Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3OSDN300372018ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR2+023

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Diş Hekimliği
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Türkiye ekonomisinin, tarihsel geçmişinden günümüze kadarki gelişimini belli başlı uluslararası ekonomik kuruluşlar ile olan ilişkilerine ve bu ilişkilerin kendisi üzerindeki etkilerine geniş yer verecek biçimde inceleyerek öğrencilere ülkemiz ve dünya ekonomisinin gerçeklerini doğru biçimde algılayıp, ilerideki mesleki hayatlarında daha akılcı kararlar alabilmelerini sağlamak.
Dersin İçeriği Küresel ekonomide uluslararası ekonomik kuruluşlar
Birleşmiş Milletler Sistemi
Uluslararası Para Fonu
Dünya Bankası Grubu
Dünya Ticaret Örgütü
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
Bölgesel ekonomik Bütünleşmeler
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Prof. Dr. MEHMET HİLMİ ÖZKAYA
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Karagül, Mehmet, Uluslararası İktisadi Örgütler ve Azgelişmiş Ülkeler, Nobel Yayınları, Ankara 2010.
• Karluk, Rıdvan, Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta Yayınları..
• Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını No:1898, 2013.
• www.oecd.org
www.wto.org
www.worldbank.org
www.trademap.org
www.tcmb.gov.tr

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %60
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %40

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 0 % 0
Final Sınavı 1 % 50
Bütünleme Sınavı 0 % 0
Quiz 0 % 0
Derse Katılım 1 % 20
Uygulama/Pratik 0 % 0
Laboratuvar 0 % 0
Rehberli Problem Çözümü 0 % 0
Problem Çözümü 0 % 0
Tartışma 0 % 0
Soru-Yanıt 0 % 0
Takım/Grup Çalışması 0 % 0
Deney 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Gösterme 0 % 0
Alan Gezisi 0 % 0
Alan Çalışması 0 % 0
Örnek Vaka İncelemesi 0 % 0
Beyin Fırtınası 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı /Yönetimi 0 % 0
Rol Oynama / Dramatize Etme 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Makale Kritik Etme 0 % 0
Bireysel Çalışma 0 % 0
Toplantı Başkanlığı Yapma 0 % 0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 % 0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 % 0
Okuma 0 % 0
Quiz 0 % 0
Rapor 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı/Yönetimi 1 % 30
Makale Yazma 0 % 0
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 % 0
Laboratuvar Ara Sınavı 0 % 0
Laboratuvar Sınavı 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Performans 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Quiz için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ev Ödevi 0 % 0
Toplam :
3
% 100

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Derse Katılım 14 2 28
Rapor Hazırlama 2 12 24
Bireysel Çalışma 14 2 28
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 3 90

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Uluslararası alanda ülkelerin neden örgütleşme yoluna gittikleri hakkında fikir sahibi olur.
2 Ülkelerin hangi alanlarda ve hangi türlerde örgütleşmeye gittiklerini öğrenmiş olur.
3 Dış ticaretle doğrudan ilgili örgütlerin kuruluş sebepleri, çalışma prensipleri ve politika uygulamalarını öğrenir.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Uluslararası Örgüt Teorisi ve İktisadi Birleşme Teorisi
2 Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası
3 Avrupa Birliği
4 GATT ve Dünya Ticaret Örgütü
5 Uluslararası Ticaret Odası
6 Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Türkiye’nin Yeri
7 Ders Tekrarı
8 a-Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü b-Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü
9 a-Türkiye Ekonomisi – Tarım ve Sanayi Sektörleri b-Türkiye Ekonomisi – Dış Ticaret
10 Türkiye-Uluslararası Para Fonu ve Türkiye-Dünya Bankası İlişkileri
11 Türkiye-Dünya Ticaret Örgütü İlişkileri
12 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ve Geleceği
13 Uluslararası Örgütler, Küreselleşme ve Türkiye
14 Genel Değerlendirme


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Ö1 2 2 2 3 3 3 4 4
Ö2 4 4 4 2 2 1 1 3
Ö3 4 5 5 3 4 4 4 3

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=428371&lang=tr&curProgID=1426