Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3OSDN300822018KÜRESELLEŞME2+023

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Diş Hekimliği
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı küreselleşmenin siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve insani boyutlarıyla ele alınıp analizinin yapılmasıdır.
Dersin İçeriği Bu dersin içeriği küreselleşmeyi çeşitli yönleriyle inceleyerek; soğuk savaş sonrası uluslararası sistemin dönüşümünü, küreselleşme olgusunun siyasal, ekonomik ve kültürel açılardan tanımlanmasını ve ulus-devlet siyasi yapılanma biçimini tartışmaktır.
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Dr. Öğr. Üyesi ŞERAFETTİN ERTEN
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Çelik, M.E.(2012). BOYUTLARI VE FARKLI ALGILARIYLA KÜRESELLEŞME,DPUJSS,32,57-74.
Bülent Günsoy. (2006). Küreselleşme : Bir varoluş çözümlemesi. Ekin Kitabevi
Murat Ercan (2010). Küreselleşme ve Türkiye'ye etkileri. Nobel Yayınevi

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %100
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Final Sınavı 1 % 60
Bütünleme Sınavı 0 % 0
Quiz 0 % 0
Derse Katılım 0 % 0
Uygulama/Pratik 0 % 0
Laboratuvar 0 % 0
Rehberli Problem Çözümü 0 % 0
Problem Çözümü 0 % 0
Tartışma 0 % 0
Soru-Yanıt 0 % 0
Takım/Grup Çalışması 0 % 0
Deney 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Gösterme 0 % 0
Alan Gezisi 0 % 0
Alan Çalışması 0 % 0
Örnek Vaka İncelemesi 0 % 0
Beyin Fırtınası 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı /Yönetimi 0 % 0
Rol Oynama / Dramatize Etme 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Makale Kritik Etme 0 % 0
Bireysel Çalışma 0 % 0
Toplantı Başkanlığı Yapma 0 % 0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 % 0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 % 0
Okuma 0 % 0
Quiz 0 % 0
Rapor 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı/Yönetimi 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 % 0
Laboratuvar Ara Sınavı 0 % 0
Laboratuvar Sınavı 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Performans 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Quiz için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ev Ödevi 0 % 0
Toplam :
2
% 100

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 2,86666666666667 86

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Küreselleşme dinamiklerini analiz eder.
2 Dünyaya, çevresine ve mesleğine bakış açısını geliştirir.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Tarihin Sonu Tezi ve Eleştirileri
2 Medeniyet Nedir?
3 Medeniyetler Çatışması Tezi ve Eleştirileri
4 Medeniyet, Batı ve İslam
5 Küreselleşme, Dünya Sistemi ve Medeniyet
6 Küreselleşme Nedir?
7 Küreselleşme Eleştirileri
8 Küreselleşme Eleştirileri
9 Küreselleşme ve Ulus-Devlet
10 Küreselleşme ve Ekonomi
11 Küreselleşme ve Din
12 Küreselleşme ve İnsan
13 Küreselleşmeyi açıklama çabalarının değerlendirilmesi
14 Küreselleşmenin geleceği


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Tüm 1 1 1 1 3 1 1 2 1
Ö1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Ö2 1 1 1 1 1 1 2 1 2

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=428327&lang=tr&curProgID=1426