Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3OSDN300742018YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ2+023

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Diş Hekimliği
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Dinsel geleneklerin arka planlarında yer alan temel kavram ve değerleri tanıtmak; farklı din tezahürlerinin anlaşılıp değerlendirilmesine olanak sağlamak; İslam dinini farklı inanç sistemleriyle karşılaştırma yetisi kazandırmak ve farklı din mensubu kişilerle empatik bir ilişki kurulmasını sağlamak.
Dersin İçeriği Dinler Tarihinin tanımı, konusu, metodu, önemi ve gelişmesi, Din Bilimleri arasındaki yeri, Batı’da, İslam dünyasında ve Türkiye’de Dinler Tarihi çalışmaları, Günümüz Dini Coğrafyası (Yaşayan dinler hakkında genel bilgiler), Gnostik Dinler: Sabiilik ve Maniheizm, Geleneksel Türk Dini, Mecusilik, Uzak Doğu Dinleri: Hinduizm, Budizm, Caynizm ve Sihizm, Çin Dinleri: Konfüçyanizm ve Taoizm ve Japon Milli Dini: Şintoizm, Ortadoğu Dinleri: Yahudilik, Hıristiyanlık, İslam gibi dinlerin genel tarihçesi, temel özellikleri, inanç, ibadet, dini gelenek ve bayramları. 
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Dr. Öğr. Üyesi SALİHE ESEN
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar 1
Yaşayan dünya dinleri / edited by ;.Şinasi Gündüz.

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %20
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %80

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Final Sınavı 1 % 60
Bütünleme Sınavı 0 % 0
Quiz 0 % 0
Derse Katılım 0 % 0
Uygulama/Pratik 0 % 0
Laboratuvar 0 % 0
Rehberli Problem Çözümü 0 % 0
Problem Çözümü 0 % 0
Tartışma 0 % 0
Soru-Yanıt 0 % 0
Takım/Grup Çalışması 0 % 0
Deney 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Gösterme 0 % 0
Alan Gezisi 0 % 0
Alan Çalışması 0 % 0
Örnek Vaka İncelemesi 0 % 0
Beyin Fırtınası 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı /Yönetimi 0 % 0
Rol Oynama / Dramatize Etme 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Makale Kritik Etme 0 % 0
Bireysel Çalışma 0 % 0
Toplantı Başkanlığı Yapma 0 % 0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 % 0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 % 0
Okuma 0 % 0
Quiz 0 % 0
Rapor 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı/Yönetimi 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 % 0
Laboratuvar Ara Sınavı 0 % 0
Laboratuvar Sınavı 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Performans 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Quiz için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ev Ödevi 0 % 0
Toplam :
2
% 100

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 3 21
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 3,1 93

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Farklılık ve çok kültürlülüğü takdir edebilir.
2 Farklı dini akımların teolojik ve kurumsal yapılarıyla tarihsel gelişimlerini öğrenir.
3 Dinin tarihsel ve güncel tezahürlerini birbiriyle karşılaştırabilir.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Din ve Dinler Tarihi Kavramları, Dinler Tarihine Giriş,Dinin Kökeni İle İlgili Teoriler, Dinlerin Sınıflandırılması
2 Gnostik İnançlar: Temel Özellikleri, Sabiilik ve Maniheizm
3 Türklerin İslam Öncesi İnançları
4 Mecusilik
5 Hint Kökenli Dinler: Hinduizm
6 Budizm
7 Caynizm ve Sihizm
8 Uzak-Doğu Dinlerine Giriş, Konfüçyanizm
9 Taoizm, Şintoizm
10 Ortadoğu Dinlerine Giriş, Yahudilik
11 Yahudilik
12 Hıristiyanlık
13 İslam
14 İslam


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Tüm 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö3 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=428375&lang=tr&curProgID=1426