkarnasyon)
7 Ruh ve ruhla ilgili hususlar; tekrar doğuşun beslendiği kaynaklar
8 Kelâmın reenkarnasyon karşısındaki duruşu
9 Sekülerizm
10 Satanizm
11 Deizm
12 Agnostisizm and Nihilizm
13 Modernizm ve Post-Modernizm
14 Din-Bilim İlişkisi


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Tüm 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö4 3 1 1 1 1 1 1 1 1

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=428311&lang=tr&curProgID=1426