Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3OSDN301482020GENELEKSEL EL DOKUMALARI2+023

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Diş Hekimliği
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı İlk yıl içerisinde verilen seçmeli güzel sanatlar dersi, sanat eğitiminin önemli bir kategorisi olan, genel sanat eğitimi çerçevesinde öğrencilere sanat kültürü kazandırmayı amaç edinmiştir. Başka bir deyişle sanatın insanı insanlaştıran, hayatı artıran, duyuları keskinleştiren boyutta önemli bir olgu olduğunu öğrenciye kavratmak, sanatın doğası ve çeşitli sanat disiplinleri konusunda öğrenciye bilgi, beceri ve anlayış kazandırmak, öğrenciyi, kişilikli, kimlikli, sorgulayan, duyuları keskinleşmiş, toplumsallaşmış bireyler kılmak bu dersin genel amacıdır.
Dersin İçeriği Sanatın Tanımı: Genel anlamda sanat, özel anlamda sanat; Güzel Sanatların Sınıflandırılması: Görsel sanatlar (plastik sanatlar), işitsel sanatlar (fonetik sanatlar), karma biçimler (dramatik sanatlar); Estetik: Genel olarak güzel, estetik bir değer olarak güzel, estetik kuramları; Sanatın İşlevleri: Sanatın toplumsal işlevleri, sanatın kültürel işlevleri, sanatın psikolojik işlevleri; Sanatta Bozulma ‘KITSCH Sorunu: Popüler kültür ve Kitsch, arabesk ve sanat; Dünya Sanat Tarihine Genel Bakış: Uygarlıklar kronolojisi, Avrupa sanatında dönemler, 1960 sonrası sanat akımları ve çağdaş sanat, kavramsal sanat, soyut sanat akımları; Türk Sanatı: Türk sanatı ve 20. yy. Türk resmine genel bakış, eser inceleme.
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Salimeh Amanjani
Dersi Verenler Dr. Öğr. Üyesi SALIMEH AMANJANI
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar 7. Lütfi ÇETİN: Halıcılık Ders Notları. Isparta 1969.
8. Elvan GÜLAL: Halı Dokuma Tekniği. Eskişehir 1991.
2. Halil İNALCİK, Türkiye tekstil tarihi üzerine araştırmalar.
9. Abdullah GÜLCEMAl: Temel Kavramlarıyla Halı ve Desen Teknolojisi. Isparta 1997.
1. Oktay ASLANAPA, Türk Halı Sanatının Bin Yılı. Ankara 2005. İnkılap kitapevi.
3. Yıldız Demiriz, İslam Sanatlarında Geometrik Süsleme.
4. T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Türk El Dokuması Halılar I, II, III, IV, V.
5. Belkıs Acar BALPINAR: Kilim, Cicim, Zili, Sumak Türk Düz Dokuma Yaygıları. İstanbul, 1982.
6. Çetin AYTAÇ: El Dokumacılığı, Ankara 1989. THK Basımevi.
1. CD, DVD, MP3, Çeşitli Sanat Dergileri 2. Tunalı, İsmail ;Greek Estetiği, Remzi Kitabevi 3. Tunalı , İsmail ;İ. Estetik, Remzi Kitabevi 4.Turani, Adnan; Sanat Terimleri Sözlüğü, Remzi Kitabevi 5. Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Remzi Kitabevi 6. Turani, Adnan ; Çağdaş sanat Felsefesi, Remzi Kitabevi 7. Tunalı, İsmail ; Felsefenin Işığında Modern Resim, Remzi Kitabevi

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %30
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %70

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 30
Final Sınavı 1 % 55
Bütünleme Sınavı 0 % 0
Quiz 0 % 0
Derse Katılım 1 % 15
Uygulama/Pratik 0 % 0
Laboratuvar 0 % 0
Rehberli Problem Çözümü 0 % 0
Problem Çözümü 0 % 0
Tartışma 0 % 0
Soru-Yanıt 0 % 0
Takım/Grup Çalışması 0 % 0
Deney 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Gösterme 0 % 0
Alan Gezisi 0 % 0
Alan Çalışması 0 % 0
Örnek Vaka İncelemesi 0 % 0
Beyin Fırtınası 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı /Yönetimi 0 % 0
Rol Oynama / Dramatize Etme 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Makale Kritik Etme 0 % 0
Bireysel Çalışma 0 % 0
Toplantı Başkanlığı Yapma 0 % 0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 % 0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 % 0
Okuma 0 % 0
Quiz 0 % 0
Rapor 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı/Yönetimi 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 % 0
Laboratuvar Ara Sınavı 0 % 0
Laboratuvar Sınavı 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Performans 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Quiz için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ev Ödevi 0 % 0
Toplam :
3
% 100

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 1 14
Tartışma 1 1 1
Beyin Fırtınası 1 3 3
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 3 90

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Dokuma çeşitlerini teknik açıdan genel olarak tanırlar.
2 Anadolu’daki farklı yöreler göre geleneksel dokuma çeşitlerini ayırabilirler.
3 Tarihsel süreçte önem taşımış başlıca geleneksel dokumalar hakkında bilgi birikimleri oluşmuştur
4 Dokuma malzeme çeşitlerini ayırabilirler
5 Geleneksel dokuma yöntemleri hakkında bilgi sahibidirler
6 Geleneksel dokumalarda kullanılmış renk ve motiflerinin sembolik anlamlarını kavrayabilirler.
7 Her coğrafi bölgenin yöresel değerlerini dokumalar üzerinden tanırlar.
8 Geleneksel dokumalar ve üretim süreçleri ile ilgili bilgi sahibidirler.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Ders konuları hakkında bilgilendirme. Yok
2 Geleneksel dokumaların üretiminde kullanılan tezgâhlar, malzemeler, üretim yöntemleri hakkında bilgilendirme. Yok
3 Çeşitli örnekler üzerinden yörelere özgü Geleneksel dokumalarda kullanılmış renkler, motifler, sembolik anlamları. Yok
4 Buldan bezi hakkında bilgilendirme Yok
5 Şile bezi hakkında bilgilendirme Yok
6 Ehram bezi hakkında bilgilendirme Yok
7 Dastar ipek dokumaları bilgilendirme Yok
8 Antep Kutnu bezi hakkında bilgilendirme Yok
9 Keşan taraklı bezi hakkında bilgilendirme Yok
10 Ayancık keten dokumaları hakkında bilgilendirmeleri Yok
11 Şalşepik bezi hakkında bilgilendirme Yok
12 Kemha ipekli kaftanları hakkında bilgilendirme Yok
13 Hatay ipeklisi hakkında bilgilendirme Yok
14 Bursa ipeklileri ve Ödemiş ipeği hakkında bilgilendirme Yok


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Tüm 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö6 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö7 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö8 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=453309&lang=tr&curProgID=1426