Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3OSDN301012018NÖROPAZARLAMA2+023

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Diş Hekimliği
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde, nörobilim yöntemlerinin etkileri, tüketicinin korunması sürecinde nörobilim verilerinden yararlanılması ve nöropazarlama stratejileri ile nöropazarlamanın etik boyutu bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.
Dersin İçeriği Ders kapsamında yenilikçi veri topama yöntemleri olan nöropazarlama araçlarının kullanımına ait bilgiler verilmektedir.
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Doç. Dr. HAKAN BOZ
Dersin Yardımcıları Doç. Dr. HAKAN BOZ
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Hakan, B. O. Z. NÖROPAZARLAMA ARAÇLARI FİNANSAL PİYASALARA NASIL ADAPTE EDİLİR: NÖROFİNANS. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(3), 518-528. - Boz, H. (2015). Turistik ürün satın alma karar sürecinde itkiselliğin rolü: Psikonörobiyokimyasal analiz.- BOZ, H., & KOÇ, E. (2019). A ZERO-SUM GAME: CUSTOMERS’SWITCHING BEHAVIOR IN THE TURKISH GSM MARKET-A NEUROMARKETING ANALYSIS1. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 17(3), 251-270.

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %10
Mühendislik Bilimleri %10
Mühendislik Tasarımı %10
Sosyal Bilimler %30
Eğitim Bilimleri %10
Fen Bilimleri %10
Sağlık Bilimleri %10
Alan Bilgisi %10

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 30
Final Sınavı 1 % 50
Bütünleme Sınavı 0 % 0
Quiz 0 % 0
Derse Katılım 0 % 0
Uygulama/Pratik 0 % 0
Laboratuvar 0 % 0
Rehberli Problem Çözümü 0 % 0
Problem Çözümü 0 % 0
Tartışma 0 % 0
Soru-Yanıt 0 % 0
Takım/Grup Çalışması 0 % 0
Deney 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Gösterme 0 % 0
Alan Gezisi 0 % 0
Alan Çalışması 0 % 0
Örnek Vaka İncelemesi 0 % 0
Beyin Fırtınası 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 1 % 15
Proje Sunma 1 % 5
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı /Yönetimi 0 % 0
Rol Oynama / Dramatize Etme 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Makale Kritik Etme 0 % 0
Bireysel Çalışma 0 % 0
Toplantı Başkanlığı Yapma 0 % 0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 % 0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 % 0
Okuma 0 % 0
Quiz 0 % 0
Rapor 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı/Yönetimi 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 % 0
Laboratuvar Ara Sınavı 0 % 0
Laboratuvar Sınavı 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Performans 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Quiz için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ev Ödevi 0 % 0
Toplam :
4
% 100

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 14 1 14
Proje Sunma 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 3 21
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 3,36666666666667 101

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 1) Nöropazarlamadaki temel kavramları bilir.
2 2) Nöropazarlamanın önemini kavrar.
3 3) Nörobilim yöntemlerinin pazarlama stratejileri üzerindeki etkilerini anlar.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Nöropazarlamaya Giriş Temel Kaynak Temel Kaynak
2 Kavramsal Temeller ve Kullanılan Teknikler Temel Kaynak Temel Kaynak
3 Dikkat ve Bilinç Temel Kaynak Temel Kaynak
4 Duygular Temel Kaynak Temel Kaynak
5 Tercih ve Beğeni Temel Kaynak Temel Kaynak
6 Duyusal Nöropazarlama Temel Kaynak Temel Kaynak
7 Öğrenme ve Hafıza Temel Kaynak Temel Kaynak
8 Nöropazarlama Araçları Temel Kaynak Temel Kaynak
9 Karar-verme Süreçleri Temel Kaynak Temel Kaynak
10 Sosyal ve Kültürel Farklılıklar Temel Kaynak Temel Kaynak
11 Tercihleri Öngörmek ve Zihin-Okuma Temel Kaynak Temel Kaynak
12 Etik Kaygılar Temel Kaynak Temel Kaynak
13 Proje Sunumları Temel Kaynak Temel Kaynak
14 Proje Sunumları Temel Kaynak Temel Kaynak


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Tüm 2 3 3 3 3 2 3 3 1
Ö1 2 3 3 3 3 2 3 3 1
Ö2 2 3 3 3 3 2 3 3 1
Ö3 2 3 3 3 3 2 3 3 1

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=428334&lang=tr&curProgID=1426