Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3OSDN301362019TÜRK MUSİKİSİ2+023

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Diş Hekimliği
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Geçmişten günümüze Türk müziğinin aşamalarını, türlerini ve çalgılarını kavrar
Dersin İçeriği Orta Asya ve Anadolu’da yaşayan Türk topluluklarına ait müzik unsurları, Türk mitolojisi (insan, yaradılış, dini ritüeller ve bayramlar vb.), Türk Halk Müziği repertuarındaki mitolojik unsurlar, Türk Devlet ve Topluluklarında var olan müzik türleri, tarihi süreç içinde Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Musikisinin gelişimi; müzikle ilgili farklı gelenek ve üslupların karşılıklı etkileşimi; çalgılar, besteciler, icracıları ve örnek eserleri ile birlikte incelenmesi. yeniden düşünülmesi
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Öğr. Gör. KARTAL ŞAHİN
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Pahin Ak, A. (2009). Türk Musikisi Tarihi. Akçağ Yayınları.

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %50
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %50

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Final Sınavı 1 % 60
Bütünleme Sınavı 0 % 0
Quiz 0 % 0
Derse Katılım 0 % 0
Uygulama/Pratik 0 % 0
Laboratuvar 0 % 0
Rehberli Problem Çözümü 0 % 0
Problem Çözümü 0 % 0
Tartışma 0 % 0
Soru-Yanıt 0 % 0
Takım/Grup Çalışması 0 % 0
Deney 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Gösterme 0 % 0
Alan Gezisi 0 % 0
Alan Çalışması 0 % 0
Örnek Vaka İncelemesi 0 % 0
Beyin Fırtınası 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı /Yönetimi 0 % 0
Rol Oynama / Dramatize Etme 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Makale Kritik Etme 0 % 0
Bireysel Çalışma 0 % 0
Toplantı Başkanlığı Yapma 0 % 0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 % 0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 % 0
Okuma 0 % 0
Quiz 0 % 0
Rapor 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı/Yönetimi 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 % 0
Laboratuvar Ara Sınavı 0 % 0
Laboratuvar Sınavı 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Performans 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Quiz için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ev Ödevi 0 % 0
Toplam :
2
% 100

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Sözlü Sınav 14 3 42
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 2,86666666666667 86

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Türk Makam Müziğini geleneksel biçimde icra edebilme bilgi ve becerisi kazanacaktır
2 Türk Makam Müziği repertuarı ile ilgili bilgiye sahip olacak ve yaratıcılığa dayalı uygulamalar yapabilecektir.
3 Türk Makam Müziği icrasını kökten kopmadan koruyarak, geleneğin devamlılığını sağlayabilecektir.
4 Türk Makam Müziği icrasını üslup ve tavır özellikleri doğrultusunda yeniden yorumlayabilecektir.
5 Türk Makam Müziğini ulusal ve uluslararası alanda temsil edebilecek ses sanatçıları yetiştirebilecektir.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Orta Asya ve Anadolu’da yaşayan Türk topluluklarına ait müzik unsurları
2 Türk mitolojisi (insan, yaradılış, dini ritüeller ve bayramlar vb.)
3 Türk Halk Müziği repertuarındaki mitolojik unsurlar
4 Türk Devlet ve Topluluklarında var olan müzik türleri
5 Türk Devlet ve Topluluklarında var olan müzik türleri
6 Tarihi süreç içinde Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Musikisinin gelişimi
7 Tarihi süreç içinde Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Musikisinin gelişimi
8 Müzikle ilgili farklı gelenek ve üslupların karşılıklı etkileşimi
9 Müzikle ilgili farklı gelenek ve üslupların karşılıklı etkileşimi
10 Çalgılar, besteciler, icracıları ve örnek eserleri ile birlikte incelenmesi
11 Çalgılar, besteciler, icracıları ve örnek eserleri ile birlikte incelenmesi
12 Çalgılar, besteciler, icracıları ve örnek eserleri ile birlikte incelenmesi
13 Ses ve görüntülü kayıtlardan basit ve birleşik makamları dinleme ve analiz etme
14 Ses ve görüntülü kayıtlardan basit ve birleşik makamları dinleme ve analiz etme


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Tüm 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Ö1 5 4 5 5 5 4 4 5 5
Ö2 5 5 5 5 4 4 5 5 5
Ö3 4 4 5 5 5 5 5 5 4
Ö4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
Ö5 4 4 5 5 5 5 5 5 5

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=428582&lang=tr&curProgID=1426