Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3OSDN300402018KENT, TOPLUM VE KÜLTÜR2+023

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Diş Hekimliği
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Dersin amacı, kentleşme politikalarının teorik arka planını ele almak ve ülkemizdeki kentleşme sorunlarını, kentleşmenin tarihsel gelişimini, kentleşmenin sorunlu yanlarıyla çözüm önerilerini tüm yönleriyle incelemektir.
Dersin İçeriği Ders kapsamında kent kavramı, kentleşme kavramı, kent kuramları, küreselleşme-kent konuları üzerinde durulmaktadır.
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Dr. Öğr. Üyesi ZUHAL ÖNEZ ÇETİN
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Rana Aslanoğlu (2000), Kent, Kimlik ve Küreselleşme, Ezgi Kitabevi.
Hüseyin Bal (2015), Kent Sosyolojisi, Sentez Yayınları.
Ruşen Keleş (2014), 100 Soruda Türkiye'de Kentleşme, Konut ve Gecekondu, Cem Yayınevi.

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %100
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Final Sınavı 1 % 50
Bütünleme Sınavı 0 % 0
Quiz 1 % 10
Derse Katılım 0 % 0
Uygulama/Pratik 0 % 0
Laboratuvar 0 % 0
Rehberli Problem Çözümü 0 % 0
Problem Çözümü 0 % 0
Tartışma 0 % 0
Soru-Yanıt 0 % 0
Takım/Grup Çalışması 0 % 0
Deney 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Gösterme 0 % 0
Alan Gezisi 0 % 0
Alan Çalışması 0 % 0
Örnek Vaka İncelemesi 0 % 0
Beyin Fırtınası 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı /Yönetimi 0 % 0
Rol Oynama / Dramatize Etme 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Makale Kritik Etme 0 % 0
Bireysel Çalışma 0 % 0
Toplantı Başkanlığı Yapma 0 % 0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 % 0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 % 0
Okuma 0 % 0
Quiz 0 % 0
Rapor 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı/Yönetimi 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 % 0
Laboratuvar Ara Sınavı 0 % 0
Laboratuvar Sınavı 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Performans 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Quiz için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ev Ödevi 0 % 0
Toplam :
3
% 100

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Quiz 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 2,9 87

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Kent ve kentleşme ile ilgili teorik kavramların tanımını yapabilir.
2 Kentleşmeyi toplumsal ve kültürel boyutları ile ele alabilir.
3 Genel olarak dünyada özel olarak Türkiye’de konut ve gecekondu politikalarını açıklayabilir.
4 Üçüncü dünya ülkelerindeki gecekondu politikalarına örnekler verebilir.
5 İçinde yaşadığı kentsel çevredeki değişim ve dönüşümleri dersten edindiği bilgilerle analiz edebilir.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Kent kavramı Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası
2 Kentleşme kavramı Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası
3 Türkiye´de kentleşme Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası
4 Göç olgusu Göç ve Kent, Yasemin Ahi, Mehmet Nuri Gültekin, Muharrem Açıkgöz
5 Yasadışı kentleşme Mike Davis, Gecekondu Gezegeni
6 Kent Kuramları: ABD Hüseyin Bal, Kent Ssoyolojisi
7 Kent Kuramları: Avrupa Hüseyin Bal, Kent Ssoyolojisi
8 Dünyada ve Türkiye'de konut politikası
9 Son dönem kent kuramları Hüseyin Bal, Kent Sosyolojisi
10 Kent ve Siyaset Tarık Şengül, Kentsel Çelişki ve Siyaset
11 Kent ve Ekonomi Tarık Şengül, Kentsel Çelişki ve Siyaset
12 Modernleşme ve Kent Rana Aslanoğlu, Kent, Kimlik ve Küreselleşme
13 Küreselleşme ve Kent Rana Aslanoğlu, Kent, Kimlik ve Küreselleşme
14 Kent ve Ekoloji Çevre ve Ekoloji, Mine Kışlalıoğlu , Fikret Berkes


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Tüm 4 2 2 3 4
Ö1 4 2 2 3 4
Ö2 4 2 2 3 4
Ö3 4 2 2 3 4
Ö4 4 2 2 3 4
Ö5 4 2 2 3 4

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=428321&lang=tr&curProgID=1426