Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3OSDN300762018TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ2+023

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Diş Hekimliği
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı İlk Türk-İslam devletlerinden itibaren günümüze kadar Türk-İslam Kültür ve Medeniyeti'nin geçirdiği safhaları, etkilerini, soyut ve somut eserlerini tanıtmak.
Dersin İçeriği Türk- İslam Medeniyeti Tarihi Kaynaklarının Tanıtımı,
Medeniyet ve kültür kavramlarını analiz edebilme, Türk-İslam Kültür ve Medeniyeti'nin geçirdiği safhaları ve etkileri.
Medeniyetlerin temel özelliklerini tanıyabilme,
Medeniyetlerde dinin önemini kavrayabilme,
İslam medeniyetini tanıyabilme,
Medeniyetler arası etkileşimi görebilme.
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Prof. Dr. MEHMET ŞEKER
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Z.Kazıcı-M.Şeker, İslâm-Türk Medeniyeti Tarihi,
İ.R. Faruki-L.Faruki, İslam Kültür Atlası
Ziya Kazıcı, İslam Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi,
İ.Sarıçam-S.Erşahin, İslâm Medeniyeti Tarihi
Braudel, Fernand, Uygarlıkların Grameri, Çev. M. Ali Kılıçbay
İsmail Doğan, Türk Eğitim Tarihinin Ana Evreleri
Ahmet Çelebi, İslamda Eğitim Öğretim Tarihi 

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %40
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %60

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Final Sınavı 1 % 60
Bütünleme Sınavı 0 % 0
Quiz 0 % 0
Derse Katılım 0 % 0
Uygulama/Pratik 0 % 0
Laboratuvar 0 % 0
Rehberli Problem Çözümü 0 % 0
Problem Çözümü 0 % 0
Tartışma 0 % 0
Soru-Yanıt 0 % 0
Takım/Grup Çalışması 0 % 0
Deney 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Gösterme 0 % 0
Alan Gezisi 0 % 0
Alan Çalışması 0 % 0
Örnek Vaka İncelemesi 0 % 0
Beyin Fırtınası 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı /Yönetimi 0 % 0
Rol Oynama / Dramatize Etme 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Makale Kritik Etme 0 % 0
Bireysel Çalışma 0 % 0
Toplantı Başkanlığı Yapma 0 % 0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 % 0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 % 0
Okuma 0 % 0
Quiz 0 % 0
Rapor 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı/Yönetimi 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 % 0
Laboratuvar Ara Sınavı 0 % 0
Laboratuvar Sınavı 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Performans 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Quiz için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ev Ödevi 0 % 0
Toplam :
2
% 100

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Makale Kritik Etme 2 2 4
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
Okuma 10 1 10
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 3,1 93

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Büyük medeniyetleri tanıyabilme
2 Türk-İslam Medeniyeti üzerine yazılmış eserleri tanıyabilme.
3 Dünya medeniyetleri arasında Türk- İslam medeniyetinin hangi özelliklerle öne çıktığını değerlendirebilme.
4 İslam medeniyetinin temelleri ve niteliklerini açıklayabilme.
5 Türklerin İslam medeniyetine sağladığı katkılar ile bu medeniyetin onların kültürlerinde ne tür değişimlere yol açtığını değerlendirebilme.;;
6 Türk-İslam medeniyetinde yetişen önemli bilim adamları ile bunların dünya uygarlığına katkıları hakkında yorum yapabilme.;;
7 İslam medeniyetinde oluşan hilafet ve devlet yönetimi, eğitim-öğretim, vakıf, hukuk kurumları hakkında değerlnedirme yapabilme.
8 İslam medeniyetinde oluşan ekonomik, askeri kurumlar ile şehirleşme hakkında değerlendirme yapabilme.;;


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Kültür ve Medeniyet kavramları
2 Medeniyetler tarihinde İslâm medeniyeti
3 İslam Medeneiyeti Tarihi Kaynaklarının Tanıtımı
4 İslâm medeniyetinin öne çıkan değerleri
5 Türk-İslâm medeniyetinde kurumların ortaya çıkışı
6 Devlet Yönetimi.
7 Vezirlik ve Divan
8 Arasınav
9 Eğitim-Öğretim kurumları
10 Hukuk kurumları.
11 Ekonomik kurumlar
12 Askerî kurumlar
13 Sosyal Yardımlaşma ve Vakıf
14 Şehirleşme


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Tüm 2 1 1 1 2 5 1 1 1
Ö1 3 1 2 1 2 5 1 1
Ö2 3 1 1 1 2 5 1 1 1
Ö3 3 1 1 1 1 5 1 1 1
Ö4 3 1 1 1 2 5 1 1 1
Ö5 3 1 1 1 1 5 1 1 1
Ö6 3 1 1 1 1 5 1 1 1
Ö7 3 1 1 1 1 5 1 1 1
Ö8 3 2 1 1 2 5 1 1 1

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=428370&lang=tr&curProgID=1426