Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3OSDN300472018ÖĞRENCİLER İÇİN LİDERLİĞE GİRİŞ1+123

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Diş Hekimliği
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bilgi yoğunluğunun giderek arttığı, bilgi iletişim teknolojilerinde, yapay zeka uygulamalarında artan gelişmeler ve küreselleşme getirdiği küreselleşen dünyada, etkili bir takım çalışması gerçekleştirilemediğinde oluşan takım yada yönetimin başarısızlıkla yüzleşmek durumunda kalırlar. İnsanların birlikte yaşama, birlikte çalışma ve yönetim becerilerini geliştirmek yoluyla, kişisel ve mesleki anlamda beklenmedik durumlarda karşı karşıya kalacakları sorunları çözebilecek esnek düşünme yeteneği kazanmalarını, farklı niteliklerde takımlar oluşturarak ve farklı liderlik modelleri uygulayarak amaçlarını yaşama geçirmelerini sağlamak için onları olası gelişmelere daha hazır kılmak gerekmektedir. Bu ders kapsamında bu becerilerin neler olduğunun incelenmesi ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Ders kapsamında etkin bir liderlik için gerekli olan kavramsal ve kuramsal gelişmeler ile ilgili bilgi paylaşımında bulunulacak, konuyla ilgili gelişmelere ve farklı bakış açılarına yer verilecek, liderlik ile ilgili duygusal zeka, iletişim, motivasyon, güven ve benzeri konulara açıklık kazandırılacak, yeni liderlik yaklaşımları ile insanlara alandaki yeni bilgilere erişme, deneyimlerini sorgulama ve gözden geçirme olanağı sağlanmaya çalışılacaktır.
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Doç. Dr. GÖKHAN ACAR
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar 1. A. Baltaş, Ekip Çalışması ve Liderlik, 2. R. Cartwright, Mastering Team Leadership, 3. J. Collins, İyiden Mükemmel Şirkete 4. S. Covey, Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı 5. C. Çetin, Yöneticilerin Liderlik Stilleri, Değişim Yönetimi ve Ekip Çalışması 6. J. Gitomer, Liderliğin Kutsal Kitabı 7. N. Gold (eds.), Teamwork Multi-Disciplinary Perspectives 8. . D. Goleman, Duygusal Zeka (bunun yanı sıra Yeni Liderler) 9. D. Goleman, İşbaşında Duygusal Zeka 10. J.M. Kouzes, B.Z. Posner, Liderliği Öğrenmek 11. J. Lipnack, Sanal Ekiplere Liderlik 12. J.C. Maxwell, Liderlik 101 13. S. Robbins, T. Judge, Organizational Behavior, 14. P. Wellington; N. Foster, Effective Team Leadership for Engineers, Institution of Engineering and Technology
1. A. Baltaş, Ekip Çalışması ve Liderlik, 2. R. Cartwright, Mastering Team Leadership, 3. J. Collins, İyiden Mükemmel Şirkete 4. S. Covey, Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı 5. C. Çetin, Yöneticilerin Liderlik Stilleri, Değişim Yönetimi ve Ekip Çalışması 6. J. Gitomer, Liderliğin Kutsal Kitabı 7. N. Gold (eds.), Teamwork Multi-Disciplinary Perspectives 8. . D. Goleman, Duygusal Zeka (bunun yanı sıra Yeni Liderler) 9. D. Goleman, İşbaşında Duygusal Zeka 10. J.M. Kouzes, B.Z. Posner, Liderliği Öğrenmek 11. J. Lipnack, Sanal Ekiplere Liderlik 12. J.C. Maxwell, Liderlik 101 13. S. Robbins, T. Judge, Organizational Behavior, 14. P. Wellington; N. Foster, Effective Team Leadership for Engineers, Institution of Engineering and Technology

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %100
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Final Sınavı 1 % 60
Bütünleme Sınavı 0 % 0
Quiz 0 % 0
Derse Katılım 0 % 0
Uygulama/Pratik 0 % 0
Laboratuvar 0 % 0
Rehberli Problem Çözümü 0 % 0
Problem Çözümü 0 % 0
Tartışma 0 % 0
Soru-Yanıt 0 % 0
Takım/Grup Çalışması 0 % 0
Deney 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Gösterme 0 % 0
Alan Gezisi 0 % 0
Alan Çalışması 0 % 0
Örnek Vaka İncelemesi 0 % 0
Beyin Fırtınası 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı /Yönetimi 0 % 0
Rol Oynama / Dramatize Etme 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Makale Kritik Etme 0 % 0
Bireysel Çalışma 0 % 0
Toplantı Başkanlığı Yapma 0 % 0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 % 0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 % 0
Okuma 0 % 0
Quiz 0 % 0
Rapor 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı/Yönetimi 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 % 0
Laboratuvar Ara Sınavı 0 % 0
Laboratuvar Sınavı 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Performans 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Quiz için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ev Ödevi 0 % 0
Toplam :
2
% 100

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 40 40
Final Sınavı 1 40 40
Beyin Fırtınası 1 11 11
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 3,03333333333333 91

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Dersin sonunda öğrenci ilgili konulardaki temel kavramları ve yaklaşımları açıklayabilir
2 İlgili konulardaki tarihsel gelişmeleri kavrayarak ve gelecekteki gelişmelerin neler olabileceğini anlayabilir
3 Liderlik sürecinin temel evrelerini açıklayabilir
4 Liderlik uygulamalarını gerçekleştirebilir


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Liderliğe Giriş Temel Kavramlar ve Konular
2 Liderlik, Yaklaşımlar, Liderlik Türleri, Günümüzde Liderlik ve Önemi
3 İletişim, Temel İletişim Becerileri, Empati, Aktif Dinleme ve Sunum Becerisi
4 Duygusal Zekâ, Duygusal Zekâ Bileşenleri, Duyguların İşlevleri, Farkındalık ve Kendine Güven
5 İstek ve Motivasyon, Bağlılık, Vatandaşlık
6 Değerlerini Geliştirmek, Amaçları Paylaşmak ve Bütünleşmek
7 Liderliğin Avantajları ve Dezavantajları
8 Liderlik ve Yöneticilik, Liderlik Yaklaşımları, Liderlerin Özellikleri ve Liderlik Anlayışında Farklılıklar
9 Liderlik Tarzları ve Liderlik Modelleri
10 Davranış ve Liderlik, Farklı Kültürlerde Liderlik Davranışı
11 Liderlik ile Örgüt Kültürü İlişkisi
12 Takımların Yönetiminde Liderlik Geleceği Keşfetmek
13 Yeni Eğilimler
14 Yönetim Ekipleri ve Sanal Liderlik
15 Final


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Tüm 1 1 1 1 5 3 3 3 3
Ö1 1 1 1 1 5 4 4 4 4
Ö2 1 1 1 1 4 3 3 3 3
Ö3 1 1 1 1 3 3 3 3 3
Ö4 1 1 1 1 3 3 3 3 3

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=428340&lang=tr&curProgID=1426