Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3OSDN301372019MEDYA OKURYAZARLIĞI2+023

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Diş Hekimliği
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Medya okuryazarlığı hakkında bilgi sahibi olmak, önemini kavramak, medya okuryazarlığı ile ilişkili diğer okuryazarlıklar hakkında farkındalık geliştirmek.
Dersin İçeriği Medya okuryazarlığı nedir?
Medya okuryazarlığının kapsamı
Medya okuryazarlığına ilişkin temel ilkeler
Medya okuryazarlığı ne değildir?
Enformasyon, mezenformasyon, dezenformasyon, sansür, propaganda, haber, reklam vb kavramlar
Medya okuryazarlığını gerektiren koşullar
Reklamlar
Reklam çözümlemesi
haberler ve haberlerde kullanılan teknikler
propaganda teknikleri
Yeni medya ve geleneksel medya
okuryazarlık türleri ve medya okuryazarlığı arasındaki ilişki
eleştirel düşünme-medya okuryazarlık ilişkisi
Medya okuryazarlığı öğretimi
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Arş.Gör.Dr. ADEM KARATAŞ
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Medya okuryazarlığı, Türkoğlu & Şimsek, Kalemus yayıncılık
Eleştirel Medya okuryazarlığı, A. Şahin, Anı Yayıncılık

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %15
Mühendislik Bilimleri %10
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %40
Eğitim Bilimleri %15
Fen Bilimleri %10
Sağlık Bilimleri %10
Alan Bilgisi %

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Final Sınavı 1 % 60
Bütünleme Sınavı 0 % 0
Quiz 0 % 0
Derse Katılım 0 % 0
Uygulama/Pratik 0 % 0
Laboratuvar 0 % 0
Rehberli Problem Çözümü 0 % 0
Problem Çözümü 0 % 0
Tartışma 0 % 0
Soru-Yanıt 0 % 0
Takım/Grup Çalışması 0 % 0
Deney 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Gösterme 0 % 0
Alan Gezisi 0 % 0
Alan Çalışması 0 % 0
Örnek Vaka İncelemesi 0 % 0
Beyin Fırtınası 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı /Yönetimi 0 % 0
Rol Oynama / Dramatize Etme 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Makale Kritik Etme 0 % 0
Bireysel Çalışma 0 % 0
Toplantı Başkanlığı Yapma 0 % 0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 % 0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 % 0
Okuma 0 % 0
Quiz 0 % 0
Rapor 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı/Yönetimi 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 % 0
Laboratuvar Ara Sınavı 0 % 0
Laboratuvar Sınavı 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Performans 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Quiz için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ev Ödevi 0 % 0
Toplam :
2
% 100

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 12 2 24
Uygulama/Pratik 2 2 4
Tartışma 4 1 4
Soru-Yanıt 4 1 4
Takım/Grup Çalışması 4 1 4
Gözlem 3 1 3
Bireysel Çalışma 7 2 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1
Rapor 3 1 3
Performans 3 1 3
Ev Ödevi 7 2 14
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 2,7 81

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Medya ve medya okuryazarlığına dair farkındalık edinir.
2 Medya okuryazarı bir bireyin sahip olması gereken asgari becerileri bilir ve farkında olur.
3 Medya okuryazarlığı ve eleştirel düşünme arasındaki ilişkiyi fark eder.
4 Medyada yer alan propaganda, ticari kaygı, algı yönetimi, manipülatif eleştirme, duygu ve değerleri etkileme vb eylemlerin farkına varır.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Medya okuryazarlığı nedir?
2 Medya okuryazarlığının kapsamı
3 Medya okuryazarlığına ilişkin temel ilkeler
4 Medya okuryazarlığı ne değildir?
5 Medya okuryazarlığı ne değildir?
6 Enformasyon, mezenformasyon, dezenformasyon, sansür, propaganda, haber, reklam vb kavramlar
7 Medya okuryazarlığını gerektiren koşullar
8 Reklamlar Reklam çözümlemesi
9 Reklamlar Reklam çözümlemesi
10 haberler ve haberlerde kullanılan teknikler
11 propaganda teknikleri
12 Yeni medya ve geleneksel medya
13 Okuryazarlık türleri ve medya okuryazarlığı arasındaki ilişki Eleştirel düşünme-medya okuryazarlık ilişkisi
14 Medya okuryazarlığı öğretimi


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Tüm 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Ö1 4 3 3 4 3
Ö2 4 4 4
Ö3 4 4
Ö4 3 3 3 4 3 4

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=428574&lang=tr&curProgID=1426