Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3OSDN300442018TEMEL ÇİNCE2+023

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Diş Hekimliği
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı temel Çince dilbilgisi kuralları, okuma, yazma ve konuşma gibi becerileri öğretmektir.
Dersin İçeriği Öğrencilere kendilerini sözlü ifade etme, temel okuma ve yazma becerileri kazandırmaya yönelik eğitim.
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Dr. Öğr. Üyesi MİHRİAY MUSA
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar İnteraktif Çince - SINOLINGUA - 2007 Türkçe Çince Konuşma Kılavuzu - FONO - 2005
Zhang JIAYI, Ünver ŞahiN - Pratik Çince Konuşma Kılavuzu - ALFA Yayınları - 2002 - ISBN: 975-297-118-0 Xu Ling - Günlük Çince Konuşmaları ve CD - China Radio International - 2010 Yao Xi Shuang - Temel Çince Sözlük - Foreign Language Teaching and Research Press - 2009 - ISBN: 978-7-5600-8466-4

1. Li, Huang, (2004) Boya Hanyu (Boya Chinese), Pekin Üniversitesi, ISBN:7-301-07530-8/H.1030, Pekin.
2. Yuhua, Kang, Siping, Lai Hanyü Huihua 301 Ju ( 301 Tümceyle Çince Konuşma), Pekin Üniversitesi, Pekin.
3. Schmidt, Jerry, Xin Mai Yong Hanyü Ke Ben ( Pratik Çince Alıştırma Kitabı), Pekin Üniversitesi, Pekin.

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %20
Eğitim Bilimleri %20
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %60

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Final Sınavı 1 % 60
Bütünleme Sınavı 1 % 60
Quiz 0 % 0
Derse Katılım 14 % 100
Uygulama/Pratik 7 % 50
Laboratuvar 0 % 0
Rehberli Problem Çözümü 0 % 0
Problem Çözümü 0 % 0
Tartışma 0 % 0
Soru-Yanıt 0 % 0
Takım/Grup Çalışması 0 % 0
Deney 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Gösterme 0 % 0
Alan Gezisi 0 % 0
Alan Çalışması 0 % 0
Örnek Vaka İncelemesi 0 % 0
Beyin Fırtınası 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı /Yönetimi 0 % 0
Rol Oynama / Dramatize Etme 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Makale Kritik Etme 0 % 0
Bireysel Çalışma 0 % 0
Toplantı Başkanlığı Yapma 0 % 0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 7 % 50
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 % 50
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 % 50
Okuma 0 % 0
Quiz 0 % 0
Rapor 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı/Yönetimi 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 % 0
Laboratuvar Ara Sınavı 0 % 0
Laboratuvar Sınavı 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Performans 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Quiz için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ev Ödevi 10 % 50
Toplam :
55
% 510

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 7 1 7
Bireysel Çalışma 7 1 7
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 7 1 7
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 1 7
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 1 7
Ev Ödevi 10 1 10
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 3 90

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Çin karakterlerinin yazım sırasını ezberleyebilmesi
2 Çince deki dört farklı ses tonunu çıkarabilmesi
3 Bazı soru şekillerini kullanabilmesi
4 Yeni diyaloglar oluşturabilmesi
5 Okuduğu metinleri anlayabilmesi ve anlatabilmesi


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Çince nin sesbilgisinin ve dört ses tonunun öğretilmesi, dinleme yoluyla fonetik alıştırmalarının yapılması
2 Temel şekillerin( imlerin) yazılışlarının açılım sıraları ve anlamlarının öğretilmesi
3 Shi (-dır, -dir) ` lı tümceler, ma soru sözcüğü ile yapılan soru tümceleri
4 Çoğul eki ve de, -da eki ile yapılan soru tümceleri
5 Bu, şu ile yapılan tümceler ve Ne, nerede, kim ile yapılan soru tümceleri
6 Olumlu olumsuz soru tümceleri
7 Olumlu olumsuz soru tümceleri
8 Ara sınav
9 Hareketin, eylemin ya da işin amacını, yönünü, tarzını anlatan, tümcede iki ya da ikiden fazla eylem kullanılan tümce yapıları
10 He (ve) bağlacı ve sahiplik bildiren you lu tümceler
11 Niteleyici olarak kullanılan rakam ve ölçü birimleri
12 Sayılar, yıl, gün, haftanın nasıl söylendiğinin öğretilmesi, ji, duashao kaç tane anlamına gelen sözcükler arasındaki farkı öğreten tümceler
13 Zamanların ve saatlerin söylenişi
14 Genel tekrar
15 genel tekrar
16 final


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Tüm 5 5 5 5 5 5
Ö1 5 5 5 5 5 5
Ö2 4 4 4 4 4
Ö3 4 4 4 4 4 4
Ö4 4 4 4 4 4 4
Ö5 3 3 3 3 3 3

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=428353&lang=tr&curProgID=1426