Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3OSDN301282019REPRODÜKSİYON2+023

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Diş Hekimliği
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı; sanat eserlerinde aslına uygun şekilde aktarma yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu araştırmaktır. Bunun yanında röprodüksiyonda çoğaltma yöntemlerinin nasıl yapıldığını ortaya çıkarmaktır.
Dersin İçeriği Röprodüksiyonun tanımı, amacı ve uygulama tekniklerini içermektedir. Aynı zamanda sanat tarihindeki sanatçıların eserlerinden aslına uygun olarak yapılan röprodüksiyon örnekleri ders içeriğinde incelenecektir.
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Doç. EVRİM ÖZESKİCİ
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Türkdoğan, Tansel. Sanat Kültür Politika Modernizm Sonrası Tartışmalar, 1. Basım, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti, 2014. Yılmaz, Mehmet. Modernden Postmoderne Sanat. İstanbul: Ütopya Yayınevi, 2013. Winkfield, Trevor. “Calm Between Storms”, Art In America,2011, 99 (1), 93. Moran, Berna. Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, 1. Baskı, İstanbul: İletişim Yayıncılık, 1999. Danto, Arthur C. (2012). Sıradan Olanın Başkalaşımı (E. Berktaş, Ö. Ejder, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Gibson, Walter S. (2006). Gombrich, Ernst H. (1997). Sanatın Öyküsü (E. Erduran, Ö. Erduran, Çev.). İstanbul: Remzi Kitabevi.
Türkdoğan, Tansel. Sanat Kültür Politika Modernizm Sonrası Tartışmalar, 1. Basım, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti, 2014.
Yılmaz, Mehmet. Modernden Postmoderne Sanat. İstanbul: Ütopya Yayınevi, 2013. Winkfield, Trevor. “Calm Between Storms”, Art In America,2011, 99 (1), 93.
Moran, Berna. Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, 1. Baskı, İstanbul: İletişim Yayıncılık, 1999.
Danto, Arthur C. (2012). Sıradan Olanın Başkalaşımı (E. Berktaş, Ö. Ejder, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Gibson, Walter S. (2006). Gombrich, Ernst H. (1997). Sanatın Öyküsü (E. Erduran, Ö. Erduran, Çev.). İstanbul: Remzi Kitabevi.

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %100

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 30
Final Sınavı 1 % 60
Bütünleme Sınavı 0 % 0
Quiz 0 % 0
Derse Katılım 0 % 0
Uygulama/Pratik 0 % 0
Laboratuvar 0 % 0
Rehberli Problem Çözümü 0 % 0
Problem Çözümü 0 % 0
Tartışma 0 % 0
Soru-Yanıt 0 % 0
Takım/Grup Çalışması 0 % 0
Deney 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Gösterme 0 % 0
Alan Gezisi 0 % 0
Alan Çalışması 0 % 0
Örnek Vaka İncelemesi 0 % 0
Beyin Fırtınası 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı /Yönetimi 0 % 0
Rol Oynama / Dramatize Etme 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Makale Kritik Etme 0 % 0
Bireysel Çalışma 1 % 10
Toplantı Başkanlığı Yapma 0 % 0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 % 0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 % 0
Okuma 0 % 0
Quiz 0 % 0
Rapor 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı/Yönetimi 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 % 0
Laboratuvar Ara Sınavı 0 % 0
Laboratuvar Sınavı 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Performans 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Quiz için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ev Ödevi 0 % 0
Toplam :
3
% 100

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 1 7
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 2,63333333333333 79

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Sanatın tarihsel süreci hakkında bilgi sahibi olunur.
2 Röprodüksiyon tekniklerinde öğrencinin gözlem yapma yetisi gelişir.
3 Sanatçıların eserleri ve uyguladıkları teknikler hakkında detaylı bilgi sahibi olunur.
4 Sanatı kavramsal yönleriyle düşünülüp sorgulama yetisi kazanılır.
5 Sanatçı ve eser analizlerinde öğrencinin ifade, kavram ve düşünce yetisi gelişir.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Sanat tarihinde röprodüksiyonun yeri ve önemi. Röprodüksiyonun anlamı ve sanat tarihindeki önemi üzerine araştırma yapılacaktır. Türkdoğan, Tansel. Sanat Kültür Politika Modernizm Sonrası Tartışmalar, 1. Basım, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti, 2014. Yılmaz, Mehmet. Modernden Postmoderne Sanat. İstanbul: Ütopya Yayınevi, 2013. Winkfield, Trevor. “Calm Between Storms”, Art In America,2011, 99 (1), 93. Moran, Berna. Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, 1. Baskı, İstanbul: İletişim Yayıncılık, 1999.
2 Röprodüksiyonun tarihi ve sanatçılar üzerindeki etkisi. Sanat tarihinde röprodüksiyon örnekleri araştırılacaktır. Türkdoğan, Tansel. Sanat Kültür Politika Modernizm Sonrası Tartışmalar, 1. Basım, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti, 2014. Yılmaz, Mehmet. Modernden Postmoderne Sanat. İstanbul: Ütopya Yayınevi, 2013. Winkfield, Trevor. “Calm Between Storms”, Art In America,2011, 99 (1), 93. Moran, Berna. Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, 1. Baskı, İstanbul: İletişim Yayıncılık, 1999.
3 "Doktor Tulp'un Anatomi Dersi" isimli eserin röprodüksiyon örnekleri ve eserin sanat tarihindeki önemi "Doktor Tulp'un Anatomi Dersi" isimli eserin tarihsel araştırması yapılacaktır. Türkdoğan, Tansel. Sanat Kültür Politika Modernizm Sonrası Tartışmalar, 1. Basım, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti, 2014. Yılmaz, Mehmet. Modernden Postmoderne Sanat. İstanbul: Ütopya Yayınevi, 2013. Winkfield, Trevor. “Calm Between Storms”, Art In America,2011, 99 (1), 93. Moran, Berna. Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, 1. Baskı, İstanbul: İletişim Yayıncılık, 1999.
4 Van Gogh'un eserleri üzerine slayt sunumu gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda sanatçının eserlerindeki röprodüksiyon örnekleri incelenecektir. Van Gogh'un eserleri üzerine araştırma yapılacaktır. Türkdoğan, Tansel. Sanat Kültür Politika Modernizm Sonrası Tartışmalar, 1. Basım, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti, 2014. Yılmaz, Mehmet. Modernden Postmoderne Sanat. İstanbul: Ütopya Yayınevi, 2013. Winkfield, Trevor. “Calm Between Storms”, Art In America,2011, 99 (1), 93. Moran, Berna. Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, 1. Baskı, İstanbul: İletişim Yayıncılık, 1999.
5 Modern sanatta röprodüksiyon örnekleri Modern sanat nedir? Modern sanatta röprodüksiyon örnekleri hangi eserlerdir? Türkdoğan, Tansel. Sanat Kültür Politika Modernizm Sonrası Tartışmalar, 1. Basım, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti, 2014. Yılmaz, Mehmet. Modernden Postmoderne Sanat. İstanbul: Ütopya Yayınevi, 2013. Winkfield, Trevor. “Calm Between Storms”, Art In America,2011, 99 (1), 93. Moran, Berna. Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, 1. Baskı, İstanbul: İletişim Yayıncılık, 1999.
6 Modern sanatta ifade, anlam ve kavram ilişkisi. Modern sanatın tarihsel açılımı üzerine araştırma yapılacaktır. Türkdoğan, Tansel. Sanat Kültür Politika Modernizm Sonrası Tartışmalar, 1. Basım, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti, 2014. Yılmaz, Mehmet. Modernden Postmoderne Sanat. İstanbul: Ütopya Yayınevi, 2013. Winkfield, Trevor. “Calm Between Storms”, Art In America,2011, 99 (1), 93. Moran, Berna. Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, 1. Baskı, İstanbul: İletişim Yayıncılık, 1999.
7 Modern sanatta ifade, anlam ve kavram ilişkisi. Modern sanatın tarihsel açılımı üzerine araştırma yapılacaktır. Türkdoğan, Tansel. Sanat Kültür Politika Modernizm Sonrası Tartışmalar, 1. Basım, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti, 2014. Yılmaz, Mehmet. Modernden Postmoderne Sanat. İstanbul: Ütopya Yayınevi, 2013. Winkfield, Trevor. “Calm Between Storms”, Art In America,2011, 99 (1), 93. Moran, Berna. Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, 1. Baskı, İstanbul: İletişim Yayıncılık, 1999.
9 Modern sanatçıların röprodüksiyonları sunumlarla anlatılacaktır. Modern sanattaki ressamlar ve eserleri araştırma yapılacaktır. Türkdoğan, Tansel. Sanat Kültür Politika Modernizm Sonrası Tartışmalar, 1. Basım, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti, 2014. Yılmaz, Mehmet. Modernden Postmoderne Sanat. İstanbul: Ütopya Yayınevi, 2013. Winkfield, Trevor. “Calm Between Storms”, Art In America,2011, 99 (1), 93. Moran, Berna. Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, 1. Baskı, İstanbul: İletişim Yayıncılık, 1999.
10 Röprodüksiyon örnekleri üzerine proje çalışması Her öğrenci sanat tarihinde bir sanatçı ve eseri üzerinde detaylı araştırma yapacaktır. Türkdoğan, Tansel. Sanat Kültür Politika Modernizm Sonrası Tartışmalar, 1. Basım, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti, 2014. Yılmaz, Mehmet. Modernden Postmoderne Sanat. İstanbul: Ütopya Yayınevi, 2013. Winkfield, Trevor. “Calm Between Storms”, Art In America,2011, 99 (1), 93. Moran, Berna. Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, 1. Baskı, İstanbul: İletişim Yayıncılık, 1999.
11 Uygulama
12 Uygulama
13 Uygulama
14 Sanat terimleri üzerine tartışma ve inceleme Sanat terimleri üzerine araştırma yapılacak Türkdoğan, Tansel. Sanat Kültür Politika Modernizm Sonrası Tartışmalar, 1. Basım, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti, 2014. Yılmaz, Mehmet. Modernden Postmoderne Sanat. İstanbul: Ütopya Yayınevi, 2013. Winkfield, Trevor. “Calm Between Storms”, Art In America,2011, 99 (1), 93. Moran, Berna. Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, 1. Baskı, İstanbul: İletişim Yayıncılık, 1999. Danto, Arthur C. (2012). Sıradan Olanın Başkalaşımı (E. Berktaş, Ö. Ejder, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Gibson, Walter S. (2006). Gombrich, Ernst H. (1997). Sanatın Öyküsü (E. Erduran, Ö. Erduran, Çev.). İstanbul: Remzi Kitabevi.


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Tüm 3 3 2 3 3 3 3 3 3
Ö1 3 4 3 4 2 2 2 3 3
Ö2 4 3 3 2 4 3 4 2 2
Ö3 3 4 2 3 4 4 3 3 3
Ö4 2 2 2 2 3 2 4 3 3
Ö5 2 2 2 2 3 2 2 3 3

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=428579&lang=tr&curProgID=1426