Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3OSDN301342019MESLEKİ İNGİLİZCE2+023

Dersin Detayları
Dersin Dili İngilizce
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Diş Hekimliği
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere temel düzeyde dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Introductions, Singular and Plural nouns, Demonstratives (this/that, these/ those), Numbers, Nationalities, Verb to be(affirmative, negative, interrogative forms), possessive adjectives ( its, our, their,…), Times, Present Simple Tense ( statements), free time activities, Present Simple Tense( negative, interrogative forms), Family Members, Have/Has Got, Object Pronouns(me, you, us,…), Articles(a/an, the), Places in a town, There is/are, Prepositions of Place(between, opposite,…), Asking the way, Furniture, Prepositions of place 2( in, on, under…), Present continuous tense(affirmative, negative, interrogative forms), Months, Dates, Wh- Questions with Present simple and continuous, Modals(can/can’t), Prepositions of time(in, on, at), Polite Requests, Jobs, Present simple and continuous review
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Doç. Dr. FATMA ÖZÜDOĞRU
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar çeçviri metinleri
1. English for Life
2. Slayt notları

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %100
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 100
Final Sınavı 1 % 100
Bütünleme Sınavı 0 % 0
Quiz 0 % 0
Derse Katılım 0 % 0
Uygulama/Pratik 0 % 0
Laboratuvar 0 % 0
Rehberli Problem Çözümü 0 % 0
Problem Çözümü 0 % 0
Tartışma 0 % 0
Soru-Yanıt 0 % 0
Takım/Grup Çalışması 0 % 0
Deney 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Gösterme 0 % 0
Alan Gezisi 0 % 0
Alan Çalışması 0 % 0
Örnek Vaka İncelemesi 0 % 0
Beyin Fırtınası 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı /Yönetimi 0 % 0
Rol Oynama / Dramatize Etme 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Makale Kritik Etme 0 % 0
Bireysel Çalışma 0 % 0
Toplantı Başkanlığı Yapma 0 % 0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 % 0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 % 0
Okuma 0 % 0
Quiz 0 % 0
Rapor 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı/Yönetimi 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 % 0
Laboratuvar Ara Sınavı 0 % 0
Laboratuvar Sınavı 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Performans 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Quiz için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ev Ödevi 0 % 0
Toplam :
2
% 200

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2
Ev Ödevi 14 3 42
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 3 90

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Temel dilbilgisi kurallarını kavrar
2 Başlangıç seviyedeki İngilizce kelimeleri kavrar
3 Başlangıç seviye metinleri okuyup anlayabilir
4 Temel düzey bilgilerini kullanarak kısa metinler yazabilir
5 Temel İngilizce kalıplarıyla günlük konuşmaları yapabilir


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Introductions, Singular and Plural nouns, Demonstratives (this/that, these/ those)
2 Numbers, Nationalities, Verb to be(affirmative, negative, interrogative forms)
3 Possessive adjectives ( its, our, their,…), Time, days
4 Present Simple Tense ( statements), free time activities
5 Present Simple Tense( negative, interrogative forms), Family Members
6 Have/Has Got, Object Pronouns (me, you, us,…)
7 Articles(a/an, the), Places in a town
8 Ara Dönem Sınavı
9 There is/are, Prepositions of Place(between, opposite,…)
10 Asking the way, Furniture, Prepositions of place 2( in, on, under…)
11 Present continuous tense(affirmative, negative, interrogative forms)
12 Months, Dates, Wh- Questions with Present simple and continuous
13 Modals(can/can’t), Prepositions of time(in, on, at)
14 Polite Requests, Jobs
15 Present simple and continuous review
16 Dönem Sonu Sınavı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Ö1 4 4 4 4 3 3 3 3
Ö2 3 3 3 3 3 3 4 3
Ö3 4 3 4 4 4 4 4 4
Ö4 3 3 3 3 3 3 4 4
Ö5 4 4 4 4 4 4 4 4

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=428575&lang=tr&curProgID=1426