Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3OSDN300192018TÜRK MİTOLOJİSİNE GİRİŞ2+023

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Diş Hekimliği
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı  Mit ve mitolojinin tanımını yapmak, mitlerde zaman, mekân, kahramanlar kavramlarını ve Türk mitolojisinin kökenlerini araştırmak.
Dersin İçeriği Mitin tanımı, mitlerde zaman, mekân, kahramanlar, mitoloji, mitoloji ve edebiyat ilişkisi, Türk mitolojisinde teogoni, kozmogoni, eskatoloji, antropogoni kavramları, Türk mitolojisinin kökenleri, Türk mitolojisinde gök, şimşek, dağ, ağaç, kültleri.
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Dr. Öğr. Üyesi DERYA ÖZCAN GÜLER
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Abdurrahman Güzel, Ali Torun, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Akçağ Yayınları, Ankara 2003. Özkul Çobanoğlu, Türk Dünyası Epik Destan Geleneği, Akçağ Yayınları, Ankara 2007. Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, Gerçek Yayınevi, İstanbul 2000. A. Zeki Velidî Togan, Oğuz Destanı, Enderun Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Anahatları, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2002. Emel Esin, Türk Kozmolojisine Giriş, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2001. Bahaettin Ögel, Türk Mitolojisi I, TTK, Ankara 2000.
Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Anahatları, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2002.
Emel Esin, Türk Kozmolojisine Giriş, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2001.
Bahaettin Ögel, Türk Mitolojisi I, TTK, Ankara 2000.

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %100
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Final Sınavı 1 % 60
Bütünleme Sınavı 0 % 0
Quiz 0 % 0
Derse Katılım 0 % 0
Uygulama/Pratik 0 % 0
Laboratuvar 0 % 0
Rehberli Problem Çözümü 0 % 0
Problem Çözümü 0 % 0
Tartışma 0 % 0
Soru-Yanıt 0 % 0
Takım/Grup Çalışması 0 % 0
Deney 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Gösterme 0 % 0
Alan Gezisi 0 % 0
Alan Çalışması 0 % 0
Örnek Vaka İncelemesi 0 % 0
Beyin Fırtınası 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı /Yönetimi 0 % 0
Rol Oynama / Dramatize Etme 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Makale Kritik Etme 0 % 0
Bireysel Çalışma 0 % 0
Toplantı Başkanlığı Yapma 0 % 0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 % 0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 % 0
Okuma 0 % 0
Quiz 0 % 0
Rapor 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı/Yönetimi 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 % 0
Laboratuvar Ara Sınavı 0 % 0
Laboratuvar Sınavı 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Performans 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Quiz için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ev Ödevi 0 % 0
Toplam :
2
% 100

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 2,86666666666667 86

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Mitleri tanır, mitlerin inanç ve düşünce sistemi içerisindeki yerini kavrarlar
2 Mitlerdeki sembolleri çözümlemesini yapabilirler.
3 Türk mitolojisinin kökenleri hakkında bilgi edinirler


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Mitin tanımı ve genel özellikleri
2 Mitolojinin tanımı ve genel özellikleri
3 Mitoloji ve edebiyat ilişkisi
4 Türk mitolojisinde teogoni, kozmogoni, eskatoloji, antropogoni kavramları
5 Kült kavramı ve Türk inanış sisteminde kültlerin yeri
6 Türk mitolojisinde totemizm ve fetişizm kavramları
7 İslamiyet öncesi Türk İnanışları
8 Türk mitolojisinde kozmogonik mitler, gök, gök ejderi
9 Gök, yeryüzü ve yer altı tanrıları
10 Türk mitolojisinde yer, yeryüzü, dünya
11 Türk mitolojisinde yer altı
12 Türk mitolojisinde renkler ve sayılar
13 Türk mitolojisinin destanlardaki izleri
14 Oğuz Kağan Destanı ve mitolojik tahlili


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Tüm 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö3 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=428369&lang=tr&curProgID=1426