Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3OSDN301522020ÇOCUKLARDA HAREKET EĞİTİMİ2+023

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Diş Hekimliği
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Çocuğun motor becerilerdeki yeteneğinde farkındalık yaratmak ve fiziksel aktivitelerdeki başarısına destek olarak paylaşma, hissetme, etkili düşünme ve yeterli hareket tepkileri kazandırmak
Dersin İçeriği Gelişimle ilgili kavramlar (büyüme, gelişim, olgunlaşma, öğrenme, hazır bulunuşluk) motor gelişimle ilgili temel kavramlar (form, performans, hareket vb.), motor gelişim alanları (büyük ve küçük kas motor gelişim) Hareket gelişim dönemleri Hareket gelişimini etkileyen faktörler Okul öncesi dönem beden eğitimi programı 1) Harekete sürükleyici etkinlikler 2) İşlevsel etkinlikler 3) Grup etkinlikleri 4) Bütün sınıf etkinlikleri Önceki yıllarda gerçekleştirilmiş programların örnekleri ve uygulama görüntülerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi Okul öncesi dönem programındaki motor gelişim alanı amaç ve kazanımların incelenmesi, belirlenmiş kazanım ve göstergeleri gerçekleştirmek için hazırlanacak etkinlik sunumları
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Doç. Esin GÜLLÜ
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Güven. N. M. (2005) Okul öncesi ve ilköğretimde beden eğitimi. Ankara: Kök Yayıncılık.
İnan. M. (2003). 3-9 yaş çocukları için uygulamalı hareket eğitimi. İstanbul: Morpa Yayıncılık
Kale, R. (2010). Okul öncesi dönemde beden eğitimi ve oyun öğretimi. Ankara: Nobel Yayınları.
Özer,S. D. ve Özer, K. (2014). Çocuklarda Motor Gelişim. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Özer,S. D. ve Aktop, A. (2014). Motor Gelişimi Anlamak. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %
Eğitim Bilimleri %50
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %20
Alan Bilgisi %30

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Final Sınavı 1 % 60
Bütünleme Sınavı 0 % 0
Quiz 0 % 0
Derse Katılım 0 % 0
Uygulama/Pratik 0 % 0
Laboratuvar 0 % 0
Rehberli Problem Çözümü 0 % 0
Problem Çözümü 0 % 0
Tartışma 0 % 0
Soru-Yanıt 0 % 0
Takım/Grup Çalışması 0 % 0
Deney 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Gösterme 0 % 0
Alan Gezisi 0 % 0
Alan Çalışması 0 % 0
Örnek Vaka İncelemesi 0 % 0
Beyin Fırtınası 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı /Yönetimi 0 % 0
Rol Oynama / Dramatize Etme 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Makale Kritik Etme 0 % 0
Bireysel Çalışma 0 % 0
Toplantı Başkanlığı Yapma 0 % 0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 % 0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 % 0
Okuma 0 % 0
Quiz 0 % 0
Rapor 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı/Yönetimi 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 % 0
Laboratuvar Ara Sınavı 0 % 0
Laboratuvar Sınavı 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Performans 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Quiz için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ev Ödevi 0 % 0
Toplam :
2
% 100

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 4 56
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 2,86666666666667 86

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Okul öncesi dönemde yaptırılabilecek hareketleri bilme ve uygulama.
2 Fiziksel etkinlikleri kavrama
3 İnsan hareketlerine uygun bireysel ve grup etkinliklerini bilme,
4 Bedensel hareketlerle ilgili kullanılabilecek araçları bilme
5 Sınıf oyunlarını bilme
6 Ritmik etkinlik ve müzik oyunlarını bilme


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Tanışma, ders içeriğinin, derse ilişkin beklentilerin paylaşılması ve sorumluluklarının açıklanması
2 Gelişimle ilgili kavramlar ve motor gelişim ile bağları (büyüme, gelişim, olgunlaşma, öğrenme, hazır bulunuşluk) 1. Motor gelişimin tanımı, motor gelişimle ilgili temel kavramlar (form, performans, hareket vb.) 2. Motor gelişim alanları 3. Motor gelişimi etkileyen faktörler Kitap bilgisi araştırmak
3 Yaşam boyu hareket gelişim kuramı (Kum Saati Modeli) 0-6 yaş arası büyüme ve motor gelişim özellikleri Kitap bilgisi araştırmak
4 Gelişim testlerinin motor gelişim maddelerinin incelenmesi Literatür taraması
5 Okul öncesi eğitim programındaki motor gelişim alanı kazanımlarının ve göstergelerinin incelenmesi Literatür taraması
6 Okul öncesi eğitim programındaki motor gelişim alanı kazanımlarının ve göstergelerinin incelenmesi, okul öncesi dönem beden eğitimi programı; 1. Harekete sürükleyici etkinlikler 2. İşlevsel etkinlikler 3. Grup etkinlikleri 4. Bütün sınıf etkinlikleri Literatür taraması
7 Bedensel etkinliklerle ilgili araç-gereç ve malzeme bilgisi ve kullanımı Literatür taraması
8 Araçlı oyunlar Literatür taraması
9 Ritmik etkinlikler ve müzikli oyunlar (rondlar) Literatür incelemesi
10 Program örneklerinin hazırlanması ve uygulanması Literatür incelemesi
11 Öğrenciler tarafından geliştirilen eğitim planlarının rol oynama yöntemi ile uygulanması Literatür inceleyerek ödev hazırlama
12 Öğrenciler tarafından geliştirilen eğitim planlarının rol oynama yöntemi ile uygulanması Literatür inceleyerek ödev hazırlama
13 Öğrenciler tarafından geliştirilen eğitim planlarının rol oynama yöntemi ile uygulanması Literatür inceleyerek ödev hazırlama
14 Öğrenciler tarafından geliştirilen eğitim planlarının rol oynama yöntemi ile uygulanması Literatür inceleyerek ödev hazırlama
15 Öğrenciler tarafından geliştirilen eğitim planlarının rol oynama yöntemi ile uygulanması Literatür inceleyerek ödev hazırlama


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Tüm 5 1 1 1 1 1 1 1 3
Ö1 5
Ö2 5
Ö3 5
Ö4 5
Ö5 5
Ö6 5

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=453308&lang=tr&curProgID=1426