Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3OSDN300392018KARAKTER VE DEĞERLER EĞİTİMİ2+023

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Diş Hekimliği
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı karakter ve değerlerin eğitiminin işlevini tanımak, hedef kitlenin okul ortamında yararlanabileceği kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapmaktır.
Dersin İçeriği Dersin içeriği, karakter ve değerler eğitimi ile ilgili temel kavramlar (eğitim, kişilik, mizaç, karakter, değer, karakter eğitimi, değer eğitimi, karakter eğitimi programı), karakter / değer eğitiminin gelişimi, amacı, ilk ve ortaöğretimde karakter ve değerler eğitimi, karakter / değer eğitimi yaklaşımları, karakter / değer eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler, karakter / değer eğitimi ile ilgili etkinlikleri içermektedir.
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Doç. Dr. MUSTAFA SOBA
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Ayşen Bakioğlu ve Nur Sılay, Yükseköğretim ve Öğretmen Yetiştirmede Karakter Eğitimi, Nobel Yay., Ankara, 2011.
Mehmet Zeki Aydın ve Şebnem Akyol Gürler, Okulda Değerler Eğitimi, Nobel Yay., Ankara, 2013
Muhammet Yılmaz, Değerler Eğitimi ve Okul Etkinlikleri, Değerler Eğitimi Merkezi.

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 100
Final Sınavı 1 % 100
Bütünleme Sınavı 0 % 0
Quiz 0 % 0
Derse Katılım 0 % 0
Uygulama/Pratik 0 % 0
Laboratuvar 0 % 0
Rehberli Problem Çözümü 0 % 0
Problem Çözümü 0 % 0
Tartışma 0 % 0
Soru-Yanıt 0 % 0
Takım/Grup Çalışması 0 % 0
Deney 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Gösterme 0 % 0
Alan Gezisi 0 % 0
Alan Çalışması 0 % 0
Örnek Vaka İncelemesi 0 % 0
Beyin Fırtınası 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı /Yönetimi 0 % 0
Rol Oynama / Dramatize Etme 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Makale Kritik Etme 0 % 0
Bireysel Çalışma 0 % 0
Toplantı Başkanlığı Yapma 0 % 0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 % 0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 % 0
Okuma 0 % 0
Quiz 0 % 0
Rapor 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı/Yönetimi 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 % 0
Laboratuvar Ara Sınavı 0 % 0
Laboratuvar Sınavı 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Performans 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Quiz için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ev Ödevi 0 % 0
Toplam :
2
% 200

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 3 42
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 4,86666666666667 146

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Karakter ve değerler eğitimi ile ilgili temel kavramları tanır.
2 Karakter / değer eğitiminin gelişimini, amacını ve işlevini kavrar.
3 İlk ve ortaöğretimde karakter ve değerler eğitiminden nasıl yararlanılacağını öğrenir.
4 Karakter / değer eğitimi yaklaşımlarını tanır ve uygular.
5 Karakter / değer eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikleri tanır ve uygular.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Karakter ve değerler eğitimi ile ilgili temel kavramlar (eğitim, kişilik, mizaç, karakter, değer, karakter eğitimi, değer eğitimi, karakter eğitimi programı)
2 Karakter / değer eğitiminin gelişimi, amacı ve önemi
3 Değerler ve eğitim (değer, değer kavramının özellikleri ve işlevi, değerlerin mutlaklığı ve değişebilirliği
4 Değerler ve eğitim (değerlerin sınıflandırılması, değer eğitiminin temel özelliği, değer eğitimi ve aile, değer eğitiminde dikkat edilecek hususlar)
5 Değerler ve eğitim (okulda değerler ve ahlak eğitimi, okullarda değer eğitiminin gerekliliği, değerler eğitimi ve eğitim programları, MEB ders programlarında değer eğitimi)
6 Okullarda değer eğitimi etkinlikleri (Belirlenen bir değeri –saygı, sevgi, doğruluk vb.- etkinliklerle işleme
7 Değer Eğitimi Yaklaşımları I
8 Ara Sınav
9 Değer Eğitimi Yaklaşımları II
10 Değer Eğitiminde Kullanılabilecek Yöntem ve Teknikler I
11 Değer Eğitiminde Kullanılabilecek Yöntem ve Teknikler II
12 Uygulama Çalışmaları
13 Uygulama Çalışmaları
14 Uygulama Çalışmaları
15 Uygulama Çalışmaları
16 Final Sınavı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Ö1 3 3 1 1 3 5
Ö2 4 3 3 4 5 2
Ö3 3 2 5 4 1 5
Ö4 2 4 4 1 2 3
Ö5

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=428320&lang=tr&curProgID=1426