Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3OSDN301322019BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ2+023

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Diş Hekimliği
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bilim tarihi ve felsefesindeki temel kavramların gelişim ve dönüşümleri üzerinde yoğunlaşılması, öğrencilerin söz konusu kavramları tanıması, eleştirel bir yaklaşımla irdelemeleri, çözümlemeleri ve bunlarla ilgili kendi özgün sentezlerini oluşturmaları amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği Bilim tarihi ve felsefesindeki temel kavram ve tartışma başlıklarının interdisipliner bir yaklaşımla analiz edilmesi. •Kültür, teknoloji, bilim ve felsefe kavramlarına giriş. •Mezopotamya’da Bilim•Antik Yunanda: Bilim ve Felsefe•Ortaçağ Avrupası ve Skolastik Felsefe. •İslam Kültür Coğrafyasında Bilim ve felsefe. •Rönesans Avrupası’nda Bilim ve Felsefe. •Aydınlanma ve Pozitivizm Çağında; Bilim Felsefesi •Viyana Çevresi •Karl R. Popper:
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Prof. Dr. LÜTFULLAH TÜRKMEN
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar J.E. McClellan III-H. Dorn (çev.H. Yalçın), Dünya Tarihinde Bilim ve Teknoloji, (Ankara:Arkadaş Yayın. 2006).
Patricia Fara: Bilim Dört Bin Yıllık Bir Tarih, İstanbul: Metis, 2012.
.

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %70
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %30
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Final Sınavı 1 % 60
Bütünleme Sınavı 0 % 0
Quiz 0 % 0
Derse Katılım 0 % 0
Uygulama/Pratik 0 % 0
Laboratuvar 0 % 0
Rehberli Problem Çözümü 0 % 0
Problem Çözümü 0 % 0
Tartışma 0 % 0
Soru-Yanıt 0 % 0
Takım/Grup Çalışması 0 % 0
Deney 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Gösterme 0 % 0
Alan Gezisi 0 % 0
Alan Çalışması 0 % 0
Örnek Vaka İncelemesi 0 % 0
Beyin Fırtınası 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı /Yönetimi 0 % 0
Rol Oynama / Dramatize Etme 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Makale Kritik Etme 0 % 0
Bireysel Çalışma 0 % 0
Toplantı Başkanlığı Yapma 0 % 0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 % 0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 % 0
Okuma 0 % 0
Quiz 0 % 0
Rapor 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı/Yönetimi 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 % 0
Laboratuvar Ara Sınavı 0 % 0
Laboratuvar Sınavı 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Performans 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Quiz için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ev Ödevi 0 % 0
Toplam :
2
% 100

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 3 21
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 3,1 93

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Bilim tarihi ve felsefesindeki temel kavramları bilir.
2 Bilim tarihi ve felsefesindeki önemli kişileri tanır.
3 Bilimsel bilginin gelişiminin belli başlı aşamalarını açıklar
4 Bilim felsefesinin ortaya çıkışını ve konuları tartışır


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Kültür, teknoloji, bilim ve felsefe kavramlarına giriş
2 Mezopotamya’da Bilim, Din ve Toplum.
3 Antik Yunanda Bilim ve Felsefe.
4 Ortaçağ Avrupası ve Skolastik Felsefe ve Bilim.
5 İslam Kültür Coğrafyasında Bilim ve felsefe.
6 Rönesans Avrupası’nda Bilim ve Felsefe.
7 Aydınlanma ve Pozitivizm Çağında; Toplum ve Bilim Felsefesi
8 Viyana Çevresi
9 Karl R. Popper: Bilimsel Araştırmanın Mantığı
10 Imre Lakatos: Bilimsel Araştırma Programlarının Yöntembilgisi
11 Feyerabend: Yönteme Karşı
12 Thomas s. Kuhn: Bilimsel Devrimlerin Yapısı.
13 Willar v. O. Quine: Deneyciliğin İki Dogması
14 Genel Tekrar


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Tüm 1 2 1 1 2 2 1 1 1
Ö1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö2 1 1 2 2 1 1 1 1 1
Ö3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö4 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=428570&lang=tr&curProgID=1426