Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3OSDN301422020AROMATİK BİTKİLER VE SALGI TÜYLERİ2+023

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Diş Hekimliği
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Aromatik bitkileri tanıtmak ve hoş kokularının kaynağını oluşturan salgı tüyleri hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği Aromatik bitkilerin sınıflandırılması, uçucu yağ bitkilerinin tanıtılması, salgı cepleri ve salgı tüylerinin tanıtılması
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Dr. Öğr. Üyesi PELİN BARAN
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Ulvi Zeybek, Necmettin Zeybek. 2002. Farmasötik Botanik. Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Yayınları, İzmir.
Hasan Baydar, 2019. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bilimi ve Teknolojisi. Nobel Akademik Yayıncılık
Baytop, T., 1994. Türkçe Bitki Adları Sözlüğü. Türk Dil Kurumu Yayınları: 578, Ankara. 508 sayfa.
Tanker, N., Koyuncu, M., Coşkun M., 2007. Farmasötik Botanik. Ankara Üniv., Eczacılık Fak.Yayınları No: 93, Ankara. 458 sayfa
Bryan A. Hanson, 2006. Understanding Medicinal Plants. The Haworth Herbal Press An Imprint of The Haworth Press, Inc. New York. London. Oxford
Turhan Baytop (1999). Türkiye'de Bitkiler ile Tedavi (Geçmişte ve Bugün). Nobel Tıp Kitabevleri, İkinci Baskı.
Ray F. Evert. 2006. Esau's Plant Anatomy: Meristems, Cells, and Tissues of the Plant Body: Their Structure, Function, and Development, 3rd Edition, Wiley.
Turhan Baytop (1999). Türkiye'de Bitkiler ile Tedavi (Geçmişte ve Bugün). Nobel Tıp Kitabevleri, İkinci Baskı.
Baytop, T., 1994. Türkçe Bitki Adları Sözlüğü. Türk Dil Kurumu Yayınları: 578, Ankara. 508 sayfa.
Tanker, N., Koyuncu, M., Coşkun M., 2007. Farmasötik Botanik. Ankara Üniv., Eczacılık Fak.Yayınları No: 93, Ankara. 458 sayfa
Baytop, T., 1994. Türkçe Bitki Adları Sözlüğü. Türk Dil Kurumu Yayınları: 578, Ankara. 508 sayfa. Tanker, N., Koyuncu, M., CoşkuBryan A. Hanson, 2006. Understanding Medicinal Plants. The Haworth Herbal Press An Imprint of The Haworth Press, Inc. New York. London. Oxford Ray F. Evert. 2006. Esau's Plant Anatomy: Meristems, Cells, and Tissues of the Plant Body: Their Structure, Function, and Development, 3rd Edition, Wiley.

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %45
Sağlık Bilimleri %10
Alan Bilgisi %45

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Final Sınavı 1 % 60
Bütünleme Sınavı 0 % 0
Quiz 0 % 0
Derse Katılım 0 % 0
Uygulama/Pratik 0 % 0
Laboratuvar 0 % 0
Rehberli Problem Çözümü 0 % 0
Problem Çözümü 0 % 0
Tartışma 0 % 0
Soru-Yanıt 0 % 0
Takım/Grup Çalışması 0 % 0
Deney 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Gösterme 0 % 0
Alan Gezisi 0 % 0
Alan Çalışması 0 % 0
Örnek Vaka İncelemesi 0 % 0
Beyin Fırtınası 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı /Yönetimi 0 % 0
Rol Oynama / Dramatize Etme 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Makale Kritik Etme 0 % 0
Bireysel Çalışma 0 % 0
Toplantı Başkanlığı Yapma 0 % 0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 % 0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 % 0
Okuma 0 % 0
Quiz 0 % 0
Rapor 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı/Yönetimi 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 % 0
Laboratuvar Ara Sınavı 0 % 0
Laboratuvar Sınavı 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Performans 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Quiz için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ev Ödevi 0 % 0
Toplam :
2
% 100

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 3,33333333333333 100

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Aromatik bitkilerin botanik özelliklerini öğrenir.
2 Aromatik bitkilerin hoş kokularının kaynağını oluşturan salgı dokularının yapılarını, çeşitlerini ve salgılama biçimlerini öğrenir.
3 Bitkilerde salgı sisteminin bitkiye sağladığı avantajları öğrenir.
4 Salgı maddesinin fiziksel ve kimyasal özelliklerini öğrenir.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Aromatik Bitkilerin Sınıflandırılması
2 Aromatik Bitkilerin Botanik Özelliklerinin Tanıtılması
3 Aromatik bitkilerin botanik özellikleri
4 Aromatik bitkilerin botanik özellikleri
5 Aromatik bitkilerin botanik özellikleri
6 Bitkilerde dış salgı sistemi
7 Bitkilerde iç salgı sistemi
8 Uçucu yağ üreten bitkilerin tanıtılması
9 Bitkilerde salgı tüyü çeşitleri, genel yapı, fonksiyon ve ömürleri
10 Lamiaceae (Ballıbabagiller) familyasında salgı tüylerinin morfolojik yapısı ve salgılama biçimine göre sınıflandırılması ile sistematik önemi
11 Salgı dokularında bulunan salgı içeriğinin fiziksel ve kimyasal özellikleri ile bitkiye sağladığı avantajlar nelerdir?
12 Bitkilerde bir sekonder metabolit olan uçucu yağların özellikleri nelerdir?
13 Tıbbi amaçlı kullanılan aromatik bitkilerde uçucu yağların tedavideki yeri ve önemi nedir?
14 Aromatik bitki türlerinin doğru teşhis edilebilmesi için neler yapılmalıdır?


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Ö1 4 3 4 3 3 4 5 4 4
Ö2 4 3 4 3 3 4 5 4 4
Ö3 4 3 4 3 3 4 5 4 4
Ö4 4 3 4 3 3 4 5 4 4

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=453305&lang=tr&curProgID=1426