Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3OSDN300982018PAZARLAMA MEVZUATI2+023

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Diş Hekimliği
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Elektronik ortamda iş yapma zorunluluğundan dolayı, gelecekte bu tip işleri işletmelerde yapabilecek yetenekte öğrenci yetiştirmek için bu derste çeşitli uygulamalarla, bu alanda görülen bilgi eksikliğinin tamamlanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu derste, dijital dünya ve E-ticaretin içindeki yeri, internet tarihçesi, web işletme modelleri, elektronik ortamda yeni ürün geliştirme, e-fiyatlandırma, e-ticarette planlama, değişik e-ticaret konularına değinilecektir.
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Dr. Öğr. Üyesi NECLA KUDUZ
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar İnternette Pazarlama
Zerenler, Muammer (2007). Dijital İş Yaşamı: tüm Boyutlarıyla Elektronik Ticaret, Gazi Kitabevi, İstanbul.

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %90
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %10

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Final Sınavı 1 % 60
Bütünleme Sınavı 1 % 60
Quiz 0 % 0
Derse Katılım 14 % 100
Uygulama/Pratik 0 % 0
Laboratuvar 0 % 0
Rehberli Problem Çözümü 0 % 0
Problem Çözümü 0 % 0
Tartışma 0 % 0
Soru-Yanıt 0 % 0
Takım/Grup Çalışması 0 % 0
Deney 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Gösterme 0 % 0
Alan Gezisi 0 % 0
Alan Çalışması 0 % 0
Örnek Vaka İncelemesi 0 % 0
Beyin Fırtınası 14 % 100
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı /Yönetimi 0 % 0
Rol Oynama / Dramatize Etme 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Makale Kritik Etme 0 % 0
Bireysel Çalışma 0 % 0
Toplantı Başkanlığı Yapma 0 % 0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 % 0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 % 0
Okuma 0 % 0
Quiz 0 % 0
Rapor 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı/Yönetimi 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 % 0
Laboratuvar Ara Sınavı 0 % 0
Laboratuvar Sınavı 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Performans 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Quiz için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ev Ödevi 0 % 0
Toplam :
31
% 360

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Soru-Yanıt 14 1 14
Beyin Fırtınası 14 1 14
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 2,43333333333333 73

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 İşletme yönetiminin yerel, ulusal uluslar arası ve küresel boyutları ile bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerindeki güncel gelişmeleri yorumlar
2 Elektronik ortamda iş yapabilmeyi anlar
3 Elektronik ticaret modelleri için stratejileri değerlendirir
4 Elektronik ortamda yeni ürün geliştirmeyi tasarlar
5 Elektronik satılan ürünlerin fiyatlamasını planlar
6 Elektronik ortamda güvenlik konularını sorgular
7 İnternet tarihçesini anlar
8 Yeni eko-sistemde risk ve başarıyı sorgular
9 Ulusal ve uluslar arası tehditleri değerlendirir
10 Dijital uçurumu yorumlar
11 B2B modelini değerlendirir
12 B2C modelini değerlendirir
13 C2C Modelini değerlendirir
14 E-pazarlama, e-reklam konularını yorumlar
15 Ticari sitelerin uygulamalarını yorumlar


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 İnternet Tarihçesi
2 E-pazarlama
3 Elektronik ortamda yeni ürün geliştirme
4 E-fiyatlandırma
5 E-reklam, e-iletişim, e-marka
6 B2B
7 B2C
8 Ara Sınav-Risk Değerlendirme
9 C2C
10 C2B
11 E-devlet
12 E-ödeme türleri
13 Elektronik ortamda güvenlik
14 Ticari sitelerin uygulamaları
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Tüm 5 5 5
Ö1
Ö2
Ö3
Ö4
Ö5
Ö6
Ö7
Ö8
Ö9
Ö10
Ö11
Ö12
Ö13
Ö14
Ö15

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=428361&lang=tr&curProgID=1426