Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3OSDN300702018YENİ MEDYA VE MİZAH2+023

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Diş Hekimliği
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin üst sınıflarda alacakları iletişim derslerine temel oluşturmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu derste iletişim biliminin genel kavramları üzerinde durulmaktadır. Teorik olarak iletişim tanımları, sınıflandırması, önemi ve kuramlar anlatılmakta, öğrencilerin üst sınıflarda alacakları iletişim derslerine temel oluşturması sağlanmaktadır.
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Dr. Öğr. Üyesi MUHAMMET KEMAL KARAMAN
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar  Nazife Güngör. İletişim Bilimine Giriş. Siyasal Kitabevi

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %100
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Final Sınavı 1 % 60
Bütünleme Sınavı 0 % 0
Quiz 0 % 0
Derse Katılım 0 % 0
Uygulama/Pratik 0 % 0
Laboratuvar 0 % 0
Rehberli Problem Çözümü 0 % 0
Problem Çözümü 0 % 0
Tartışma 0 % 0
Soru-Yanıt 0 % 0
Takım/Grup Çalışması 0 % 0
Deney 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Gösterme 0 % 0
Alan Gezisi 0 % 0
Alan Çalışması 0 % 0
Örnek Vaka İncelemesi 0 % 0
Beyin Fırtınası 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı /Yönetimi 0 % 0
Rol Oynama / Dramatize Etme 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Makale Kritik Etme 0 % 0
Bireysel Çalışma 0 % 0
Toplantı Başkanlığı Yapma 0 % 0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 % 0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 % 0
Okuma 0 % 0
Quiz 0 % 0
Rapor 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı/Yönetimi 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 % 0
Laboratuvar Ara Sınavı 0 % 0
Laboratuvar Sınavı 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Performans 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Quiz için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ev Ödevi 0 % 0
Toplam :
2
% 100

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 1 14
Tartışma 6 2 12
Beyin Fırtınası 2 11 22
Bireysel Çalışma 1 46 46
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 10 30
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 5 150

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 İletişim alanının temel kavramlarını bilir.
2 İletişim biliminin bilimsel niteliğini kavrar
3 İletişim modellerine göre, etkili iletişimi yorumlar.
4 İletişim modellerine göre kitle iletişim araçlarının özelliklerini açıklar.
5 İletişim stratejileri geliştirebilir
6 Etkili iletişim için gerekli olan iletişim öğelerinin özelliklerini anlatır
7 Kitle iletişim araçlarının etkilerini yorumlar


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 İletişim kavramı ve tanımı
2 İletişim öğeleri
3 İletişimin öğeleri
4 İletişim süreci
5 İletişimde dil-kültür ilişkisi
6 İletişim türleri (Sözlü ve sözsüz iletişim)
7 Ara sınav
8 İletişim türleri (Yazılı iletişim/görsel iletişim)
9 İletişim türleri (İletişim sürecine katılanlara göre)
10 İletişim modelleri
11 Kitle iletişiminin tanımı
12 Kitle iletişiminin etkileri
13 İletişim Engelleri
14 Etkili İletişim
 


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Ö1 5 4 4 2 2 5 2 1
Ö2 1 2 3 2 3 3 1 1
Ö3 1 3 5 1 2 2 2 1
Ö4 4 3 1 2 3 3 3 3
Ö5 3 5 1 1 2 2 2 2
Ö6 1 4 1 2 1 1 1 1
Ö7 1 2 1 2 2 1 2

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=428378&lang=tr&curProgID=1426