Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3OSDN300152018KADİM AVRASYA TARİHİ 2+023

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Diş Hekimliği
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı, İslam öncesi Türklerinin ortaya çıkışları, siyasi, iktisadi ve toplumsal hayatlarının incelenmesi, millet haline nasıl geldikleri ve dünya tarihindeki yerlerinin ve önemlerinin anlaşılmasıdır.
Dersin İçeriği Türk devlet kültürünün Avrasya coğrafyasındaki tarihsel süreci, Avrasya Türk devletlerinin ortaya çıkış ve gelişimleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Doç. Dr. SELCEN ÖZYURT ULUTAŞ
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, İstanbul 1997.
Lagos Ligeti, Asya Hunları, Tanrının Kılıcı Atilla, İstanbul 1996.
Bahaaddin Ögel, Türk Devlet Anlayışı, Ankara 1982.
[1] İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, İstanbul 1997.[2] Lagos Ligeti, Asya Hunları, Tanrının Kılıcı Atilla, İstanbul 1996.
[3] Salim Koca, Asya Hunları, Türkler, c: II, Ankara 2002.
[4] Bahaeddin Ögel, Akhun Devleti, Tarihte Türk Devletleri, c: I, Ankara 1987
[5] Bahaeddin Ögel, Büyük Hun Devleti I-II. Ankara 1971.[6] Ahmet Taşağıl, Göktürkler I, Ankara 1995.
[7] Saadettin Gömeç, Kök-Türk Tarihi, Ankara 1999.
[8] Özkan İzgi, Uygurların Siyasi ve Kültürel Tarihi, Ankara 1987.
[9] Salim Koca, Türk Kültürünün Temelleri 2, Ankara 2003.
[10] Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, İstanbul 1998.
[11] Abdulkadir İnan, Eski Türk Dini, İstanbul 1976.
[12] Bahaaddin Ögel, Türk Devlet Anlayışı, Ankara 1982.
[13] Şerafettin Turan, Türk Kültür Tarihi, İstanbul 1990.
[14] İbrahim Kafesoğlu, Eski Türk Dini, İstanbul 1980.
[15] Recep Yaşa, Bitliste Türk İskanı, Ankara 1992

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %100
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Final Sınavı 1 % 60
Bütünleme Sınavı 0 % 0
Quiz 0 % 0
Derse Katılım 0 % 0
Uygulama/Pratik 0 % 0
Laboratuvar 0 % 0
Rehberli Problem Çözümü 0 % 0
Problem Çözümü 0 % 0
Tartışma 0 % 0
Soru-Yanıt 0 % 0
Takım/Grup Çalışması 0 % 0
Deney 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Gösterme 0 % 0
Alan Gezisi 0 % 0
Alan Çalışması 0 % 0
Örnek Vaka İncelemesi 0 % 0
Beyin Fırtınası 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı /Yönetimi 0 % 0
Rol Oynama / Dramatize Etme 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Makale Kritik Etme 0 % 0
Bireysel Çalışma 0 % 0
Toplantı Başkanlığı Yapma 0 % 0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 % 0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 % 0
Okuma 0 % 0
Quiz 0 % 0
Rapor 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı/Yönetimi 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 % 0
Laboratuvar Ara Sınavı 0 % 0
Laboratuvar Sınavı 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Performans 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Quiz için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ev Ödevi 0 % 0
Toplam :
2
% 100

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 3 21
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 2,86666666666667 86

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, tarihi süreç içindeki yönetim anlayışlarını değerlendirir.
2 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, Türklerin ortaya çıkışlarını, kültür katmanlarını öğrenir.
3 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, Türk kültürü ile diğer kültürler arasındaki farklılıkları analiz eder.
4 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, Türk devletlerindeki siyasi, kültürel ve ekonomik değişim ve gelişimi değerlendirir.
5 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, Türk milletinin devamlılığının farkına varır.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Dersin Amacı, kaynakları, tespit ve tanımlar, kültürün önemi ve değeri, Türk milli kültürünün safhaları ve atlı göçebe kültürün temel özellikleri, Türk kültürünün etki gücü
2 Türklerin ilk anayurdu ve yayılmaları, Orta Asya’da tabiat ve iklim şartları, Orta Asya’nın en eski kültürleri ve Türklerin yayılma safhaları, Türk karakteri, Eski Türk hayat tarzı
3 Tarihte Türk adı Türk kültürünün ortaya çıkışı ve Türk adının anlamı Türklerin göçleri ve yayılma alanları
4 Büyük Hun Devletinin kuruluş ve yükseliş dönemi, Hun-Çin üstünlük mücadelesi, Büyük Hun Devletinde iç karışıklıklar, Büyük Hun Devletinin ikiye ayrılması ve yıkılışı
5 Ak Hunlar, Batı Hun İmparatorluğu ve Tabgaçlar
6 Hunlar devrinde sanat, din ve kültürel hayat
7 Birinci Göktürk Devleti
8 Doğu ve Batı Göktürkleri
9 İkinci Göktürk Devleti
10 Göktürklerin Kültürel Hayatına Bir Bakış Ve Türk Tarihi için önemleri
11 Uygurlar ve Uygurların kuruluş dönemi
12 Kırgız yenilgisinden sonra güneyde kurulan yeni Uygur devletleri, Uygurlarda sanat, din ve kültürel hayat
13 Kırgızlar ve Türgişler ve kültürel hayatları
14 Oğuzlar ve Karluklar ve kültürel hayatları


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Ö1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö5 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=428317&lang=tr&curProgID=1426