Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3OSDN300552018MADENCİLİK FAALİYETLERİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ2+023

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Diş Hekimliği
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Madencilik faaliyetleri, arama çalışmalarından başlayarak son ürün eldesine uzanan tüm faaliyetleri kapsar ve söz konusu faaliyetler doğadan ayrı olarak ele alınamaz. Bu bağlamda, istenmese de çevre üzerinde bazı olumsuz etkileri olan faaliyetlerdir. Madencilik ve Çevre bir bütün olarak ele alınmalı ve çevre üzerindeki olumsuzlukları ortadan kaldıracak ve/veya minimize edecek madencilik yöntemleri hayata geçirilmelidir. Ders kapsamında; Madencilik faaliyetleri ve bunların çevreye olan olumsuz etkilerini tanıtmak, bu etkilerin giderilmesi ve/veya azaltılması için uygulanacak yöntemlerin ve çevreye duyarlı madencilik anlayışının öğrenciye kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Maden arama ve işletme faaliyetleri ve çevresel etkileri. Açık ocak madenciliği ve çevre.Yeraltı madenciliği ve çevre.Cevher hazırlama ve zenginleştirme yöntemleri ve çevresel etkileri.Madencilikte atık yönetimi. Asidik maden drenajı kavramı, oluşumu, bertaraf edilmesi. Maden işletmelerinde kapanma sonrası işlemler. Çevresel düzenlemeler, rekültivasyon. Madencilik faaliyetleri esnasında çevresel etkileri azaltmak için göz önüne alınacak temel ilkeler. Termik santrallarda kullanılan yakıt-kömür kaynaklı çevre kirliliği.Madencilik faaliyetlerine yönelik çevresel düzenlemeler ve mevzuat (ÇED). ÇED örnek işletme incelemesi.
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Prof. Dr. SELÇUK SAMANLI
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar ...
[1] Prof. Dr. Selçuk SAMANLI, Derleme Notlar, 2018.
[2] Madencilik ve Çevre Sempozyum Notları, 2015, 2017.
[3] Prof. Dr. Murat ERDEMOĞLU, Madencilikte Çevre Planlaması Ders Notları, 2015.

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %50
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %50

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 100
Final Sınavı 1 % 100
Bütünleme Sınavı 1 % 100
Quiz 0 % 0
Derse Katılım 0 % 0
Uygulama/Pratik 0 % 0
Laboratuvar 0 % 0
Rehberli Problem Çözümü 0 % 0
Problem Çözümü 0 % 0
Tartışma 0 % 0
Soru-Yanıt 0 % 0
Takım/Grup Çalışması 0 % 0
Deney 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Gösterme 0 % 0
Alan Gezisi 0 % 0
Alan Çalışması 0 % 0
Örnek Vaka İncelemesi 0 % 0
Beyin Fırtınası 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı /Yönetimi 0 % 0
Rol Oynama / Dramatize Etme 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Makale Kritik Etme 0 % 0
Bireysel Çalışma 0 % 0
Toplantı Başkanlığı Yapma 0 % 0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 % 0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 % 0
Okuma 0 % 0
Quiz 0 % 0
Rapor 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı/Yönetimi 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 % 0
Laboratuvar Ara Sınavı 0 % 0
Laboratuvar Sınavı 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Performans 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Quiz için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ev Ödevi 0 % 0
Toplam :
3
% 300

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 7 14
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 2,66666666666667 80

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Madencilik faaliyetleri ve çevre üzerindeki etkileri hakkında temel bilgileri tanımlar
2 Maden çıkarma metodlarını ve çevresel etkilerini tanımlar
3 Cevher hazırlama metodlarını ve çevresel etkilerini tanımlar
4 Madencilikte oluşan artıkların çevresel etkilerini tanımlar
5 ÇED hazırlanması aşamalarını tanımlar
6 Madenlerin kapanması sonrası işlemleri ve çevresel düzenlemeleri tanımlar


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Madencilik ile ilgili temel kavramlar
2 Maden arama ve işletme faaliyetleri ve çevresel etkileri. Madencilikte planlama ve çevre yönetimi.
3 Açık ocak madenciliği.Madencilikte toz ve gürültü kaynakları.Toz, gürültü ve çevre.
4 Yeraltı madenciliği ve çevre.
5 Cevher hazırlama ve zenginleştirme yöntemleri ve çevresel etkileri. Cevher hazırlama/zenginleştirme faaliyetlerinde kullanılan kimyasallar ve çevresel etkileri.
6 Madencilikte atık yönetimi.Madencilikte atık barajları ve çevresel etkileri.
7 Maden atıklarının yeniden değerlendirilmesi.
8 Asidik maden drenajı kavramı, oluşumu, bertaraf edilmesi.
9 Maden işletmelerinde kapanma sonrası işlemler Çevresel düzenlemeler, rekültivasyon.
10 Maden işletmelerinden çıkan suların geri kullanımı ve iyileştirilmesi.
11 Madencilik faaliyetleri esnasında çevresel etkileri azaltmak için göz önüne alınacak temel ilkeler (tasarım ilkeleri, izleme).
12 Termik santrallarda kullanılan yakıt-kömür kaynaklı çevre kirliliği.
13 Madencilik faaliyetlerine yönelik çevresel düzenlemeler ve mevzuat (ÇED).
14 ÇED örnek işletme incelemesi.


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Tüm 1
Ö1 1
Ö2 1
Ö3 1
Ö4 1
Ö5 1
Ö6 1

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=428328&lang=tr&curProgID=1426