Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3OSDN300712018YENİ MEDYA KURAMLARI2+023

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Diş Hekimliği
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersi alan öğrencilerin iletişimin yeni teknolojileri ve formları konusunda bilgi ve anlayışa sahip olmaları, günümüz toplumlarında iletişim ve bilgi teknolojileriyle ilgili siyasi, kültürel ve sosyal dinamikleri eleştirel bir şekilde irdeleme becerisi kazanmaları, yeni medya ortamının günümüz toplumlarının sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel açılardan olası etki ve sonuçlarını incelemeleri beklenmektedir.
Dersin İçeriği Bu ders yeni medya ortamının sosyal, siyasal, teknolojik ve ekonomik dinamiklerini ele alır ve bu dinamiklerin yöndeşme ve sayısallaşma gibi süreçlerle nasıl yeniden şekillendiğini inceler. Günümüz toplumlarındaki internet yönetişimi, gözetim, küreselleşme, katılımcı siyaset, kimlik oluşumu, inovasyon ve günlük hayat pratiklerinin yeni medya ile dönüşümünü ele alır.
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Doç. Dr. EMRE VADİ BALCI
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Filiz Aydoğan, Yeni Medya Kuramları, DER YAYINLARI
Filiz Aydoğan, Yeni Medya Kuramları, DER YAYINLARI

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %0
Mühendislik Bilimleri %0
Mühendislik Tasarımı %0
Sosyal Bilimler %100
Eğitim Bilimleri %0
Fen Bilimleri %0
Sağlık Bilimleri %0
Alan Bilgisi %100

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Final Sınavı 1 % 60
Bütünleme Sınavı 1 % 60
Quiz 0 % 0
Derse Katılım 0 % 0
Uygulama/Pratik 0 % 0
Laboratuvar 0 % 0
Rehberli Problem Çözümü 0 % 0
Problem Çözümü 0 % 0
Tartışma 0 % 0
Soru-Yanıt 0 % 0
Takım/Grup Çalışması 0 % 0
Deney 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Gösterme 0 % 0
Alan Gezisi 0 % 0
Alan Çalışması 0 % 0
Örnek Vaka İncelemesi 0 % 0
Beyin Fırtınası 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı /Yönetimi 0 % 0
Rol Oynama / Dramatize Etme 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Makale Kritik Etme 0 % 0
Bireysel Çalışma 0 % 0
Toplantı Başkanlığı Yapma 0 % 0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 % 0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 % 0
Okuma 0 % 0
Quiz 0 % 0
Rapor 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı/Yönetimi 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 % 0
Laboratuvar Ara Sınavı 0 % 0
Laboratuvar Sınavı 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Performans 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Quiz için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ev Ödevi 0 % 0
Toplam :
3
% 160

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 25 25
Final Sınavı 1 25 25
Bütünleme Sınavı 1 25 25
Derse Katılım 1 10 10
Okuma 1 5 5
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 3 90

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Gelişen teknolojinin sosyal kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki etkisini incelemek, iletişim araştırmalarında kullanılan farklı araştırma yöntemlerini bellemek
2 Yöndeşme , iletim ve ve sayısallaşmanın günlük yaşama etkisi üzerindeki tartışmaları eleştirel bir gözle değerlendirme becerisine sahip olmak
3 Yeni medya hakkındaki temel tartışmalar konusunda düşünme ve kendisini yazılı olarak ifade etme becerisi geliştirmek
4 Kitle iletişim kuramlarıyla yeni medya kuramları arasındaki benzerlik ve farkları ayırt etmek ve bu yaklaşımların farklarının yeni medyayı anlamadaki etkisini ölçebilme becerisine sahip olmak
5 İletişimdeki eski ve yeni medya süreçler arasındaki farkı kavramak


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Giriş
2 Yeni medyanın özellikleri
3 BIT'lerde değişim ve dönüşüm
4 Teknoloji ve teknolojik belirlenimcilik tartışmaları
5 Yeni Medya Ekonomisi ve
6 Kontrol ve yönetişim
7 Yeni Medya ve Toplumsal dönüşüm
8 Gözetim
9 Yaratıcılık ve inovasyon
10 Fikri haklar
11 Yeni Medya sanatı /oyunlar
12 Siberkültür ve günlük yaşam
13 Siberkültür ve günlük yaşam
14 Konuların Genel Tekrarı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Tüm 5
Ö1 5 5
Ö2 5
Ö3 5 5
Ö4 5 5 5
Ö5

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=428377&lang=tr&curProgID=1426