Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3OSDN300912018SANAT VE TASARIM İLİŞKİSİ2+023

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Diş Hekimliği
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Sanat ve tasarım konularında temel kavramları , sanat ve tasarımın geçmişten günümüze gelişimini , sosyal ve kültürel yapıya etkilerini, bireysel ve toplumsal gelişimde öneminin kavranarak ,gerekli yetileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Sanat ve tasarım ile ilgili temel kavramlar, tarihsel gelişimiyle değerlendirme, sanat ve tasarım tarihinde kuramlar, akım ve idealleriyle birlikte ilgili konuları kapsamaktadır
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Doç. Dr. BEYHAN PAMUK
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Öğretim Elemanı ders notları
Bozkurt, N. (1995). Sanat ve estetik kuramları. İstanbul: Sarmal Yayınevi.
Ayaydın, A. (2016). Çağdaş Sanat Akımları, Ankara: Nobel Akademik yayıncılık
Buchholz, E.vd. (2007). Sanat. çev. Özer, D. İstanbul: Ntv Yayınları
Kandinsky, W.(2001). Sanatta Ruhsallık Üzerine, Çev. Ekinci, G. İstanbul: Altıkırkbeş Yayınevi
Ahu Antmen, “20. yy. Batı Sanatında Akımlar”, Sel Yayıncılık, 2008
Adam Lindemann, “Collecting Contemporary Art”, Taschen Press, 2006
Edward Luice-Smith, “Art Today”, Phaidon Press, 2005
Herbert Read (2014) Sanat ve Toplum,Hayalperest Yayınevi
Ali Artun, Esra Aliçavuşoğlu,(2009) Bauhaus:Modernleşmenin Tasarımı,İletişim Yayıncılık


Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %100
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %0

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Final Sınavı 1 % 60
Bütünleme Sınavı 0 % 0
Quiz 0 % 0
Derse Katılım 0 % 0
Uygulama/Pratik 0 % 0
Laboratuvar 0 % 0
Rehberli Problem Çözümü 0 % 0
Problem Çözümü 0 % 0
Tartışma 0 % 0
Soru-Yanıt 0 % 0
Takım/Grup Çalışması 0 % 0
Deney 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Gösterme 0 % 0
Alan Gezisi 0 % 0
Alan Çalışması 0 % 0
Örnek Vaka İncelemesi 0 % 0
Beyin Fırtınası 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı /Yönetimi 0 % 0
Rol Oynama / Dramatize Etme 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Makale Kritik Etme 0 % 0
Bireysel Çalışma 0 % 0
Toplantı Başkanlığı Yapma 0 % 0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 % 0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 % 0
Okuma 0 % 0
Quiz 0 % 0
Rapor 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı/Yönetimi 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 % 0
Laboratuvar Ara Sınavı 0 % 0
Laboratuvar Sınavı 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Performans 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Quiz için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ev Ödevi 0 % 0
Toplam :
2
% 100

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 11 1 11
Tartışma 14 1 14
Soru-Yanıt 14 1 14
Bireysel Çalışma 17 1 17
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 1 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 1 7
Okuma 10 2 20
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 3 90

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Sanat ve Tasarım hakkında temel kavramlarıı açıklar
2 Toplumsal gelişmede sanat ve tasarımın önemini açıklar
3 Bireysel gelişimde sanatsal ve tasarımsal bakış açısını açıklar
4 Estetik ve ergonomik düşünme biçimini açıklar


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Sanatın tanımı ve içeriği hakkında genel bilgiler
2 Sanat dalları ve özellikleri hakkında bilgiler Literatür taraması yapılacaktır. Kaynak kitaplar, ilgili makaleler, video görüntüleri, ders notları vb.
3 Tarihsel süreçte sanat akımları ve etkileri Literatür taraması yapılacaktır. Kaynak kitaplar, ilgili makaleler, video görüntüleri, ders notları vb.
4 Sanat ögelerinin özellikleri Literatür taraması yapılacaktır.
5 Çağdaş Batı ve Türk sanatları hakkında bilgiler verilir. Literatür taraması yapılacaktır. Kaynak kitaplar, ilgili makaleler, video görüntüleri, ders notları vb.
6 Tasarımın tanımı, içeriği hakkında bilgiler
7 Tasarım Elemanları Literatür taraması yapılacaktır. Kaynak kitaplar, ilgili makaleler, video görüntüleri, ders notları vb.
8 Tasarım Prensipleri Literatür taraması yapılacaktır.
9 Tasarlama ve Tasarım Süreci hakkında bilgiler Literatür taraması yapılacaktır.
10 Tasarım Sürecini etkileyen faktörler Literatür taraması yapılacaktır.
11 Sanat ve tasarım ilişkisi Literatür taraması yapılacaktır. Kaynak kitaplar, ilgili makaleler, video görüntüleri, ders notları vb.
12 Sanat ve tasarım alanlarında çalışmaların yorumlanması Literatür taraması yapılacaktır. Kaynak kitaplar, ilgili makaleler, video görüntüleri, ders notları vb.
13 Disiplinler arası Sanat ve Tasarım uygulamalarının ilişkilendirilmesi
14 Disiplinler arası Sanat ve Tasarım uygulamalarının ilişkilendirilmesi


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Tüm 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö4 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=428346&lang=tr&curProgID=1426