Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3OSDN300752018OSMANLICA METİNLER2+023

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Diş Hekimliği
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı, yüksek din eğitimi alan öğrencilere Osmanlı Türkçesi ile yazılmış edebi ve kültürel metinleri okuyup anlayabilme ve bu kaynaklardan yararlanabilme becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Osmanlı Türkçesi ile yazılmış edebi ve kültürel metinler.
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Doç. Dr. MEHMET ÜNAL
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar 1. Cahit Baltacı (2013). İslam Paleografyası, İstanbul: Enderun Kitabevi. 2. Yılmaz Kurt (2012). Osmanlıca Dersleri I-II, Ankara: Akçağ Yayınları. 3. İ. Hakkı Aksoyak (2012). Osmanlı Türkçesi, Ankara: Grafiker Yayınları. 4. Faruk Kadri Timurtaş (2012). Osmanlı Türkçesi´ne Giriş, İstanbul: Alfa Yayınları. 5. Faruk K. Timurtaş (2012). Osmanlı Türkçesi Metinleri, İstanbul: Alfa Yayınları.
Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi 1, Kesit Yay., İstanbul 2016; Yılmaz Kurt (2012). Osmanlıca Dersleri I-II, Ankara: Akçağ Yayınları; Faruk Kadri Timurtaş (2012). Osmanlı Türkçesi´ne Giriş, İstanbul: Alfa Yayınları.

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %50
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %50

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Final Sınavı 1 % 60
Bütünleme Sınavı 0 % 0
Quiz 0 % 0
Derse Katılım 0 % 0
Uygulama/Pratik 0 % 0
Laboratuvar 0 % 0
Rehberli Problem Çözümü 0 % 0
Problem Çözümü 0 % 0
Tartışma 0 % 0
Soru-Yanıt 0 % 0
Takım/Grup Çalışması 0 % 0
Deney 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Gösterme 0 % 0
Alan Gezisi 0 % 0
Alan Çalışması 0 % 0
Örnek Vaka İncelemesi 0 % 0
Beyin Fırtınası 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı /Yönetimi 0 % 0
Rol Oynama / Dramatize Etme 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Makale Kritik Etme 0 % 0
Bireysel Çalışma 0 % 0
Toplantı Başkanlığı Yapma 0 % 0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 % 0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 % 0
Okuma 0 % 0
Quiz 0 % 0
Rapor 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı/Yönetimi 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 % 0
Laboratuvar Ara Sınavı 0 % 0
Laboratuvar Sınavı 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Performans 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Quiz için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ev Ödevi 0 % 0
Toplam :
2
% 100

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 2,86666666666667 86

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Osmanlı Türkçesinin genel özelliklerini açıklayabilir
2 Osmanlı Türkçesinde kullanılan alfabe, yazım ve yazı çeşitlerini tanıyabilir
3 Osmanlı Türkçesinde Türkçe, Arapça ve Farsçaya mahsus harfleri ve sesleri ayırtedebilir
4 Osmanlı Türkçesinde kelime ve kelime çeşitlerini kavrayabilir
5 Osmanlı Türkçesiyle yazılmış edebi ve kültürel metinleri okuyabilir


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Osmanlı Türkçesi: Mahiyeti-Tarihsel Serüveni Ön Hazırlık: Hayati DEVELİ, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1, Kesit Yay., İstanbul 2016.
2 Arap Alfabesindeki harflerin tanıtılması Ön Hazırlık: Hayati DEVELİ, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1, Kesit Yay., İstanbul 2016.
3 Alfabedeki harflerin bitişme şekilleri ve imlası Ön Hazırlık: Hayati DEVELİ, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1, Kesit Yay., İstanbul 2016.
4 Türkçe kelimelerin imlası: Köklerin yazılışı Ön Hazırlık: Hayati DEVELİ, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1, Kesit Yay., İstanbul 2016.
5 Türkçe kelimelerin imlası: İsim eklerinin yazılışı Ön Hazırlık: Hayati DEVELİ, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1, Kesit Yay., İstanbul 2016.
6 Türkçe kelimelerin imlası: Fiil eklerinin yazılışı Ön Hazırlık: Hayati DEVELİ, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1, Kesit Yay., İstanbul 2016.
7 Türkçe kelimelerin imlası: İsim ve fiil tamlaması, Rakamlar ve Harflerin rakam değerleri (Ebced hesabı) Ön Hazırlık: Hayati DEVELİ, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1, Kesit Yay., İstanbul 2016.
8 Osmanlıca Basit tarihi metin okumaları Ön Hazırlık: Hayati DEVELİ, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1, Kesit Yay., İstanbul 2016.
9 Arapça kökenli kelimeler: Temel imla özellikleri Ön Hazırlık: Hayati DEVELİ, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1, Kesit Yay., İstanbul 2016.
10 Farsça kökenli kelimeler: Temel imla özellikleri Ön Hazırlık: Hayati DEVELİ, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1, Kesit Yay., İstanbul 2016.
11 İlk dönem edebi eserlerden örnek metinler (Yunus Emre- Ahmet Fakih- Âşık Paşa vb.) Ön Hazırlık: Hayati DEVELİ, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1, Kesit Yay., İstanbul 2016.
12 Orta dönem edebi eserlerden örnekler (Süleyman Çelebi-Aşıkpaşazâde-Niyâzi-i Mısrî vb.) Ön Hazırlık: Hayati DEVELİ, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1, Kesit Yay., İstanbul 2016.
13 Yeni dönem edebi eserlerden örnekler (Ömer Seyfeddin- Namık Kemal-Ziya Paşa vb.) Ön Hazırlık: Hayati DEVELİ, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1, Kesit Yay., İstanbul 2016.
14 Genel Değerlendirme


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Tüm 3 2 3 3 3 3 3 2 3
Ö1 3 2 3 3 2 3 3 2 3
Ö2 3 1 2 3 3 3 4 2 3
Ö3 2 1 2 3 3 4 3 2 2
Ö4 3 2 4 3 3 3 2 2 3
Ö5 3 2 3 4 2 2 2 2 3

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=428339&lang=tr&curProgID=1426