Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3OSDN300352018TÜRK MALİYE TARİHİ 2+022

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Diş Hekimliği
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Maliye biliminin tarihi gelişimi, mali olaylar ve kavramları tarihsel perspektifte yorumlayabilme bilgi ve yeteneğini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Mali olayların geçirdiği tarihsel aşamaları, dönemsel olarak değerlendirmek. Tarihsel süreç içerisinde mali olay ve düşüncelerin ayrıntılı ve sistematik olarak analizini içerir.
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Dr. Öğr. Üyesi NESLİHAN YILMAZ
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Hakan AY, Maliye Tarihi Ders Notları, İlkem Ofset, 2004. Maliye Tarihi-Filiz Giray Ezgi Kitabevi Yayınları
Hakan AY, Maliye Tarihi Ders Notları, İlkem Ofset, 2004.
. Filiz Giray, Maliye Tarihi, 2010. 2. Nihat Falay Maliye Tarihi (Ders Notları), 1989. 3. Zafer Toprak, Türk Tarihi 3 Osmanlı Devleti 1600-1908, 1995. 4. Ahmet Tabakoğlu, Türk İktisat Tarihi, 1994

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Final Sınavı 1 % 60
Bütünleme Sınavı 1 % 60
Quiz 0 % 0
Derse Katılım 0 % 0
Uygulama/Pratik 0 % 0
Laboratuvar 0 % 0
Rehberli Problem Çözümü 0 % 0
Problem Çözümü 0 % 0
Tartışma 0 % 0
Soru-Yanıt 0 % 0
Takım/Grup Çalışması 0 % 0
Deney 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Gösterme 0 % 0
Alan Gezisi 0 % 0
Alan Çalışması 0 % 0
Örnek Vaka İncelemesi 0 % 0
Beyin Fırtınası 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı /Yönetimi 0 % 0
Rol Oynama / Dramatize Etme 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Makale Kritik Etme 0 % 0
Bireysel Çalışma 0 % 0
Toplantı Başkanlığı Yapma 0 % 0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 % 0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 % 0
Okuma 0 % 0
Quiz 0 % 0
Rapor 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı/Yönetimi 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 % 0
Laboratuvar Ara Sınavı 0 % 0
Laboratuvar Sınavı 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Performans 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Quiz için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ev Ödevi 0 % 0
Toplam :
3
% 160

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Soru-Yanıt 15 1 15
Beyin Fırtınası 12 1 12
Bireysel Çalışma 15 1 15
Performans 15 1 15
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 2 60

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 İlkçağlardan günümüze kadar devletin temel mali fonksiyonlarını(görevlerini) tanımlamak.
2 Devletin farklılaşan fonksiyonlarını mali açıdan sınıflayarak kamusal hizmet finansmanının nasıl yapıldığını teşhis etmek.
3 Roma, Mısır gibi ülkelerde ve Hıristiyanlık, Yahudilik ve İslam inançları açısından tarihi mali sistemlerin mali uygulamalarını örneklerle açıklamak.
4 Osmanlı Devletinin farklı mali enstrümanlarını kategorize ederek, diğerleriyle aralarındaki farkları açıklamak.
5 Dünya tarihi açısından çok önemli yere sahip Osmanlı Devleti mali uygulamaları hususunda yargıda bulunmak.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Tarihte vergi olayı: İlkçağlarda vergi sistemleri
2 Ortaçağda vergi sistemleri
3 Yeniçağda vergi sistemleri
4 Bütçe hakkının doğuşu ve gelişimi
5 Dinler açısından Mali olaylar(Yahudilik,Hristiyanlık ve İslam da)
6 Osmanlı Devleti nin mali yapısı:Mali sistemin hukuki kaynakları
7 Osmanlı Devleti nin mali yapısı:Mali sistemi ve ekonomik faaliyetleri.
8 Ara Sınav
9 Osmanlı Devletinde toprak mülkiyeti ve dirlik rejimi
10 Osmanlı Devlet inde kamu gelirleri - giderleri
11 Osmanlı Devlet inde mali örgüt, vergi toplama sistemleri ve vergi muafiyetleri
12 Osmanlı Devlet inde mahalli idareler, mali bunalım ve sebepleri
13 1940-1960 Dönemi maliye politikalarındaki gelişmeler: Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunları ve vergilerdeki yapısal değişiklikler
14 1960 1990 Dönemi: Vergi Reform Komisyonu çalışmaları, Yabancı maliyecilerin getirdiği öneriler.
15 Final Sınavı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Tüm 1 1 1 1 1 1
Ö1 1 1 1 1 1 1
Ö2 1 1 1 2 2 1
Ö3 1 1 1 2 2 2
Ö4 1 1 1 2 2 1
Ö5 1 1 2 1 1 1

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=428367&lang=tr&curProgID=1426