Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3OSDN300412018YÖNETİŞİM2+023

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Diş Hekimliği
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı, kamu sektörü, özel sektör ve üçüncü sektörün ortak karar alma ve uygulama mekanizmalarının tasarlanması, uygulanması ve birlikte hareket etme mekanizmasının öğrenciler tarafından içselleştirilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Yönetişim kavramının tanımı ve kapsamı, yönetim anlayışından yönetişim sürecine geçiş, yönetişime dayanak oluşturan teoriler, kamu, özel sektör ve üçüncü sektör kuruluşlarında yönetişim sürecinin içeriği
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Arş.Gör. MERVE BALCIOĞLU
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Kamu yönetiminde paradigma arayışları (Eds. Özer Köseoğlu& M. Zahid Sobacı), Dora Yayıncılık, Bursa, 2015. Baştan Sona Yönetişim, (Ed. M. A. Özer), Gazi Kitabevi, Ankara, 2022. Yönetişim: Kuram, Boyutlar ve Uygulama (Eds. M.Akif Çukurçayır, H.Ekşi Uğuz, H. Tuğba Eroğlu), Çizgi Kitabevi, Konya, 2010.
Kamu yönetiminde paradigma arayışları (Eds. Özer Köseoğlu& M. Zahid Sobacı), Dora Yayıncılık, Bursa, 2015.
Baştan Sona Yönetişim, (Ed. M. A. Özer), Gazi Kitabevi, Ankara, 2022.
Yönetişim: Kuram, Boyutlar ve Uygulama (Eds. M.Akif Çukurçayır, H.Ekşi Uğuz, H. Tuğba Eroğlu), Çizgi Kitabevi, Konya, 2010.
Not: Herhangi bir özel gereksiniminiz varsa dersi veren öğretim elemanı ya da okulunuzdaki özel gereksinimli öğrenci danışmanınızla iletişime geçiniz

Öğrenci, final sınavı öncesinde bir adet ev ödevi hazırlar
1 adet arasınav ve 1 adet final sınavı dışında ders kapsamında hazırladığı raporun sunumunu yapmalıdır.

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %70
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %30

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 30
Final Sınavı 1 % 50
Bütünleme Sınavı 0 % 0
Quiz 0 % 0
Derse Katılım 0 % 0
Uygulama/Pratik 0 % 0
Laboratuvar 0 % 0
Rehberli Problem Çözümü 0 % 0
Problem Çözümü 0 % 0
Tartışma 0 % 0
Soru-Yanıt 0 % 0
Takım/Grup Çalışması 0 % 0
Deney 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Gösterme 0 % 0
Alan Gezisi 0 % 0
Alan Çalışması 0 % 0
Örnek Vaka İncelemesi 0 % 0
Beyin Fırtınası 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı /Yönetimi 0 % 0
Rol Oynama / Dramatize Etme 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Makale Kritik Etme 0 % 0
Bireysel Çalışma 0 % 0
Toplantı Başkanlığı Yapma 0 % 0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 % 0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 % 0
Okuma 0 % 0
Quiz 0 % 0
Rapor 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 1 % 10
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı/Yönetimi 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 % 0
Laboratuvar Ara Sınavı 0 % 0
Laboratuvar Sınavı 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Performans 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Quiz için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ev Ödevi 1 % 10
Toplam :
4
% 100

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Rapor Sunma 1 2 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 3 21
Ev Ödevi 1 10 10
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 2,8 84

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Yönetim (government) ile yönetişim (governance) arasındaki temel farkları ayırt edebilir.
2 Yönetim karar süreçlerinde kamu sektörünün yanında diğer sektörlerin yer almalarının önemini kavrayabilir.
3 Birlikte harekete geçme ve uygulama konusunda ortak çalışma süreçleri konusunda bilgi ve deneyime sahip olur


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Yönetişim Kavramı ve Kapsamı
2 Yönetişim kavramının gelişimi
3 Yönetim sürecinde eski ve yeni paradigmaların karşılaştırılması
4 Yönetişimin Sektörler Açısından Boyutları
5 Yönetişimin Türleri ve Farklı Sektörler Açısından Değerlendirilmesi
6 İyi Yönetişim
7 Şirket (Kurumsal) Yönetişimi
8 Küresel Yönetişim ve Küresel Çevre Yönetişimi
9 Kamu Değeri Yönetişimi
10 Yerel ve Bölgesel Yönetişim
11 Afet Yönetişimi
12 Spor ve Sağlık Yönetişimi
13 Ağ Yönetişimi
14 Dijital Yönetişim


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Tüm 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Ö1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Ö2 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Ö3 1 1 1 1 2 1 1 1 1

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=428379&lang=tr&curProgID=1426