Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3OSDN300082018TÜRK İNANÇ SİSTEMLERİ2+023

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Diş Hekimliği
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Öğrencilere, Türk halk inançlarının tanımını, tarihçesini ve çeşitli halk inançlarını akademik seviyede açıklamak.
Dersin İçeriği Türk halk inanç patikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Doç. Dr. ERHAN SOLMAZ
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Pertev Naili Boratav, 100 soruda Türk Folkloru, Bilgesu yay., Ankara, 2013.
Ali ÇELİK, İslam’ın Kabul veya Reddettiği Halk İnançları, Beyan, 1995
Özkul Çobanoğlu ,Türk Halk Kültüründe Memoratlar ve Halk İnançları. Ankara: Akçağ Yayınları 2003.
Pertev Naili Boratav, 100 soruda Türk Folkloru, Bilgesu yay., Ankara, 2013.

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %100
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 100
Final Sınavı 1 % 100
Bütünleme Sınavı 1 % 100
Quiz 0 % 0
Derse Katılım 0 % 0
Uygulama/Pratik 0 % 0
Laboratuvar 0 % 0
Rehberli Problem Çözümü 0 % 0
Problem Çözümü 0 % 0
Tartışma 0 % 0
Soru-Yanıt 0 % 0
Takım/Grup Çalışması 0 % 0
Deney 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Gösterme 0 % 0
Alan Gezisi 0 % 0
Alan Çalışması 0 % 0
Örnek Vaka İncelemesi 0 % 0
Beyin Fırtınası 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı /Yönetimi 0 % 0
Rol Oynama / Dramatize Etme 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Makale Kritik Etme 0 % 0
Bireysel Çalışma 0 % 0
Toplantı Başkanlığı Yapma 0 % 0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 % 0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 % 0
Okuma 0 % 0
Quiz 0 % 0
Rapor 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı/Yönetimi 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 % 0
Laboratuvar Ara Sınavı 0 % 0
Laboratuvar Sınavı 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Performans 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Quiz için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ev Ödevi 0 % 0
Toplam :
3
% 300

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Gösterme 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 6 6 36
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 4,1 123

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Türk İnanç sistemleri hakkında bilgi sahibi olur
2 Taş kültü hakkında bilgi sahibi olur
3 Toprak kültü hakkında bilgi sahibi olur
4 İnanç kavramını öğrenir
5 Kült kavramı hakkında bilgi sahibi olur


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 HALK İNANÇLARININ TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ
2 HALK İNANÇLARININ MATERYALLERİ VE DİNLER TARİHİ
3 HALK BİLİMİ, ETNOLOJİ VE ANTROPOLOJİ BİLİM DALLARI İLE İLGİSİ
4 GELENEKSEL TÜRK DİNİ
5 TÜRKLERİN DİNİ TARİHÇESİ
6 EVRENİN VE DÜNYANIN YARATILIŞI İLE İLGİLİ HALK İNANIŞLARI
7 Vize + Geri Bildirim
8 DOĞUM VE ÖLÜMLE İLGİLİ HALK İNANÇLARI
9 BİTKİ VE HAYVANLARLA İLGİLİ HALK İNANÇLARI
10 TAŞ VE SU KÜLTÜYLE İLGİLİ HALK İNANÇLARI
11 KIYAFETLERLE İLGİLİ HALK İNANÇLARI
12 DAĞ, TEPE KÜLTÜ İLE İLGİLİ HALK İNANÇLARI
13 YEME-İÇME KÜLTÜ ÜZERİNE HALK İNANÇLARI
14 GENEL DEĞERLENDİRME
15 YARIYIL SONU SINAVLARI
16 BÜTÜNLEME SINAVLARI


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Tüm 5 5 5 5 5 5 5 5
Ö1
Ö2
Ö3
Ö4
Ö5

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=428358&lang=tr&curProgID=1426