Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3OSDN300162018OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ2+023

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Diş Hekimliği
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı  Bu dersin amacı, Osmanlıca öğrenmek isteyen ve ilgilenen öğrencilerinin Osmanlıca tarih metinlerini okumasını ve anlamasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Osmanlıca harfleri ve Osmanlıca okumaya giriş, İsm-i fail, İsm-i Mef’ul, Arapça ve Farsça tamlamalar, sayılar, günler, aylar; Osmanlıca okuma ve yazma uygulamaları
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Doç. Dr. BİRAY ÇAKMAK
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Osmanlı Arşiv Belgeleri
TİMURTAŞ, Faruk K. (2003), Osmanlı Türkçesi Grameri I, İstanbul.
KURT, Yılmaz (1999), Osmanlıca Dersleri I, Ankara: Akçağ Yayınları.
TİMURTAŞ, Faruk K. (2003), Osmanlı Türkçesi Grameri I, İstanbul.
KURT, Yılmaz (1999), Osmanlıca Dersleri I, Ankara: Akçağ Yayınları.

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %100
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Final Sınavı 1 % 60
Bütünleme Sınavı 0 % 0
Quiz 0 % 0
Derse Katılım 0 % 0
Uygulama/Pratik 0 % 0
Laboratuvar 0 % 0
Rehberli Problem Çözümü 0 % 0
Problem Çözümü 0 % 0
Tartışma 0 % 0
Soru-Yanıt 0 % 0
Takım/Grup Çalışması 0 % 0
Deney 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Gösterme 0 % 0
Alan Gezisi 0 % 0
Alan Çalışması 0 % 0
Örnek Vaka İncelemesi 0 % 0
Beyin Fırtınası 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı /Yönetimi 0 % 0
Rol Oynama / Dramatize Etme 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Makale Kritik Etme 0 % 0
Bireysel Çalışma 0 % 0
Toplantı Başkanlığı Yapma 0 % 0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 % 0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 % 0
Okuma 0 % 0
Quiz 0 % 0
Rapor 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı/Yönetimi 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 % 0
Laboratuvar Ara Sınavı 0 % 0
Laboratuvar Sınavı 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Performans 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Quiz için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ev Ödevi 0 % 0
Toplam :
2
% 100

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 3 21
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 2,86666666666667 86

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, Osmanlıca metin ve gramerine ilişkin kaynak bilgisine sahip olur ve bilgiyi kullanma yollarını bilir.
2 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, Osmanlıca metin ve gramerini öğrenir, bunları anlar ve yorumlama yetkinliği kazanır.
3 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, Osmanlıca metin ve gramerine dair öğrendiklerini profesyonel olarak öğretir.
4 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, Osmanlıca matbu metinlerde yer alan temel Arapça ve Farsça gramer kaidelerini kavrar ve bunları metin üzerinde uygular.
5 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, matbu Osmanlıca metinlerde geçen Arapça ve Farsça kelime ve terkipleri anlar.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Osmanlı alfabesi, harf grupları ve harflerin bitişmeleri
2 Türkçe kelimelerin imlâsı ve yazılışlarında uygulanacak kurallar. Metin Okuma.
3 Hareke ile ilgili işaretler ve bunların pratik olarak gösterilmesi
4 Arapça ve Farsça kelimelerin imlası
5 Arapça harfler ve sayılar-Arapça kelimeler hakkında genel bilgi-Metin okuma
6 Metin okuma, Aksâm-ı seb’a (kelimelerin kısımları)
7 Arapça rakamlar ve sıra sayıları. Metin okuma
8 Metin okuma. Aksâm-ı seb’a (kelimelerin kısımları). Arapça tamlamalarda değişiklikler.
9 Metin okuma. Aksâm-ı seb’a (kelimelerin kısımları). Arapça tamlamalarda değişiklikler.
10 Harf-i tarif. Arapça-Farsça isim tamlaması ve bunların uygulaması
11 Arapçada çoğullar ve bunların metin üzerinde gösterilmesi
12 Metin okuma ve gramer kâidelerinin uygulanması
13 Metin okuma ve gramer kâidelerinin uygulanması
14 Metin okuma ve gramer kâidelerinin uygulanması


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Ö1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö5 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=428338&lang=tr&curProgID=1426